Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Mijn kind inschrijven in een nieuwe school: hoe begin ik er aan?

Je kind stapt over van de kleuterschool naar het lager onderwijs of van het lager naar het secundair onderwijs. Een grote stap in zijn leven! Maar wat als je je kind in een nieuwe school moet inschrijven? Welke procedure moet je volgen opdat je kind les mag volgen in Vlaanderen, Brussel of Wallonië? Parentia zet alles op een rij voor je!
Parentia legt je uit hoe het inschrijvingsproces verloopt en hoe dit verschilt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 
Vlaanderen
Wanneer schrijf je je kind in voor school?

In Vlaanderen hoef je je kind niet ieder jaar opnieuw in te schrijven wanneer hij of zij in dezelfde school blijft. Er zijn maar enkele momenten in de schoolloopbaan waar dit wél nodig is:

 • in sommige scholen bij de overgang van de kleuter- naar de lagere school (de school moet dit expliciet vermelden in het schoolreglement)
 • bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs
 • als je kind van school verandert
Inschrijven in de kleuterschool
Gaat je kind voor het eerst naar een kleuterschool? Wacht dan niet te lang om je kind in te schrijven. Ga best al eens langs bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is. Lees hier meer over de instapmomenten in de kleuterschool.
Inschrijven in het lager onderwijs
In de meeste scholen van het basisonderwijs, starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 vanaf eind februari. De aanmeldingsperiode loopt van 27 februari t.e.m. 19 maart 2024. Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 22 april t.e.m. 13 mei 2024. De vrije inschrijvingen starten op 23 mei 2024. In sommige scholen kun je je kind al in het basisonderwijs inschrijven vanaf 1 september van het voorafgaande schooljaar.
Inschrijven in het secundair onderwijs
Net zoals in het lager onderwijs, starten de inschrijvingen in de meeste scholen van het secundair onderwijs vanaf eind februari. De aanmeldingsperiode loopt van 25 maart t.e.m. 19 april 2024. Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 14 mei t.e.m. 10 juni 20234 De vrije inschrijvingen starten op 14 mei 2023. Voor het secundair onderwijs kun je dit soms al doen vanaf de 1ste schooldag na de kerstvakantie. 

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs, het deeltijds beroeps secundair onderwijs of voor de leertijd, hoef je pas ten vroegste na de paasvakantie in te schrijven. De school moet de juiste datum duidelijk bekendmaken. Twijfel je over de juiste dag? Informeer je dan zeker op tijd bij de directie.

Wat is de aanmeldingsprocedure?

In sommige scholen moet je je kind eerst online aanmelden voor je kunt inschrijven. Vraag ruim op voorhand wanneer de aanmeldingsperiode loopt en let op: een aanmelding is nog geen inschrijving! Je moet nog altijd naar de school gaan om je kind in te schrijven

Enkele gemeentes en steden vragen je ook om de scholen van je voorkeur op te geven. Vervolgens worden de plaatsen eerlijk verdeeld, zodat iedereen even veel kansen krijgt om zijn of haar kind in te schrijven en er geen wachtrijen voor de schoolpoort ontstaan.

Na de aanmelding word je verwittigd per brief of per e-mail dat: 

 • je kind een plaats heeft en in welke school je je kind mag gaan inschrijven;
 • er voorlopig geen plaats is voor je kind en worden de stappen meegegeven die je kunt ondernemen om toch nog een plaats te vinden.

Wie krijgt voorrang tijdens de inschrijvingsprocedure?

In de scholen die niet met een aanmeldingssysteem werken, geldt een simpele regel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar in de kleuterschool, de lagere school, het buitengewoon onderwijs en in het eerste jaar van het secundair onderwijs gelden er soms voorrangsregels voor volgende kinderen:
 • leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs indien de lagere school op dezelfde campus ligt;
 • broers en zussen van kinderen die al zijn ingeschreven in de school;
 • stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen;
 • kinderen van medewerkers van de school;
 • kinderen die in Brussel willen studeren, krijgen voorrang als één van beide ouders Nederlands praat;
 • sommige scholen reserveren een aantal plaatsen voor indicatorleerlingen (kinderen die recht hebben op de schooltoeslag of kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft).
Wanneer mag je kind veranderen van school?

Je kind kan op ieder moment van het schooljaar veranderen van school op voorwaarde dat er nog plaats is in de nieuwe school. Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels :

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar:
 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Uitzonderlijk kan de klassenraad van de school een afwijking toestaan voor het 2de jaar van de 3de graad (6de jaar) wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren (behalve studiegebied personenzorg). Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan moet de klassenraad beslissen of dit kan of niet.
Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar:

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste en 2de jaar (1ste graad): je kind kan doorheen het schooljaar veranderen op voorwaarde dat de klassenraad hiermee akkoord gaat.
 • 2de jaar (1ste graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen.
 • 3de en 4de jaar (2de graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen. De klassenraad kan uitzonderlijk een afwijking toestaan.
 • 5de jaar: tot en met 15 januari kan je kind veranderen. Hier kan ook de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
 • 7de jaar: je kind kan tot en met 30 september veranderen van studierichting of onderwijsvorm. Eveneens kan ook hier de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar:
Tijdens het schooljaar kan je kind enkel veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de school akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de school zelf.
Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.
Nog snel enkele tips

Gat je kind zijn eerste schooldag beleven of keert hij terug naar de schoolbanken na de vakantie? We geven je enkele tips om je kapoen gerust te stellen. Je krijgt ook nog een schooltoeslag en schoolbonus om je financieel te steunen als je aan de nodige voorwaarden voldoet!


Brussel
In welke taal gaat mijn kind naar school?

Zal je kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar school gaan, dan heb je de keuze tussen het Nederlandstalige of Franstalige onderwijs.

Voor de inschrijving in een school gelden er specifieke regels :

 • Woon je in Brussel, dan kun je vrij kiezen of je kind naar een Nederlandstalige of een Franstalige school gaat.
 • Woon je buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, dan kun je je kind ook in een Brusselse school inschrijven. Je kind moet in principe schoollopen in de taal van de streek waar je woont. Het kind kan onderwijs volgen in een andere taal met een taalverklaring dat de gewoonlijke taal de andere landstaal is.
  Voorbeeld: een leerling woont in Vlaams-Brabant en kan in Brussel naar school, maar moet eigenlijk naar een Nederlandstalige school tenzij de ouders hiervoor een afwijking vragen om naar een Franstalige school te gaan. Idem voor een leerling die in het Franstalige taalgebied woont, hij of zij kan naar een Nederlandstalige school met een taalverklaring.
 • Hoe zit het met de faciliteitengemeenten?
  Deze 6 faciliteitengemeenten zijn verplicht om kleuteronderwijs en lager onderwijs in te richten in het Frans wanneer minstens 16 gezinshoofden hierom vragen. Enkel leerlingen die het Frans als moedertaal hebben én in één van deze 6 randgemeenten wonen, worden in deze scholen toegelaten. Nederlandstalige kinderen en kinderen uit een andere gemeente mogen in deze scholen geen les volgen.
Mijn kind volgt Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
Wanneer schrijf je je kind in voor school?

In Brussel hoef je je kind niet ieder jaar opnieuw in te schrijven wanneer hij of zij in dezelfde school blijft. Er zijn maar enkele momenten in de schoolloopbaan waar dit wél nodig is:

 • in sommige scholen bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school (de school moet dit expliciet vermelden in het schoolreglement)
 • bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs
 • als je kind van school verandert
Inschrijven in de kleuterschool
Gaat je kind voor het eerst naar een kleuterschool? Wacht dan niet te lang om je kind aan te melden of in te schrijven. Ga best al eens langs bij een school als je kind negen of tien maanden oud is. Lees hier meer over de instapmomenten in de kleuterschool.
Inschrijven in het lager onderwijs
In de scholen van het basisonderwijs, start de aanmeldingsperiode voor het volgende schooljaar tussen 27 februari 2024 (10 uur) en 19 maart 2024 (16 uur). Broers, zussen en kinderen van het personeel kunnen zich al inschrijven tussen 8 januari 2024 en 19 januari 2024, na deze datum hebben ze geen voorrang meer. Let op: je moet je aanmelden via inschrijveninbrussel.be. Daarna kun je je registreren voor de scholen die je interesseren. Nadat je een e-mail of brief ontvangen hebt met alle informatie over de inschrijving, ga je naar de school tussen 22 april 2024 en 13 mei 2024 om je kind in te schrijven. Vanaf 23 mei 2024 zijn er vrije inschrijvingen in de scholen zelf die nog plaats hebben.
Heb je je kind niet aangemeld voor het basisonderwijs? Je kunt je kind inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 tijdens de vrije inschrijvingen vanaf 23 mei 2024 op de scholen zelf. Wie eerst op de school is, krijgt de plaats. Geen plaats meer? Dan krijg je een plaats op de wachtlijst.
Inschrijven in het eerste jaar van het secundair onderwijs 

Voor het eerste jaar secundair onderwijs moet je je kind in sommige scholen eerst aanmelden om hen in te schrijven. Meld je kind aan tussen 25 maart 2024 (10 uur) en 19 april 2024 (16 uur). Let op: een aanmelding is nog geen inschrijving! Je moet nog altijd naar de school gaan om je kind in te schrijven.

Na de aanmelding word je verwittigd per brief of per e-mail in het begin van de maand mei 2024 dat:

 • je kind een plaats heeft en in welke school je je kind mag gaan inschrijven;
 • er voorlopig geen plaats is voor je kind. Er wordt vermeld op welke plaats je kind op de wachtlijst staat van de school en zal je contacteren als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2024. 

Is je kind ingeschreven via aanmelding? Begin mei 2024 ontvang je een e-mail of brief met de vermelding in welke school er plaats is voor je kind. Ga naar de school om je kind definitief in te schrijven tussen 14 mei 2024 tot 10 juni 2024. Vanaf 14 mei 2024 (9u) starten de vrije inschrijvingen zolang er vrije plaatsen zijn.

Inschrijven na het 1ste jaar van het secundair onderwijs
Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs en duaal leren, ga je vanaf 27 mei 2024 naar de school om je kind in te schrijven. Van 27 mei tot 30 mei 2024 hebben kinderen met één Nederlandstalige ouder voorrang op andere kinderen.
Wanneer mag je kind veranderen van school?

Je kind kan op ieder moment van het schooljaar veranderen van school op voorwaarde dat er nog plaats is in de nieuwe school. Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels :

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar:
 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Uitzonderlijk kan de klassenraad van de school een afwijking toestaan voor het 2de jaar van de 3de graad (6de jaar) wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren (behalve studiegebied personenzorg). Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan moet de klassenraad beslissen of dit kan of niet.
Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar:

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste en 2de jaar(1ste graad): je kind kan doorheen het schooljaar veranderen op voorwaarde dat de klassenraad hiermee akkoord gaat.
 • 2de jaar (1ste graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen.
 • 3de en 4de jaar (2de graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen. De klassenraad kan uitzonderlijk een afwijking toestaan.
 • 5de jaar: tot en met 15 januari kan je kind veranderen. Hier kan ook de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
 • 7de jaar: je kind kan tot en met 30 september veranderen van studierichting of onderwijsvorm. Eveneens kan ook hier de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of pedagogische redenen.
Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar:
Tijdens het schooljaar kan je kind enkel veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de school akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de school zelf.
Let op : vaak van school wisselen vermindert de slaagkansen van de kinderen.
Nog snel enkele tips
Gaat je kind zijn eerste schooldag beleven of keert hij terug naar de schoolbanken na de vakantie? We geven je enkele tips om je kapoen gerust te stellen. Je krijgt ook nog een schooltoeslag als je kind Nederlandstalig kleuter-, lager- of secundair onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel, een studietoelage als je kind Franstalig secundair onderwijs volgt in Brussel of Walloniëen schoolpremie om je financieel te steunen als je aan de nodige voorwaarden voldoet!
Mijn kind volgt Franstalig onderwijs in Brussel 
Wanneer schrijf je je kind in voor school?

Afhankelijk van waar je je kind gaat inschrijven, gelden er verschillenden regels. We sommen deze voor jou op.

Inschrijven in het kleuteronderwijs
De inschrijving kan het hele jaar door plaatsvinden. Lees hier alles over de instapmomenten in de kleuterschool.
Inschrijven in het lager onderwijs
De inschrijving vindt ten laatste plaats op de eerste werkdag van de maand september.
Na deze datum kan er door de directie van de school beslist worden om een kind al dan niet in te schrijven in de school omwille van uitzonderlijke redenen. 
Inschrijven in het 1ste secundair onderwijs
 • De aanmeldingsfase loopt van 29 januari 2024 tot en met 16 februari 2024. Tijdens deze periode moet elke ouder het aanmeldingsformulier (FUI) indienen bij de middelbare school van zijn eerste keuze. Het formulier bestaat uit twee delen: een eerste luik bevat informatie over de leerling en de persoon die verantwoordelijk is voor de leerling, en een tweede luik wordt slechts gebruikt als het kind geen plaats krijgt in de school van zijn eerste keuze. Als je weet dat de school van jouw keuze zeer gegeerd is, moet je de deadline van 16 februari 2024 zeker respecteren. Vrije inschrijvingen starten op 22 april 2024.
 • Hoe worden de plaatsen toegewezen? Als vraag en aanbod overeenstemmen en er dus voldoende plaatsen zijn, ontvang je vrij snel een bevestiging dat je kind is ingeschreven in de school van jouw keuze. Is dit niet het geval dan zal de CoGI als volgt tewerk gaan voor de toekenning van de beschikbare plaatsen: 20,4% van de beschikbare plaatsen zal toegewezen worden aan leerlingen van scholen met een lage sociaal-economische index. Vervolgens worden zogenaamde 'prioriteitsleerlingen’ geregistreerd in de volgorde van belangrijkheid: leerlingen met een broer of zus op school, leerlingen in een precaire situatie, leerlingen met speciale behoeften na een handicap bijvoorbeeld, leerlingen die naar een internaat gaan met hetzelfde bestuur als de geselecteerde middelbare school of die ermee samenwerken en ten slotte, leerlingen van wie de ouder op de school werkt.
 • Nadien volgen de niet-prioritaire leerlingen, geordend volgens een index die berekend wordt op basis van verschillende factoren zoals de afstand tot de school en eventuele pedagogische partnerschappen tussen de basisschool en de secundaire school.
Wanneer mag je kind veranderen van school?

Kleuters, leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar kunnen tot 15 september vrij van school veranderen. Voor een verandering op een ander moment moeten de ouders een afwijking aanvragen.

In het secundair onderwijs kan je het hele jaar door van school veranderen, in de eerste graad is de verandering echter onderworpen aan specifieke voorwaarden. Als een school een leerling niet kan inschrijven moet de school een officieel weigeringsattest opmaken, ongeacht het tijdstip.

Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels:

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar:
 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Wil de leerling van studierichting veranderen na het 5de jaar dan moet hij of zij het 5de jaar herbeginnen van de nieuwe gekozen studierichting.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren. Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan is dit slechts mogelijk als je kind het juiste diploma heeft in het 6de jaar om over te gaan naar het specialisatiejaar.
Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar:

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste jaar gedifferentieerd jaar (différenciée) naar een 1ste gemeenschappelijk jaar (commune): tot en met 15 november kan je kind veranderenals voldaan wordt aan 4 voorwaarden:
  • akkoord van de ouders;
  • de jongere is 12 jaar of ouder op 31 december volgend op het begin van het lopende schooljaar;
  • de leerling moet het 6de leerjaar basisonderwijs gevolgd hebben;
  • er is een gunstig advies van de toelatingscommissie.
 • 1ste jaar complémentaire naar het 2de jaar commune: tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders.Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar commune naar 1ste jaar complémentaire: tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar commune naar 2de jaar complémentaire: tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar complémentair naar 3de jaar professionnelle: tot en met 15 januari op voorwaarde dat de leerling al niet veranderd is van bovenvermelde studierichtingen in de 1ste graad tijdens hetzelfde lopende schooljaar. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar, 3de jaar en 4de jaar : tot en met 15 jaar met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 5de jaar : tot en met 15 november met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan l’Administration een ministeriële afwijking toestaan en dit tot en met 15 november.
 • 7de jaar : je kind kan tot en met 15 november veranderen van studierichting of onderwijsvorm.
Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar:
Je kind kan enkel, tijdens een schooljaar, veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de toelatingscommissie akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het PMS-centrum en de school zelf.
Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.
Nog snel enkele tips
Gaat je kind zijn eerste schooldag beleven of keert hij terug naar de schoolbanken na de vakantie? We geven je enkele tips om je kapoen gerust te stellen. Je krijgt ook nog een schooltoeslag als je kind Nederlandstalig kleuter-, lager- of secundair onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel, een studietoelage als je kind Franstalig secundair onderwijs volgt in Brussel of Wallonië en schoolpremie om je financieel te steunen als je aan de nodige voorwaarden voldoet!
Wallonië
Wanneer schrijf je je kind in voor school?
Afhankelijk van waar je je kind gaat inschrijven, gelden er verschillenden regels. We sommen ze voor je op.
Inschrijven in het kleuteronderwijs
De inschrijving kan het hele jaar door plaatsvinden. Lees hier alles over de instapmomenten in de kleuterschool.
Inschrijven in de lagere school
De inschrijving vindt ten laatste plaats op de eerste werkdag van de maand september.
Na deze datum kan er door de directie van de school beslist worden om een kind al dan niet in te schrijven in de school omwille van uitzonderlijke redenen.
Inschrijven in het 1ste secundair onderwijs
 • De aanmeldingsfase loopt van 29 januari 2024 tot en met 16 februari 2024. Tijdens deze periode moet elke ouder het aanmeldingsformulier (FUI) indienen bij de middelbare school van zijn eerste keuze. Het formulier bestaat uit twee delen: een eerste luik dat informatie bevat over de leerling en de persoon die verantwoordelijk is voor de leerling, en een tweede luik dat slechts gebruikt zal worden als het kind geen plaats krijgt in de school van zijn eerste keuze. Als je weet dat de school van jouw keuze zeer gevraagd is, moet je de deadline van 16 februari 2024 zeker respecteren. Vrije inschrijvingen starten op 22 april 2024.
 • Hoe worden de plaatsen toegewezen? Als vraag en aanbod overeenstemmen en er dus voldoende plaatsen zijn, ontvang je vrij snel een bevestiging dat je kind is ingeschreven in de school van jouw keuze. Is dit niet het geval dan zal de CoGI als volgt tewerk gaan voor de toekenning van de beschikbare plaatsen: 20,4% van de beschikbare plaatsen zal toegewezen worden aan leerlingen van scholen met een lage sociaal-economische index. Vervolgens worden zogenaamde 'prioriteitsleerlingen’ geregistreerd in de volgorde van belangrijkheid: leerlingen met een broer of zus op school, leerlingen in een precaire situatie, leerlingen met speciale behoeften na een handicap bijvoorbeeld, leerlingen die naar een internaat gaan met hetzelfde bestuur als de geselecteerde middelbare school of die ermee samenwerken en ten slotte, leerlingen van wie de ouder op de school werkt. Nadien volgen de niet prioritaire leerlingen die geordend worden volgens een index die berekend wordt op basis van verschillende factoren zoals de afstand tot de school, eventuele pedagogische partnerschappen tussen de basisschool en de secundaire school.
Wanneer mag je kind veranderen van school?
Kleuters, leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar kunnen tot 15 september vrij van school veranderen. Voor een verandering op een ander moment moeten de ouders een afwijking aanvragen.

In het secundair onderwijs kan je het hele jaar door van school veranderen, in de eerste graad is de verandering echter onderworpen aan specifieke voorwaarden. Ongeacht het tijdstip, als een school een leerling niet kan inschrijven moet de school een officieel weigeringsattest opmaken.

Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels:
Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar:
 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Wil de leerling van studierichting veranderen na het 5de jaar dan moet hij of zij het 5de jaar herbeginnen van de nieuwe gekozen studierichting.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren. Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan is dit slechts mogelijk als je kind het juiste diploma heeft in het 6de jaar om over te gaan naar het specialisatiejaar.
Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar:

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste jaar gedifferentieerd jaar (différenciée) naar een 1ste gemeenschappelijk jaar (commune): tot en met 15 november kan je kind veranderenals voldaan wordt aan 4 voorwaarden:
  • akkoord van de ouders;
  • de jongere is 12 jaar of ouder op 31 december volgend op het begin van het lopende schooljaar;
  • de leerling moet het 6de leerjaar basisonderwijs gevolgd hebben;
  • er is een gunstig advies van de toelatingscommissie.
 • 1ste jaar complémentaire naar het 2de jaar commune: tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders.Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar commune naar 1ste jaar complémentaire: tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar commune naar 2de jaar complémentaire: tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar complémentair naar 3de jaar professionnelle: tot en met 15 januari op voorwaarde dat de leerling al niet veranderd is van bovenvermelde studierichtingen in de 1ste graad tijdens hetzelfde lopende schooljaar. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 2de jaar, 3de jaar en 4de jaar: tot en met 15 januari met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 5de jaar: tot en met 15 november met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Administration.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan l’Administration een ministeriële afwijking toestaan en dit tot en met 15 november.
 • 7de jaar: je kind kan tot en met 15 november veranderen van studierichting of onderwijsvorm.
Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar:
Je kind kan enkel, tijdens een schooljaar, veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de toelatingscommissie akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het PMS-centrum en de school zelf.
Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.
Nog snel enkele tips
Gaat je kind zijn eerste schooldag beleven of keert hij terug naar de schoolbanken na de vakantie? We geven je enkele tips om je kapoen gerust te stellen. Je krijgt ook nog een schooltoeslag als je kind Nederlandstalig kleuter-, lager- of secundair onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel, een studietoelage als je kind Franstalig secundair onderwijs volgt in Brussel of Wallonië en schoolpremie om je financieel te steunen als je aan de nodige voorwaarden voldoet!
Vond je dit artikel nuttig? Lees dan zeker ook onze andere blogartikelen over opvoeding, gezinsadministratie en meer!

Bronnen:

• onderwijs Vlaanderen
• inschrijveninbrussel.be
• enseignement.be
• jeminforme.be
• droitscolaire.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!