FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Het startbedrag of kraamgeld en het Groeipakket of kinderbijslag, wat zijn ze en hoe vraag ik ze aan?

Voor elk geboren kind voorziet de Belgische overheid per regio een vaste geboortepremie (in Vlaanderen heet dat het startbedrag, in Brussel en Wallonië kraamgeld), dat ze éénmalig per kind uitkeert. Je kunt deze premie aanvragen tijdens je zwangerschap en ook nog na je zwangerschap. Ook bij adoptie of in het geval van een doodgeboorte heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een premie. Je ontvangt je premie ten vroegste 2 maanden voor de voorziene geboortedatum.  

Vanaf de maand van de geboorte heb je daarenboven recht op een vast maandelijks basisbedrag Groeipakket in Vlaanderen of kinderbijslag in Brussel of Wallonië. Daar kunnen, afhankelijk van jouw gezinsinkomen en jouw specifieke gezinssituatie nog een aantal (sociale) toeslagen bijkomen. Parentia vertelt je uit welke bedragen je gezinsbijslagprecies is opgebouwd en hoe je je Groeipakket of kinderbijslag kunt aanvragen.

Eerst is het noodzakelijk om te weten wie de het startbedrag, het startbedrag adoptie, Groeipakket in Vlaanderen of het kraamgeld, de adoptiepremie, de kinderbijslag in Brussel of Wallonië ontvangt. Bovendien gaan we ook even in detail bekijken, welke bedragen de gezinsbijslag naast het basisbedrag nog allemaal bevat. Doorgaans hebben de personen die het kind opvoeden recht op deze bedragen. Dat zijn meestal de ouders.

Vlaanderen
Wie ontvangt het startbedrag?
 • Bij een 1ste geboorte wordt het startbedrag uitbetaald aan de zwangere vrouw. Bij een 2de of volgende geboorte van dezelfde ouders wordt dit uitbetaald aan de begunstigdenkern. Met andere woorden, de betaling wordt bij een volgend kind gedaan op de gekende rekening, ongeacht of dit een rekeningnummer van de zwangere moeder is, of een rekeningnummer van een andere persoon binnen de begunstigdenkern.
 • Als de zwangere mama illegaal in het land verblijft, kan het startbedrag niet voorafgaand aan de geboorte betaald worden. Als het kind geboren is en het kind zelf wel een geldig verblijfsadres heeft, kan het startbedrag en nadien ook het Groeipakket aan een andere natuurlijk persoon of aan een instantie betaald worden. Zodra de moeder een geldig verblijf heeft, dient zij zelf de uitbetalingsactor hiervan op de hoogte te stellen.
 • In geval van Adoptie: als het kind door een (echt)paar van verschillend of hetzelfde geslacht is geadopteerd, dan betalen we het startbedrag adoptie op de rekening die de adoptieouders hebben gekozen.
Wie ontvangt het Groeipakket?

Wie het Groeipakket ontvangt, varieert. Sedert 1 januari 2019 spreken we van een bijslagtrekkendekern en een begunstigdenkern.

 • Vanaf 1 januari 2020 kunnen gezinnen (of ex-partners) ook zelf kiezen om allebei deel uit te maken van de begunstigdenkern te worden en aan te duiden wie het Groeipakket ontvangt. Wil je hierover meer weten, lees dan zeker ons artikel ‘wie ontvangt het Groeipakket?
 • Wanneer ouders scheiden (of gescheiden zijn) hangt de toekenning af van verschillende factoren zoals de regeling tussen de ouders en wie het kind opvoedt.

Het bevolkingsregister vertelt ons wie het kind opvoedt. Komt jouw huidige situatie niet overeen met de officiële informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Waaruit bestaat precies het Groeipakket?

Zoals hierboven reeds vermeld is het Groeipakket een bedrag dat de Vlaamse overheid aan haar gezinnen uitkeert, per kind dat zijn officieel adres in Vlaanderen heeft. Het Groeipakket bestaat in eerste instantie uit een vast maandelijksbasisbedrag dat tot de leeftijd van 18 onvoorwaardelijk, en van 18 tot 25 jaar onder voorwaarden, wordt toegekend. Dit Groeipakket kan dan weer onder andere voorwaarden nog worden aangevuld met een aantal toeslagen. Deze sociale toeslagen op het Groeipakket moet je zelf niet aanvragen. Aan de hand van je fiscale fiche en je gezinssamenstelling, kent je uitbetalingsactor je automatisch de toeslagen  toe. Wat het maandelijks bedrag en de bedragen sociale toeslag precies zijn, is afhankelijk van het wettelijk systeem in hetwelk je kind zich bevindt.

 • Bevindt je kind zich in de oude Vlaamse kinderbijslagwetgeving/Groeipakket (daterend van voor 01 januari 2019)? Dan spreken we van eenvastgeklikt maandelijks basisbedrag van € 101,69  tot € 390,58 per kind, mogelijk aangevuld met desociale toeslag(toeslag op basis van je gezinsinkomen, je langdurige ziekte en/of je status als éénoudergezin) en/ofzorgtoeslag(toeslag voor kinderen met beperking en toeslag voor pleeggezinnen). 
 • Bevindt je kind zich in de nieuwe Vlaamse kinderbijslagwetgeving/Groeipakket (voor alle nieuwe rechten en alle kinderen geboren vanaf 01 januari 2019)? Dan bestaat het Groeipakket uitéén vast maandelijks basisbedragvan € 176,66 per kind, opnieuw mogelijk aangevuld met eensociale toeslag (op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen in je gezin) en/ofzorgtoeslag(toeslag voor kinderen met een beperking en toeslag voor pleeggezinnen).

Bij wet werd bepaald dat het Groeipakket van een bepaalde maand telkens ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand daaropvolgend op de rekening moet staan. Wil je graag weten wanneer Parentia het Groeipakket overmaakt? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe en wanneer vraag je het startbedrag aan?

Je kunt bij ons je startbedrag of kraamgeld zowel voor als na de geboorte op verschillende manieren aanvragen

 1. Op onze website kun je stap voor stap  je startbedrag aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je startbedrag helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand. Om je startbedrag online aan te vragen dien je ook te beschikken over een digitaal bewijs van je zwangerschap (foto, pdf, ...) en de vermoedelijke bevallingsdatum. 
 2. Download het formulier 'Aanvraag startbedrag' en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Vlaanderen , PB 80030, 1070 Anderlecht). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.
 4. Ook bij een doodgeboorte heb je recht op het startbedrag als je minimum 6 maanden (minstens 180 dagen) zwanger was bij de geboorte van je kind. In dat geval kun je op identiek dezelfde manier als hierboven beschreven je startbedrag aanvragen. Je moet in dat geval wel nog een akte van aangifte van een levenloos kind aan ons bezorgen. Parentia zorgt voor de rest.  
Zodra Parentia je aanvraag startbedrag heeft ontvangen, gaan onze medewerkers voor jou aan de slag. Is je dossier volledig, dan betalen wij je graag je startbedrag uit waarmee je alvast de eerste belangrijke dingen kunt aankopen en dit mogelijk al vanaf 2 maanden voor de voorziene geboortedatum
Hoe vraag je je Groeipakket aan?

Je hebt al een actief dossier bij onze diensten

Je hebt al een actief dossier voor andere kinderen of voor het startbedrag dat je al voor de geboorte van je eerste kind aanvroeg. 
Je moet in dit geval niets doen. Via elektronische fluxen die wij via het kadaster ontvangen, worden wij op de hoogte gesteld van de geboorte van je kindje zodra je de pasgeborene laat inschrijven op je gemeente. Aan de hand van dit elektronisch bericht voegen wij je pasgeboren kindje toe aan je dossier en starten wij de betaling Groeipakket vanaf de maand van geboorte van het kind.  

Je hebt nog geen actief dossier. 

In de meeste gevallen vraag je je startbedrag reeds voor de geboorte aan. Je dossier wordt in orde gezet, je startbedrag uitbetaald en de maand volgend op de geboorte, start Parentia automatisch je dossier Groeipakket op. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan het echter dat je dit door omstandigheden pas later kan in orde brengen. Of je bent recent misschien van het buitenland of van een andere regio in België naar Vlaanderen verhuisd? In die uitzonderlijke gevallen, moet je zelf je Groeipakket aanvragen. Net zoals bij het startbedrag kun je dit op verschillende manieren in orde brengen.

 1. Op deze website kun je stap voor stap je Groeipakket aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je aansluiting bij Parentia helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand.
 2. Download het formulier 'Aanvraag Groeipakket' en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Vlaanderen , PB 80030, 1070 Anderlecht). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen
Eens wij je aanvraagformulier ontvangen hebben (zij het digitaal, zij het op papier), zullen wij aan de hand van je rijksregisternummer de nodige gegevens aangaande je professionele situatie en je gezinssituatie opvragen. Aan de hand van deze gegevens zullen wij het correcte bedrag van je Groeipakket kunnen berekenen. Zodra het onderzoek afgerond is, beginnen wij de betalingen en worden eventuele achterstallige bedragen Groeipakket, de vroegere kinderbijslag (met een maximum van 5 jaar terugwerkende kracht) uitbetaald.
Brussel
Wie ontvangt het kraamgeld?
 • De wet bepaalt dat het kraamgeldop de rekening van de mama wordt gestort, al zijn er enkele uitzonderingen:

  • Als de zwangere mama illegaal in het land verblijft kan het kraamgeld niet voorafgaand aan de geboorte betaald worden. Als het kind geboren is en het kind zelf wel een geldig verblijfsadres heeft, kan het kraamgeld en nadien ook de kinderbijslag aan een andere natuurlijk persoon of aan een instantie betaald worden. Zodra de moeder een geldig verblijf heeft, dient zij zelf het kinderbijslagfonds hiervan op de hoogte te stellen.
  • In geval van Adoptie: als het kind door een (echt)paar van verschillend of hetzelfde geslacht is geadopteerd, dan betalen we het kraamgeld adoptie op de rekening die de adoptieouders hebben gekozen.
Wie ontvangt de kinderbijslag?

Wie de kinderbijslag ontvangt, varieert.

 • Tot 31 december 2019 kreeg de persoon die het kind opvoedde (meestal de moeder) de kinderbijslag. Deze persoon wordt de bijslagtrekkende genoemd.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de kinderbijslag voor kinderen gedomicilieerd in Brussel aan dezelfde persoon uitbetaald. Wil je hierover meer weten, lees dan zeker ons artikel ‘Wie ontvangt de kinderbijslag?
 • Een jongere die alleen woont, wordt bijslagtrekkende voor zichzelf.
 • Wanneer een rechtgevend kind niet alleen woont, niet door (één van) zijn ouders wordt opgevoed, maar in het gezin van niet-verwante personen woont, spreken we van “werkelijke opvoeders” van het kind. Zij ontvangen dan de kinderbijslag.
 • Wanneer ouders scheiden (of gescheiden zijn) hangt de toekenning af van verschillende factoren zoals de regeling tussen de ouders en wie het kind opvoedt.

Het bevolkingsregister vertelt ons wie het kind opvoedt. Komt jouw huidige situatie niet overeen met de officiële informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Waaruit bestaat precies de kinderbijslag?

Zoals hierboven reeds vermeld is de kinderbijslag een bedrag dat de Brusselse overheid aan haar gezinnen uitkeert, per kind dat zijn officieel adres in Brussel heeft. De kinderbijslag bestaat in eerste instantie uit een vast maandelijks basisbedrag dat tot de maand augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, onvoorwaardelijk, en van 18 tot 25 jaar onder voorwaarden, wordt toegekend. Deze kinderbijslag kan dan weer onder andere voorwaarden nog worden aangevuldmet een aantal toeslagen. Deze sociale toeslagen bovenop de kinderbijslag moet je zelf niet aanvragen. Aan de hand van je fiscale fiche en je gezinssamenstelling, kent je kinderbijslagfonds je automatisch de toeslagen  toe. Wat het maandelijks bedrag en de bedragen sociale toeslag precies zijn, is afhankelijk van het wettelijk systeem in hetwelk je kind zich bevindt.

 • Bevindt je kind zich in de oude Brusselse kinderbijslagwetgeving (daterend van voor 1 januari 2020)? Dan spreken we van een vast maandelijks basisbedrag van € 116,79  tot € 448,64per kind, mogelijk aangevuld met desociale toeslag(toeslag op basis van je gezinsinkomen, je langdurige ziekte en/of je status als éénoudergezin) en/of zorgtoeslag (toeslag voor kinderen met beperking en toeslag voor ouders van kinderen die in een pleeggezin verblijven). 
 • Bevindt je kind zich in de nieuwe Brusselse kinderbijslagwetgeving (voor alle nieuwe rechten en alle kinderen geboren vanaf 1 januari 2020)? Dan bestaat de kinderbijslag uit een vast maandelijks basisbedragvan € 170,66 tot € 207,23 per kind, opnieuw mogelijk aangevuld met een sociale toeslag(op basis van je gezinsinkomen, je mogelijke status als alleenstaande en het aantal kinderen in je gezin) en/of zorgtoeslag (toeslag voor kinderen met een beperking en toeslag voor ouders wiens kind in een  pleeggezin verblijft).

Bij wet werd bepaald dat de kinderbijslag van een bepaalde maand telkens ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand daaropvolgend op de rekening moet staan. Bij Parentia hebben we er echter voor gekozen de Brusselse kinderbijslag reeds op de eerste werkdag van de maand over te schrijven. Wil je graag weten wanneer Parentia de kinderbijslag overmaakt? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe en wanneer vraag je het kraamgeld aan?

Je kunt bij ons je kraamgeld zowel voor als na de geboorte op verschillende manieren aanvragen

 1. Op deze website kun je stap voor stap je kraamgeld aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je kraamgeld helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand. Om je geboortepremie online aan te vragen dien je ook te beschikken over een digitaal bewijs van je zwangerschap (foto, pdf, ...) en de vermoedelijke bevallingsdatum. 
 2. Download het formulier 'Aanvraag kraamgeld Parentia Brussel' en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Brussel , PB 80010, 1070 Anderlecht). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.
 4. Ook bij een doodgeboorte heb je recht op het kraamgeld als je minimum 6 maanden (minstens 180 dagen) zwanger was bij de geboorte van je kind. In dat geval kun je op identiek dezelfde manier als hierboven beschreven je geboortepremie aanvragen. Je moet in dat geval wel nog een akte van aangifte van een levenloos kind aan ons bezorgen. Parentia zorgt voor de rest. 
Zodra Parentia je aanvraag kraamgeld heeft ontvangen, gaan onze medewerkers voor jou aan de slag. Is je dossier volledig, dan betalen wij je graag je geboortepremie uit waarmee je alvast de eerste belangrijke dingen kan aanschaffen en dit mogelijk al vanaf 2 maanden voor de voorziene geboortedatum
Hoe en wanneer vraag je kinderbijslag aan?

Je hebt al een actief dossier bij onze diensten

Je hebt al een actief dossier voor andere kinderen of voor kinderbijslag die je al voor de geboorte van je eerste kind aanvroeg. 
Je moet in dit geval niets doen. Via elektronische fluxen die wij via het kadaster ontvangen, worden wij op de hoogte gesteld van de geboorte van je kindje zodra je de pasgeborene laat inschrijven op je gemeente. Aan de hand van dit elektronisch bericht voegen wij je pasgeboren kindje toe aan je dossier kinderbijslag en starten wij de betaling van je kinderbijslag op de maand volgend op de geboorte van het kind.  

Je hebt nog geen actief dossier. 

In de meeste gevallen vraag je je kraamgeld reeds voor de geboorte aan. Je dossier wordt in orde gezet, je geboortepremie uitbetaald en de maand volgend op de geboorte, start Parentia automatisch je dossier kinderbijslag op. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan het echter dat je dit door omstandigheden pas later kan in orde brengen. Of je bent recent misschien van het buitenland of van een andere regio in België naar Brussel verhuisd? In die uitzonderlijke gevallen, moet je zelf je kinderbijslag aanvragen. Net zoals bij het kraamgeld kun je dit op verschillende manieren in orde brengen.

 1. Op deze website kun je stap voor stap je kinderbijslag aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je aansluiting bij Parentia helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand.
 2. Download het formulier 'Aanvaag kinderbijslag Parentia Brussels' en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Brussel , PB 80010, 1070 Anderlecht). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen
Eens wij je aanvraagformulier ontvangen hebben (zij het digitaal, zij het op papier), zullen wij aan de hand van je rijksregisternummer de nodige gegevens aangaande je professionele situatie en je gezinssituatie opvragen. Aan de hand van deze gegevens zullen wij het correcte bedrag van je kinderbijslag kunnen berekenen. Zodra het onderzoek afgerond is, beginnen wij de betalingen en worden eventuele achterstallige bedragen kinderbijslag (met een maximum van 3 jaar terugwerkende kracht) uitbetaald.
Wallonië
Wie ontvangt het kraamgeld?
 • De wet bepaalt dat het kraamgeld wordt gestort op de rekening van de mama die in Wallonië gedomicilieerd is, al zijn er enkele uitzonderingen:

  • Als de zwangere mama illegaal in het land verblijft kan het kraamgeld niet voorafgaand aan de geboorte betaald worden. Als het kind geboren is en het kind zelf wel een geldig verblijfsadres heeft, kan het kraamgeld en nadien ook de kinderbijslag aan een andere natuurlijk persoon of aan een instantie betaald worden. Zodra de moeder een geldig verblijf heeft, dient zij zelf het kinderbijslagfonds hiervan op de hoogte te stellen.
  • In geval van Adoptie: als het kind door een (echt)paar van verschillend of hetzelfde geslacht is geadopteerd, dan betalen we het kraamgeld adoptie op de rekening die de adoptieouders hebben gekozen.
Wie ontvangt de kinderbijslag?

Wie de kinderbijslag ontvangt, varieert.

 • Tot 31 december 2019 kreeg de persoon die het kind opvoedde (meestal de moeder) de kinderbijslag. Deze persoon wordt de bijslagtrekkende genoemd.
 • Vanaf 1 januari 2020 wordt de kinderbijslag voor kinderen gedomicilieerd in Wallonië toegekend aan een persoon (meestal de moeder of de persoon die het kind opvoedt) die ook zijn of haar domicilie in Wallonië heeft. Wil je hierover meer weten, lees dan zeker ons artikel ‘Wie ontvangt de kinderbijslag?
 • Een jongere die trouwt, die bijslagtrekkende is voor (een van) zijn eigen kinderen of die alleen woont, wordt bijslagtrekkende voor zichzelf.
 • Wanneer een rechtgevend kind, ouder dan 16, dat niet alleen woont, niet door (één van) zijn ouders wordt opgevoed, maar in het gezin van niet-verwante personen woont, wordt zijn eigen bijslagtrekkende. Dit is echter niet het geval als dit kind samenwoont met een verwante persoon tot de 3de graad, omdat deze persoon dan de bijslagtrekkende wordt.

Het bevolkingsregister vertelt ons wie het kind opvoedt. Komt jouw huidige situatie niet overeen met de officiële informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Waaruit bestaat precies de kinderbijslag?

Zoals hierboven reeds vermeld is de kinderbijslag een bedrag dat de Waalse overheid aan haar gezinnen uitkeert, per kind dat zijn officieel adres in Wallonië heeft. De kinderbijslag bestaat in eerste instantie uit een vast maandelijksbasisbedragdat tot de maand augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt, onvoorwaardelijk, en van 18 tot 25 jaar onder voorwaarden, wordt toegekend. Deze kinderbijslag kan dan weer onder andere voorwaarden nog worden aangevuld met een aantal toeslagen. Deze sociale toeslagen bovenop de kinderbijslag moet je zelf niet aanvragen. Aan de hand van je fiscale fiche en je gezinssamenstelling, kent je kinderbijslagfonds je automatisch de toeslagen  toe. Wat het maandelijks bedrag en de bedragen sociale toeslag precies zijn, is afhankelijk van het wettelijk systeem in hetwelk je kind zich bevindt.

 • Bevindt je kind zich in de oude Waalse kinderbijslagwetgeving (daterend van voor 01 januari 2020)? Dan spreken we van eenvast maandelijks basisbedrag van € 116,79 tot € 448,64 per kind, mogelijk aangevuld met desociale toeslag(toeslag op basis van je gezinsinkomen, je langdurige ziekte en/of je status als éénoudergezin) en/oftoeslag voor kinderen met een beperking of pleegzorgtoeslag
 • Bevindt je kind zich in de nieuwe Waalse kinderbijslagwetgeving (voor alle nieuwe rechten en alle kinderen geboren vanaf 01 januari 2020)? Dan bestaat de kinderbijslag uit een vast maandelijks basisbedrag van € 188,95 tot € 201,14 per kind, opnieuw mogelijk aangevuld met eensociale toeslag(op basis van je gezinsinkomen, je mogelijke status als alleenstaande, invalide en het aantal kinderen in je gezin) en/of toeslag voor kind met een beperking of pleegzorgtoeslag.

Bij wet werd bepaald dat de kinderbijslag van een bepaalde maand telkens ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand daaropvolgend op de rekening moet staan. Wil je graag weten wanneer Parentia de kinderbijslag overmaakt? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe en wanneer vraag je het kraamgeld aan?

Je kunt bij ons je kraamgeld zowel voor als na de geboorte op verschillende manieren aanvragen

 1. Op onze website kun je stap voor stap je kraamgeld aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je kraamgeld helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand. Om je geboortepremie online aan te vragen dien je ook te beschikken over een digitaal bewijs van je zwangerschap (foto, pdf, ...) en de vermoedelijke bevallingsdatum. 
 2. Download het formulier 'Aanvraag kraamgeld Parentia Wallonië' en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Wallonië , PB 80000, 5000 Namur). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.
 4. Ook bij een doodgeboorte heb je recht op het kraamgeld als je minimum 6 maanden (minstens 180 dagen) zwanger was bij de geboorte van je kind. In dat geval kun je op identiek dezelfde manier als hierboven beschreven je startbedrag aanvragen. Je moet in dat geval wel nog een akte van aangifte van een levenloos kind aan ons bezorgen. Parentia zorgt voor de rest. 
Zodra Parentia je aanvraag kraamgeld heeft ontvangen, gaan onze medewerkers voor jou aan de slag. Is je dossier volledig, dan betalen wij je graag je geboortepremie uit waarmee je alvast de eerste belangrijke dingen kan aanschaffen en dit mogelijk al vanaf 2 maanden voor de voorziene geboortedatum
Hoe en wanneer vraag je kinderbijslag aan?

Je hebt al een actief dossier bij onze diensten

Je hebt al een actief dossier voor andere kinderen of voor kinderbijslag die je al voor de geboorte van je eerste kind aanvroeg. 
Je moet in dit geval niets doen. Via elektronische fluxen die wij via het kadaster ontvangen, worden wij op de hoogte gesteld van de geboorte van je kindje zodra je de pasgeborene laat inschrijven op je gemeente. Aan de hand van dit elektronisch bericht voegen wij je pasgeboren kindje toe aan je dossier kinderbijslag en starten wij de betaling van je kinderbijslag op de maand volgend op de geboorte van het kind. 

Je hebt nog geen actief dossier. 

In de meeste gevallen vraag je je kraamgeld reeds voor de geboorte aan. Je dossier wordt in orde gezet, je geboortepremie uitbetaald en de maand volgend op de geboorte, start Parentia automatisch je dossier kinderbijslag op. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan het echter dat je dit door omstandigheden pas later kan in orde brengen. Of je bent recent misschien van het buitenland of van een andere regio in België naar Wallonië verhuisd? In die uitzonderlijke gevallen, moet je zelf je kinderbijslag aanvragen. Net zoals bij het kraamgeld kun je dit op verschillende manieren in orde brengen.

 1. Op onze website kun je stap voor stap je kinderbijslag aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je aansluiting bij Parentia helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand.
 2. Download het formulier 'Aanvraag kinderbijslag Parentia Wallonië' en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Wallonië , PB 80000, 5000 Namur). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 

Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.

Eens wij je aanvraagformulier ontvangen hebben (zij het digitaal, zij het op papier), zullen wij aan de hand van je rijksregisternummer de nodige gegevens aangaande je professionele situatie en je gezinssituatie opvragen. Aan de hand van deze gegevens zullen wij het correcte bedrag van je kinderbijslag kunnen berekenen. Zodra het onderzoek afgerond is, beginnen wij de betalingen en worden eventuele achterstallige bedragen kinderbijslag (met een maximum van 5 jaar terugwerkende kracht) uitbetaald.

Vraag nu je startbedrag van € 1.214,49 aan. Dit duurt slechts enkele minuten.

Je kunt je startbedrag al aanvragen tijdens de zwangerschap. Doe je dit op tijd dan kun je je startbedrag al vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum ontvangen!
levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!