EN
FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Bedragen vanaf 2020: nieuw systeem

De bedragen van het nieuwe Brusselse kinderbijslagsysteem gelden voor alle kinderen geboren voor of vanaf 2020, die in Brussel zijn gedomicilieerd.

Is je kind geboren voor 2020 en ontvang je nog de oude bedragen?

Waaruit is het totale bedrag in het nieuwe systeem opgebouwd?

Je kind heeft recht op de volgende bedragen (geldig vanaf mei 2024):

Kraamgeld
Een éénmalige premie bij de geboorte of adoptie van een kindje
€ 1.340,90 voor je eerste kindje, bij een meerling ontvang je dit bedrag per kind
€ 609,50 vanaf je tweede kindje 
Kraamgeld aanvragen
Basisbedrag
Een maandelijks basisbedrag voor elk kind
Indien 1 kind en geen sociale toeslag of toeslag als wees of kind met aandoening:
€ 182,85/maand per kind (€ 170,66 indien geboren voor 2020)

In alle andere gevallen:
0 - 11 jaar: € 182,85/maand per kind (€ 170,66 indien geboren voor 2020)
12 - 24 jaar: € 195,04/maand per kind (€ 182,85 indien geboren voor 2020)
18 - 24 jaar en ingeschreven in hoger onderwijs: € 207,23/maand per kind (€ 195,04 indien geboren voor 2020)

Indien wees van één ouder: basisbedrag x1,5
Indien wees van beide ouders: basisbedrag x2
Meer over de wezentoeslag
Je hebt ook recht op toeslagen, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bekijk alle soorten toeslagen hieronder. 

Bereken het bedrag van je kinderbijslag in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het kinderbijslag gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

Voor het onderwijs

Schoolpremie
Jaarlijkse leeftijdstoeslag
0 - 5 jaar: + € 24,38/jaar per kind
6 - 11 jaar: + € 36,57/jaar per kind
12 - 24 jaar: + € 60,95/jaar per kind of vanaf 18 jaar + € 97,52/jaar per kind indien ingeschreven in hoger onderwijs
Meer over de schoolpremie
Studietoelage
In het Franstalig onderwijs
Voor het secundair en hoger onderwijs kun je deze studiebeurs aanvragen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles
Meer over de studietoelage

Op maat van je gezin

Sociale toeslag
Afhankelijk van je jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen
jaarlijkse gezinsinkomen ≤ € 38.625,31:
0 - 11 jaar:
1 kind: + € 48,76/maand
2 kinderen: + € 85,33/maand per kind (vermeerderd met + € 12,19/maand per kind indien éénoudergezin)
Vanaf 3 kinderen: + € 134,09/maand per kind (vermeerderd met + € 24,38/maand per kind indien éénoudergezin)

12 - 24 jaar:
1 kind: + € 60,95/maand
2 kinderen: + € 97,52/maand per kind (vermeerderd met + € 12,19/maand per kind indien éénoudergezin)
Vanaf 3 kinderen: + € 146,28/maand per kind (vermeerderd met + € 24,38/maand per kind indien éénoudergezin)

jaarlijkse gezinsinkomen tussen € 38.625,31 en € 56.068,99:
0 - 24 jaar:
1 kind: + € 0,00/maand
2 kinderen: + € 30,48/maand per kind
Vanaf 3 kinderen: + € 87,77/maand per kind
Meer over de sociale toeslag

Op maat van je kind

Pleegzorgtoeslag
Voor kinderen geplaatst in een pleeggezin (toeslag betaald aan het gezin vóór de plaatsing)
+ € 78,36/maand per kind
Meer over de pleegzorgtoeslag
Toeslag voor kinderen met een aandoening of handicap
Bedrag afhankelijk van de ernst van de aandoening: van + € 102,42 tot + € 682,74/maand
Meer over de toeslag voor kinderen met een beperking

Vlaamse toeslagen waar je recht op kunt hebben 

Kinderopvangtoeslag
voor niet inkomensgerelateerde Nederlandstalige opvang
+ € 3,50/kind per aanwezigheidsdag
Meer over de kinderopvangtoeslag
Kleutertoeslag
voor 3- en 4-jarigen die kleuteronderwijs volgen in het Nederlandstalig onderwijs
+ € 140,72 in 2023
+ € 143,53 in 2024
Meer over de kleutertoeslag
Schooltoeslag
voor schoolgaande kinderen in het Nederlandstalig onderwijs
Bedrag afhankelijk van je gezinsinkomen, gezinssamenstelling en soort onderwijs.
Meer over de schooltoeslag
Ondersteuningstoeslag
Voor kinderen met aandoening/handicap van minstens 12 punten
+ € 331,22/maand per kind
Meer over de ondersteuningstoeslag

Uitzonderingen

Als je gezin al Brusselse kinderbijslag in december 2019 ontving (kinderen geboren voor 2020), dan behoud je de bedragen uit het oude systeem zolang deze voordeliger zijn dan de nieuwe bedragen.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!