Het Groeipakket voor kinderen geboren voor 2019

Voor Vlaamse kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag in grote lijnen van toepassing. Hun oude basisbedragen werden vastgeklikt op 31 december 2018. Zolang ze recht hebben op kinderbijslag blijven ze die verworven maandbedragen ontvangen, aangevuld met leeftijdsbijslagen en andere toeslagen uit het Groeipakket.

 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor 1 januari 2019? Dan heb je in Vlaanderen recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.
 • Ook kinderen, geboren voor 2019, die wees worden na 1 januari 2019, krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket. De andere kinderen uit het gezin, geboren voor 2019, behouden hun oude bedragen.
 • Sinds 2019 zijn de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing. Deze gelden voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2019 niet zo was. Er kwamen ook enkele toeslagen bij voor alle gezinnen. Het gaat om de nieuwe kinderopvang-, kleuter- en schooltoeslagen, die gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden.

Het Groeipakket voor kinderen geboren voor 2019 in cijfers:

Nieuwe bedragen geldig vanaf september 2020 (= uitbetaald rond 8 oktober)

Basisbedrag
 • enige of jongste kind

  € 95,81

 • tweede jongste kind

  € 177,28

 • alle volgende kinderen

  € 259,49

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 368,06

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)

  vanaf 6 jaar
  + € 16,36

  vanaf 12 jaar
  + € 24,92

  vanaf 18 jaar
  + € 28,72

 • alle andere kinderen

  vanaf 6 jaar
  + € 32,63

  vanaf 12 jaar
  + € 49,86

  vanaf 18 jaar
  + € 63,40

Sociale toeslag
Wordt gekoppeld aan het basisbedrag dat per kind wordt toegekend
 • Gewone sociale toeslag waarvan inkomen ≤ € 31.605,89/jaar

  Basisbedrag € 95,81
  + € 48,77

  Basisbedrag € 177,28
  + € 30,23

  Basisbedrag € 259,49
  + € 5,30

 • Sociale toeslag voor langdurig zieken waarvan inkomen ≤ € 31.605,89/jaar

  Basisbedrag € 95,81
  + € 104,94

  Basisbedrag € 177,28
  + € 30,23

  Basisbedrag € 259,49
  + € 5,30

 • Sociale toeslag voor eenoudergezinnen waarvan inkomen ≤ € 31.605,89/jaar

  Basisbedrag € 95,81
  + € 48,77

  Basisbedrag € 177,28
  + € 30,23

  Basisbedrag € 259,49
  + € 24,38

Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 64,29

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 84,02

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 111,89

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 431,01

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 261,11

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 431,01

  12 tot 14 punten

  € 431,01

  15 tot 17 punten

  € 490,09

  18 tot 20 punten

  € 525,10

  meer dan 20 punten

  € 560,10

Participatietoeslag
 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is)

  + € 3,29/per aanwezigheidsdag

 • Kleutertoeslag voor 3 en 4 jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen

  + € 132,60 in 2020
  + € 135,25 in 2021

 • Schoolbonus of universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)

  0 – 4 jaar :
  + € 20,81 / jaar per kind

  5 – 11 jaar :
  + € 36,41 / jaar per kind

  12 – 17 jaar :
  + € 52,02 / jaar per kind

  Vanaf 18 jaar :
  + € 62,42 / jaar per kind

 • Schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (vroegere schooltoelage)

Hulp of advies nodig?