Het Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019

De nieuwe bedragen uit het Groeipakket gelden voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019, die in Vlaanderen zijn gedomicilieerd.

 • Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten de oude bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot hun 25e.
 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor of na 1 januari 2019? Dan heb je recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.
 • Ook kinderen, geboren voor 2019, die wees worden na 1 januari 2019, krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

Het Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019 in cijfers:

Heb je kinderen die geboren werden na 31 december 2018? Of betreft het een nieuw Vlaams recht (Kinderen die in december 2018 geen recht hadden op Belgische kinderbijslag),  dan komen deze automatisch in het nieuwe systeem van het Vlaamse Groeipakket (kinderbijslag) terecht. Maar waaruit is  het totale bedrag Groeipakket/kinderbijslag in het nieuwe systeem precies opgebouwd?

Een aantal bedragen waarop sowieso recht is

 • Een vast basisbedrag van € 176,66 per kind.
 • Dit vast bedrag wordt met de helft verhoogd indien het kind halve wees is en verdubbeld als het kind volledige wees is.

Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.

 • een mogelijk sociale toeslag gebaseerd op het gezinsinkomen en het aantal kinderen binnen het gezin.
 • Een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking maar ook de toeslag die je als pleegouder kan ontvangen om de zorgen voor een pleegkind op zich te nemen.

Indexatie?

Elk jaar opnieuw worden de Vlaamse bedragen Groeipakket/kinderbijslag geïndexeerd. Dit gebeurt telkens in de maand september (met uitzondering van de kleutertoeslag die in januari geïndexeerd wordt. Hieronder vind je de nieuwe laatst geïndexeerde bedragen voor Vlaanderen terug. Deze zijn geldig vanaf septemberi 2023 (en worden voor het eerst uitbetaald rond 8 oktober 2023).

Bij wet werd bepaald dat je groeipakket steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand erop volgend op je rekening moet staan. Wil je graag de exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Startbedrag
€ 1.214,49 per kind (vroegere geboorte- en adoptiepremie) – unieke premie
Basisbedrag
 • Per kind

  € 176,66 / maand

 • indien wees van één ouder

  + € 141,33 / maand

 • indien wees van beide ouders

  + € 176,65 / maand

Sociale toeslag
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
 • jaarlijkse gezinsinkomen ≤ €36.325,76:

  1 of 2 kinderen: 
  + € 70,50 /maand per kind

  3 of meer kinderen: 
  + € 103,62 /maand per kind

 • jaarlijkse gezinsinkomen tussen €36.325,76 en €42.380,06:

  1 of 2 kinderen:
  + € 35,70/maand per kind

  3 of meer kinderen:
   + € 81,54 /maand per kind

 • jaarlijks gezinsinkomen tussen €42.380,06 en €68.329,61:

  3 of meer kinderen:
  + € 81,54

Zorgtoeslag
 • pleegkind:

  + € 68,23 /maand per kind

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 89,16

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 118,74

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 457,39

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 277,09

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 457,39

  12 tot 14 punten

  € 457,39

  15 tot 17 punten

  € 520,09

  18 tot 20 punten

  € 557,24

  meer dan 20 punten

  € 594,38

Participatietoeslag
 • Ondersteuningstoeslag kind met een beperking (minstens 12 punten medisch-sociale schaal)

  € 331,22 per maand

 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is):

  + € 3,50/per aanwezigheidsdag

 • Kleutertoeslag voor 3 en 4 jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen

  + € 140,72 in 2023
  + € 143,53 in 2024

 • Schoolbonus of universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)

  0 – 4 jaar :
  + € 22,06 / jaar per kind

  5 – 11 jaar :
  + € 38,64 / jaar per kind

  12 – 17 jaar :
  + € 55,20 / jaar per kind

  Vanaf 18 jaar :
  + € 66,24 / jaar per kind

 • Schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (vroegere schooltoelage)

Bekijk het Groeipakket in beelden.

Hulp of advies nodig?