Schoolbonus - schoolpremie

Schoolbonus - schoolpremie

schoolpremie - schoolbonus

Wie heeft recht op de schoolbonus - schoolpremie?

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse universele participatietoeslag?

schoolbonus schoolpremie

Hoe vraag je de schoolbonus - schoolpremie aan?

Wie ontvangt het bedrag?