Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de ondersteuningstoeslag voor kinderen met een beperking in Brussel?

Wat is het verschil met de zorgtoeslag?

Vanaf 1 januari 2023 ontvangen kinderen tot 21 jaar met een zware zorgnood de ondersteuningstoeslag via het Groeipakket in Vlaanderen.
Ook kinderen die in Brussel gedomicilieerd zijn komen hiervoor in aanmerking. Deze toeslag werd tot 31 december 2022 uitbetaald door de zorgkassen als het basisondersteuningsbudget (BOB) dat een onderdeel is van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Als je kind minstens 12 punten heeft op de medisch sociale schaal, ontvang je naast de toeslag voor een kind met een beperking maandelijks nog € 331,22. Deze toeslag wordt uitbetaald via het Groeipakket.

Wat is precies het verschil tussen toeslag voor kinderen met een beperking en ondersteuningstoeslag?
De toeslag voor kinderen met een beperking dekt de opvoedingskosten en ondersteuningskosten in de specifieke situatie van je kind. De ondersteuningstoeslag is een extra die je gezin en je kind helpt om je leven en zorg zelf te organiseren, bijvoorbeeld om dienstencheques te kopen voor een poetshulp.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat is de ondersteuningstoeslag?

Heeft je kind extra zorg nodig, dan ontvang je ongetwijfeld een toeslag voor kinderen met een beperking bovenop je kinderbijslag. Heeft je kind minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal, dan krijg je daarbovenop een ondersteuningstoeslag.

Je kind heeft recht op de ondersteuningstoeslag als hij of zij:

  • Belg is of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden;
  • jonger is dan 21 jaar;
  • in het Brusselse Gewest of Vlaanderen woont;
  • minstens 12 punten heeft op het attest van het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap (CEAH) van Iriscare.

Opgelet: voor kinderen die op 31 december 2022 recht hebben op een BOB omdat ze op 30 juni 2015 op een wachtlijst stonden van de Intersectorale Toegangspoort (ITP) is er een uitzondering. Zij krijgen eventueel een ondersteuningstoeslag tot hun 25 jaar zonder dat ze een erkenning hebben van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.

Hoe aanvragen?

Hoe vraag je de ondersteuningstoeslag aan?

Je kind woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Stuur dan je aanvraag om ondersteuningstoeslag naar Parentia of naar een andere uitbetaler van het Groeipakket. Vul het aanvraagformulier in, voeg een attest komende van Iriscare of de FOD Sociale Zekerheid toe dat je recht hebt op een toeslag voor kinderen met een beperking met minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. Hierop moet uitdrukkelijk vermeld zijn dat dit attest bedoeld is voor de verhoogde kinderbijslag. Stuur ons de aanvraag en het attest per e-mail of per post op.

Je kind woont in Vlaanderen? Je hoeft zelf niets te doen. Onze pagina gewijd aan 'Ondersteuningstoeslag voor kinderen met een beperking in Vlaanderen' geeft je alle nodige informatie.

Welke bedragen?

Hoeveel bedraagt de ondersteuningstoeslag en wanneer ontvang je het?

Je ontvangt de ondersteuningstoeslag van € 331,22 maandelijks en dit de 8ste van de volgende maand.

Je ontvangt dus voor de eerste maal je ondersteuningsbehoefte op 8 februari 2023.

Wat met het BOB?

Wie blijft het BOB van de zorgkas (basisondersteuningsbudget) in plaats van een ondersteuningstoeslag ontvangen?

Ontving je kind op 31 december 2022 een BOB (basisondersteuningsbudget) op basis van een vrijwillige overstap vanuit de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)? Je blijft na 1 januari 2023 het BOB van je zorgkas ontvangen. Deze kinderen of jongeren kunnen, naast het BOB, geen ondersteuningstoeslag krijgen.

Ook voor de kinderen of jongeren die een basisondersteuningsbudget kregen toegekend op basis van een integratietegemoetkoming van minstens 12 punten, blijf je het BOB ontvangen.

Vragen?

Waar kun je terecht voor vragen over je betalingen van het BOB vóór 1 januari 2023?

Met vragen over je betalingen van het BOB vóór 1 januari 2023 kun je terecht bij de zorgkas waar je kind is aangesloten. Blijkt pas later dat je kind ook toen recht had op het BOB? Neem dan contact op met de zorgkas waar je kind is aangesloten. Je vindt de contactgegevens van jouw zorgkas op https://www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-zorgkassen.

Is je kind nog niet aangesloten bij een zorgkas? Neem dan best contact op met het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming:

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!