Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Studietoelage in Wallonië en het Franstalig Onderwijs in Brussel

Kinderen die in het secundair of hoger onderwijs de lessen volgen in Wallonië of het Franstalig onderwijs in Brussel kunnen recht hebben op een Studietoelage. Deze toelage moet je aanvragen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles en is bedoeld als een financiële steun voor gezinnen met een lager inkomen.

Wat is de studietoelage?

De studietoelage is een toelage die uitbetaald wordt door de Fédération Wallonie-Bruxelles aan gezinnen met een laag inkomen. Gaan de kinderen naar het secundair of hoger onderwijs in Wallonië of in het Franstalig onderwijs in Brussel, dan kunnen jullie een recht hebben op een studietoelage.

Voor het schooljaar 2023-2024 kun je je aanvraag indienen vanaf 4 juli 2023 tot uiterlijk 31 oktober 2023. Komt je aanvraag na 31 oktober 2023 toe op hun diensten, wordt je aanvraag niet meer behandeld. Hoe sneller de aanvraag wordt verzonden, hoe sneller deze verwerkt wordt. Heb je nog niet alle studiebewijzen of bijlagen in je bezit? Geen nood, jullie kunnen deze later nog verzenden.

De aanvraag kun je op twee manieren indienen: 

Online

Je online aanvraag kun je indienen via het digitaal loket. Je doet dit via je identiteitskaart met een kaartlezer. Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbewijs via mail.

Volgt het kind lessen in het secundair onderwijs dan doet het gezinshoofd met zijn identiteitskaart de online aanvraag.

Je houdt ook best jullie bankrekeningnummer bij de hand.

Volgt het kind lessen in het hoger onderwijs dan doet de student met zijn identiteitskaart de online aanvraag.

De student houdt ook best zijn bankrekeningnummer bij de hand.

Op papier

Een papieren aanvraag voor leerlingen in het secundair onderwijs kan je indienen via volgend aanvraagformulier. Dit stuur je aangetekend door naar een van de adressen die jullie terugvinden op het aanvraagformulier. Je ontvangt in de loop van het schooljaar een ontvangstbewijs per post.

Studenten voor het hoger onderwijs vullen volgend aanvraagformulier in. Dit stuur je aangetekend door naar een van de adressen die jullie terugvinden op het aanvraagformulier.Je ontvangt in de loop van het academiejaar een ontvangstbewijs per post.

Gaat je kind naar een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kleuter-, lager of secundair onderwijs of HBO5 Verpleegkunde in Vlaanderen of Brussel? Je kan recht hebben op een schooltoeslag, ook wel selectieve participatietoeslag genoemd, die uitbetaald wordt door een uitbetalingsactor (de nieuwe benaming voor de Vlaamse kinderbijslagfondsen). Vraag je schooltoeslag aan bij Parentia via het aansluitingsformulier 'Aanvraag schooltoeslag Groeipakket (Parentia Vlaanderen)'.

Volgt het hoger onderwijs in Vlaanderen? Vraag je studietoelage aan via het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Wat zijn de voorwaarden en de bedragen?

Het verkrijgen van een studietoelage is afhankelijk van verschillende voorwaarden zoals gezinsinkomen, kadastraal inkomen en huur, nationaliteit, en het studieprogramma.
Gezinsinkomen

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die gedomicilieerd zijn in hetzelfde gezin als de leerling/student.

Voor het schooljaar 2023-2024 betreft het de inkomsten van het jaar 2021, aanslagbiljet 2022. Zowel het totaal belastbaar inkomen, de niet-belastbare inkomsten (leefloon, equivalent leefloon en inkomensvervangende tegemoetkoming) alsook de buitenlandse inkomsten (door aanslagbiljet buitenland of attesten van werkgevers, diensten of instellingen) worden vastgesteld op basis van de gegevens van 2021.

Er wordt geen rekening gehouden met de inkomsten van de student zelf, van de (stief)broers en (stief)zussen van de student, van de medehuurders en/of eigenaars van gebouwen die aan de student worden verhuurd (kot) en deze van ervaringsdeskundigen.

De maximale inkomsten die niet mogen overschreden worden voor student in het secundair onderwijs:

Personen ten lasteMaximale inkomsten
0€ 22.074,94
1€ 29.434,49
2€ 36.331,5
3€ 42.769,7
4€ 48.749,13
5€ 54.728,56
Per bijkomende persoon ten lasteTel € 5.979,43 bij

De maximale inkomsten die niet mogen overschreden worden voor student in het hoger onderwijs:

Personen ten lasteMaximale inkomsten
0€ 24.395,55
1€ 31.900,44
2€ 38.938,87
3€ 45.503,25
4€ 51.601,18
5€ 57.699,11
Per bijkomende persoon ten lasteTel € 6.097,93 bij
Kadastraal inkomen en huurinkomsten
Er is geen recht op een schooltoelage als de persoon waarvan de inkomsten worden genomen eigenaar is van een onroerend goed vreemd gebruik en waarvan het kadastraal inkomen + de gecumuleerde huurinkomsten meer dan € 1.091,00 bedragen. Dat zijn alle onroerende goederen, buiten de eigen woning en buiten de onroerende goederen voor eigen beroepsgebruik. Dit zijn bijvoorbeeld huizen die je al dan niet verhuurt, een vakantiewoning of gronden.
Studieprogramma

De voorwaarden voor secundair onderwijs zijn niet dezelfde als deze voor het hoger onderwijs.

Secundair onderwijs:

De leerling moet

 • de lessen volgen in een erkende onderwijsinstelling;
 • ingeschreven zijn als regelmatige leerling.

Hoger onderwijs:

De student moet

 • de lessen volgen in een erkende onderwijsinstelling en bewijs van inschrijving doorsturen;
 • zal geen studietoelage ontvangen indien de student een diploma van hetzelfde niveau heeft behaald;
 • zal geen studietoelage ontvangen voor een doctoraat, sociale promote of specialisatie studies.
Nationaliteitsvoorwaarden

Voor studenten met een buitenlandse nationaliteit zijn er bijkomende voorwaarden die vervuld moeten zijn op 31 oktober 2023.

Deze voorwaarden kun je terugvinden op de website van de Fédérations Wallonie-Bruxelles en zijn van toepassing op de volgende studenten:

 • EU-onderdanen;
 • Politieke vluchtelingen;
 • Uit ontwikkelingslanden;
 • Andere landen;
 • Geregulariseerde buitenlanders;
 • Staatloze – onbepaalde nationaliteit

Andere studenten die niet tot een van de bovengenoemde categorieën behoren, komen niet in aanmerking voor een studietoelage.

Bedragen van de schooltoelage

Er zijn twee soorten toelagen: de variabele en de forfaitaire bedragen. De aanvrager zal van het ene of het andere ontvangen. Als er voldaan is aan de voorwaarden voor beide toelagen, wordt de gunstigste van beide toelage uitbetaald.

Secundair onderwijs:

Om de juiste bedragen te kennen, nemen jullie best contact op met de Fédérations Wallonië-Bruxelles dienst studietoelagen die jullie verder kunnen helpen. Het bedrag varieert tussen € 90,00 en € 4.000,00.

Bij berekening van het variabele bedrag wordt rekening gehouden met:

 • De totale inkomen van alle personen gedomicilieerd op het adres van de leerling;
 • Het aantal personen ten laste die op het aanslagbiljet zijn vermeld;
 • Het feit of je in een internaat verblijft;
 • Of er kinderbijslag wordt uitbetaald (enkel voor EPSC/verpleegkundigen).

Wanneer heb je recht op het forfaitaire bedrag?
Er kan recht zijn op dit bedrag wanneer het inkomen wordt gewijzigd als gevolg van:

 • (echt)scheiding;
 • Overlijden;
 • Pensioen;
 • Verlies van werk;
 • Werkloosheid;
 • Schuldbemiddeling;
 • Ziekte;
 • Geboorte/adoptie;
 • Een nieuwe periode van “één enkele verstrekker”;
 • Een periode een leefloon ontvangen.

Hoger onderwijs:

Om de juiste bedragen te kennen, nemen jullie best contact op met de Fédérations Wallonie-Bruxelles dienst studietoelagen die jullie verder kunnen helpen. Het bedrag varieert tussen € 400,00 en € 5.000,00.

Bij berekening van het variabele bedrag wordt rekening gehouden met:

 • De totale inkomen van alle personen gedomicilieerd op het adres van de student;
 • Het aantal personen ten laste die op het aanslagbiljet zijn vermeld;
 • Het feit of je in een internaat verblijft of op kot bent;(huurovereenkomst van minimum 3 maanden + stageovereenkomst indien stageplaats)
 • Het feit of de externe student op meer dan 20 km afstand van de universiteit of hoge school woont
 • Het feit dat de externe student (op meer dan 20 km afstand) in het bezit is van een abonnement van een Belgische openbare vervoersmaatschappij.
 • Het feit of er kinderbijslag wordt uitbetaald.

Wanneer heb je recht op het forfaitaire bedrag?
Er kan recht zijn op dit bedrag wanneer het inkomen wordt gewijzigd als gevolg van:

 • (echt)scheiding;
 • Overlijden;
 • Pensioen;
 • Verlies van werk;
 • Werkloosheid;
 • Schuldbemiddeling;
 • Ziekte;
 • Geboorte/adoptie;
 • Een nieuwe periode van “één enkele verstrekker”;
 • Een periode een leefloon ontvangen

Hoe kun je je dossier Studietoelage opvolgen?

Via het callcenter 24u/24u:

Neem het 8-cijferige dossiernummer bij de hand die je ontvangen hebt samen met het ontvangstbewijs.

 1. Vorm het nummer 02/413 37 37
 2. Druk op 1 om aan te geven dat je een dossiernummer hebt.
 3. Voer je 8-cijferige dossiernummer in.
 4. Druk op #
 5. Je krijgt uitleg over de status van je aanvraag.
 6. Hang op.  

Via de website:

Heb je je aanvraag online ingediend? Volg je dossier via deze link.

Heb je je aanvraag per post ingediend? Volg je dossier via deze link.

Je hebt geen dossiernummer:

Je kan telefonisch contact opnemen met de dienst van maandag tot donderdag van 9 uur tot 12 uur op het nummer 0800 11 869. Druk op 2 om een consulent te spreken.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Fédération Wallonie-Bruxelles allocations d’études via het nummer 0800 11 869 of de website https://allocations-etudes.cfwb.be/

Bron:

 • Fédération Wallonie-Bruxelles: allocations d’études

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!