Schoolpremie

Schoolpremie

schoolpremie - schoolbonus

Wie heeft recht op de schoolpremie of jaarlijkse leeftijdstoeslag?

Hoeveel bedraagt de schoolpremie of jaarlijkse leeftijdstoeslag ?

schoolbonus schoolpremie

Hoe vraag je de schoolpremie of jaarlijkse leeftijdstoeslag aan?

Wie ontvangt het bedrag?