Groeipakket voor kinderen geboren vóór 2019

Voor kinderen die geboren zijn voor 2019 blijft het oude systeem van kinderbijslag in grote lijnen van toepassing. Hun oude basisbedragen werden vastgeklikt op 31 december 2018. Zolang ze recht hebben op kinderbijslag blijven ze die verworven maandbedragen ontvangen, aangevuld met leeftijdsbijslagen en andere toeslagen. Vanaf 2020 kan elk gezin vrij kiezen welke uitbetalingsactor zijn Groeipakket - kinderbijslag mag uitbetalen. Ook wie nog geen klant is, kan dus gemakkelijk overstappen naar Parentia.

Opgelet:
 • Als een kind geen recht meer had in 2018 en er ontstaat opnieuw een recht in 2019, dan heeft dat kind recht op de nieuwe bedragen. Andere kinderen uit het gezin geboren vóór 2019 behouden de oude bedragen.
 • Wordt een kind wees? Dan heeft dat kind recht op de nieuwe bedragen. Andere kinderen uit het gezin, geboren vóór 2019, behouden de oude bedragen.
 • Je komt vanuit het buitenland in Vlaanderen wonen, je hebt kinderen geboren vóór 1 januari 2019? Je hebt recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket. Ga dan naar 'alle kinderen geboren vanaf 2019?'

Wat verandert er?

Je eigen kinderbijslagfonds kunnen kiezen is niet de enige verandering. Vanaf 2019 zullen ook de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing zijn. Deze gelden dan ook voor gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vroeger niet zo was. Er komen ook enkele toeslagen bij voor gezinnen die nu al kinderbijslag ontvangen. Het gaat om de nieuwe kinderopvang-, kleuter- en schooltoeslagen, die gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden.

Hoeveel Groeipakket krijg je?

Geboorte of adoptiepremie
 • 1ste kind*

  €1272,52

 • 2de kind en volgende

  €957,42

*bij de geboorte van het eerste kindje van vader en/of moeder, en per kind bij een meervoudige geboorte of bij adoptie
Basisbedrag
 • enige of jongste kind

  € 93,93

 • tweede jongste kind

  € 173,80

 • alle volgende kinderen

  € 259,49

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 360,83

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)

  vanaf 6 jaar
  + € 16,36

  vanaf 12 jaar
  + € 24,92

  vanaf 18 jaar
  + € 28,72

 • alle andere kinderen

  vanaf 6 jaar
  + € 32,63

  vanaf 12 jaar
  + € 49,86

  vanaf 18 jaar
  + € 63,40

Sociale toeslag
Wordt gekoppeld aan het basisbedrag dat per kind wordt toegekend
 • Gewone sociale toeslag waarvan inkomen ≤ € 30.986,17/jaar

  Basisbedrag € 93,93
  + € 47,81

  Basisbedrag € 173,80
  + € 29,64

  Basisbedrag € 259,49
  + € 5,20

 • Sociale toeslag voor langdurig zieken waarvan inkomen ≤ € 30.986,17/jaar

  Basisbedrag € 93,93
  + € 102,88

  Basisbedrag € 173,80
  + € 29,64

  Basisbedrag € 259,49
  + € 5,20

 • Sociale toeslag voor eenoudergezinnen waarvan inkomen ≤ € 30.986,17/jaar

  Basisbedrag € 93,93
  + € 47,81

  Basisbedrag € 173,80
  + € 29,64

  Basisbedrag € 259,49
  + € 23,90

Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 63,03

 • kind met aandoening/handicap:

  van + € 82,37 tot + € 549,12 /maand
  volgens de graad van de aandoening

Participatietoeslag
 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is)

  + € 3,23/per aanwezigheidsdag

 • Kleutertoeslag voor 3 en 4 jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen

  + € 132,60

 • Universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)

  0 – 4 jaar :
  + € 20,40 / jaar per kind

  5 – 11 jaar :
  + € 35,70 / jaar per kind

  12 – 17 jaar :
  + € 51,00 / jaar per kind

  Vanaf 18 jaar :
  + € 61,20 / jaar per kind

Hulp of advies nodig?