Het Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019

De nieuwe bedragen uit het Groeipakket gelden voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019, die in Vlaanderen zijn gedomicilieerd.

 • Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten de oude bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot hun 25e.
 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor of na 1 januari 2019? Dan heb je recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.
 • Ook kinderen, geboren voor 2019, die wees worden na 1 januari 2019, krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

Het Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019 in cijfers:

Startbedrag
€ 1122,00 per kind (vroegere geboorte- en adoptiepremie) – unieke premie
Basisbedrag
 • Per kind

  € 163,20 / maand

 • indien wees van één ouder

  + € 81,60 / maand

 • indien wees van beide ouders

  + € 163,20 / maand

Sociale toeslag
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
 • jaarlijkse gezinsinkomen ≤ €30.986,17:

  1 of 2 kinderen: 
  + € 51,00 /maand per kind

  3 of meer kinderen: 
  + € 81,60 /maand per kind

 • jaarlijkse gezinsinkomen tussen €30.986,17 en €61.200:

  3 of meer kinderen:
   + € 61,20 /maand per kind

Zorgtoeslag
 • pleegkind:

  + € 63,03 /maand per kind

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 82,37

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 109,70

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 422,56

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 255,99

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 422,56

  12 tot 14 punten

  € 422,56

  15 tot 17 punten

  € 480,48

  18 tot 20 punten

  € 514,80

  meer dan 20 punten

  € 549,12

Participatietoeslag
 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is):

  + € 3,23/per aanwezigheidsdag

 • Kleutertoeslag voor 3 en 4 jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen

  + € 132,60

 • Schoolbonus of universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)

  0 – 4 jaar :
  + € 20,40 / jaar per kind

  5 – 11 jaar :
  + € 35,70 / jaar per kind

  12 – 17 jaar :
  + € 51,00 / jaar per kind

  Vanaf 18 jaar :
  + € 61,20 / jaar per kind

 • Schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (vroegere schooltoelage)

Bekijk het Groeipakket in beelden.

Hulp of advies nodig?