Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Ontdek hieronder meer

‘Elk kind kost een huis’ luidt het volksgezegde. Woon je in Brussel, dan heb je zeker en vast al gehoord van de wijzigingen vanaf 1 januari 2020 en de nieuwe bedragen. De grote wijziging is dat het recht niet meer gelinkt wordt aan een socioprofessionele activiteit. Het feit dat een kind gedomicilieerd is in Brussel en een geldig verblijfsrecht heeft, volstaat om een recht te openen op kinderbijslag.  

Welke kinderen hebben recht op de kinderbijslag?

Elk kind dat in Brussel is gedomicilieerd en een geldig verblijfsrecht heeft, heeft recht op kinderbijslag. Vanaf 1 januari 2020 wordt niet meer gekeken of de personen, waarbij het kind is gedomicilieerd, een socioprofessionele activiteit hebben, noch of er een band van verwantschap is tussen het kind en het gezin waar het woont.

Wanneer geeft een kind recht op kinderbijslag?

  • het kind is gedomicilieerd in Brussel en heeft de Belgische nationaliteit. Heeft het kind geen Belgische nationaliteit maar heeft het wel de toelating of is gemachtigd om in België te verblijven, dan geeft dit ook een recht.
  • verdwenen en ontvoerde kinderen die in Brussel gedomicilieerd waren op moment van hun verdwijning of ontvoering.
  • toekenning kinderbijslag blijft mogelijk bij samenloop met landen van de EER en landen waarmee er een bilateraal akkoord is voor kinderen die niet in Brussel wonen. Om te bepalen of Brussel bevoegd is om te betalen, kijken we of de vestigingsplaats van de werkgever waar 1 van de ouders tewerkgesteld is of was in Brussel ligt.

Tot wanneer heeft het kind recht op het basisbedrag?

  • het kind heeft onvoorwaardelijk recht tot 31 augustus van het jaar waarin het  18 jaar wordt. Nadien blijft er recht bestaan tot 25 jaar als het kind studeert (België of buitenland) of schoolverlateris;
  • het kind met een handicap heeft onvoorwaardelijk recht tot de maand dat het 21 jaar wordt.

Wie krijgt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de bijslagtrekkende en dit volgens bepaalde regels: 

Als de ouders samenwonen, betalen we aan de moeder, of aan de oudste ouder bij ouders van hetzelfde geslacht.  

Wat bij scheiding?  

  • Oefenen de beide ouders samen het ouderlijk gezag uit, dan blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen (of de oudste ouder bij ouders van hetzelfde geslacht). De andere ouder kan de kinderbijslag ontvangen als de kinderen bij hem of haar zijn gedomicilieerd en hij of zij de kinderbijslag aanvraagt.  

  • Oefenen de beide ouders niet samen het ouderlijk gezag uit, dan betalen we de kinderbijslag aan de ouder bij wie het kind is gedomicilieerd.  

Een jongere van minstens 16 jaar die alleen woont, wordt bijslagtrekkende voor zichzelf en ontvangt zijn eigen kinderbijslag vanaf de maand volgend op de adreswijziging in de gemeente. (Als de adreswijziging op de eerste dag van de maand plaatsvindt, wordt de jongere bijslagtrekkende voor de lopende maand). 

Woont het kind bij een niet-verwante persoon en deze staat in voor de opvoeding van het kind, dan kan de niet-verwante onder bepaalde voorwaarden de kinderbijslag ontvangen. 

Wanneer, hoeveel en hoe wordt betaald?

De bijslagtrekkende die recht heeft op kinderbijslag ontvangt deze dit ten laatste de 8ste van de maand.
De sociale toeslag, de wezentoeslag, de toeslag voor gehandicapte kinderen, de pleegzorgtoeslag  worden samen uitbetaald met de kinderbijslag rond de 8ste van iedere maand.
De jaarlijkse leeftijdstoeslag voor kinderen tussen 0 en 2 jaar wordt één keer per jaar toegekend samen met de kinderbijslag van juli.
De kleutertoeslag voor kinderen tussen 3 en 5 jaar wordt jaarlijks toegekend samen met de kinderbijslag van juli.
De schoolpremie voor kinderen vanaf 6 jaar wordt eenmaal per jaar uitbetaald samen met de kinderbijslag van de maand juli.

Hoe betalen we?

We betalen de kinderbijslag op een bankrekening. Deel ons zo snel mogelijk je bankrekeningnummer  mee. Zo kunnen we een veilige en snelle betaling van je kinderbijslag garanderen. Kun je geen rekeningnummer openen? Er bestaat zoiets als een basisbankdienst die de banken een gegarandeerde dienstverlening oplegt. In ons artikel ‘Basisbankdienst, een oplossing voor jou?’ lees je hier alles over.

Worden de kinderbijslag en de toeslagen betaald op een rekening van een budgetbeheer of op een rekening van een collectieve schuldregeling, dan kunnen de bijslagtrekkenden het rekeningnummer niet laten wijzigen. Er is geen enkele wijziging mogelijk zonder een schrijven van de budgetbeheerder of de schuldbemiddelaar.

Wat als de bijslagtrekkende zijn identiteit niet kan aantonen?

Soms is het onmogelijk voor bijslagtrekkenden om hun identiteit te bewijzen en kinderbijslag te ontvangen. (bijvoorbeeld zoals tijdens een regularisatieprocedure om in België te verblijven). Tot op het moment dat de bijslagtrekkenden wel hun identiteit kunnen aantonen, kan de kinderbijslag betaald worden op de bankrekeningnummer van een andere natuurlijke persoon, die door de bijslagtrekkende werd aangeduid en op hetzelfde adres woont. Zolang de bijslagtrekkende niet elektronisch of schriftelijk heeft gevraagd om na regularisatie de kinderbijslag zelf te ontvangen, betalen we deze verder aan de aangeduide persoon, vereniging of openbare instelling. Verkeer je in deze situatie, neem dan contact op met Parentia. We helpen je verder je dossier in orde te zetten.

Wie vraagt de kinderbijslag aan?

Hebben jullie al het kraamgeld van Parentia ontvangen, dan moeten jullie geen aanvraag kinderbijslag opsturen. Na de geboorte worden we immers automatisch verwittigd door de gemeente waar het kindje werd ingeschreven.

Gedomicilieerd in Brussel, maar jullie ontvangen de kinderbijslag niet via Parentia? Doe je aanvraag snel en makkelijk 
online.

Je verhuist vanuit Wallonië of Vlaanderen naar Brussel of je komt vanuit het buitenland in Brussel wonen en wenst kinderbijslag te ontvangen van Parentia? Sluit je snel en makkelijk online aan. Parentia zorgt voor een feilloze overgang naar Brussel.

Jullie wonen in Brussel en de kinderen gaan naar een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang in Vlaanderen of volgen les in het Nederlandstalig onderwijs? Jullie hebben recht op een toeslag die Parentia je kan uitbetalen. Vul dan het aansluitingsdocument kinderopvang- kleuter- of schooltoeslag voor Brusselse en Waalse kinderen in en bezorg ze ons. Parentia zorgt voor de uitbetaling.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!