Schoolpremie - schoolpremie

Schoolpremie

schoolpremie - schoolbonus

Wie heeft recht op de schoolpremie – jaarlijkse leeftijdsbedrag?

Hoeveel bedraagt de schoolpremie – jaarlijkse leeftijdsbijslag?

schoolbonus schoolpremie

Hoe vraag je de schoolpremie – jaarlijkse leeftijdsbijslag aan?

Wie ontvangt het bedrag?