Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is indexering en wat betekent het voor mijn Groeipakket of kinderbijslag?

De index, ook welindex van de consumptieprijzen genoemd, is een cijfer, een economische indicator die de evolutie weergeeft van de levensduurte.

Welk nut heeft de index?

De index meet hoe de prijzen van diensten en producten die gezinnen aanschaffen, evolueren. Door dit op te volgen, wordt het mogelijk om lonen (van de openbare sector en van bepaalde werkgevers in de non-profit sector) en sociale uitkeringen automatisch aan te passen aan de levensduurte. Dit gebeurt wanneer de index een bepaald maximum, wat we de spilindex noemen, overschrijdt.

Wat betekent dit voor mijn Groeipakket of kinderbijslag?

Sinds 2020 volgt het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse gezinsbijslag, de stijgende levensduurte echter op een andere wijze.
In Brussel en Wallonië blijft de kinderbijslag gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
Vlaanderen

Wat Vlaanderen betreft viel de koppeling van het Groeipakket aan de gezondheidsindex weg vanaf 1 januari 2020. Voor Vlaanderen zal jaarlijks een indexering van 2% worden toegepast op 1 september, ongeacht of de spilindex wordt overschreden. De basisbedragen werden geïndexeerd met 1% vanaf 1 september 2022. Deze basisbedragen zijn nog eens geïndexeerd met 1% vanaf 1 december 2022. Vanaf 1 september 2023 worden de bedragen opnieuw geïndexeerd met 2%.

Een aantal bedragen worden niet geïndexeerd tot 31 augustus 2025 met name: het oude basisbedrag van € 259,49 en de oude leeftijdsbijslagen op 6, 12 en 18 jaar. Alle andere ‘oude’ bedragen en alle nieuwe Vlaamse bedragen, voor kinderen geboren vanaf 2019, zullen wel verhogen door de jaarlijkse indexering.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe bedragen van het Groeipakket, kun je ook een kijkje nemen op deze pagina. Indien je het bedrag van je Groeipakket wil berekenen, kun je gebruik maken van onze simulatietool.

Brussel

In april 2024 werd de bovenvermelde spilindex overschreden. Hierdoor stijgen de sociale uitkeringen waaronder ook de kinderbijslag. Voor de regio's Brussel en Wallonië is deze stijging van 2% van kracht vanaf 1 mei 2024 en dat voor alle basisbedragen, toeslagen en inkomstengrenzen.

Benieuwd naar de bedragen in Brussel?

Wallonië

In april 2024 werd de bovenvermelde spilindex overschreden. Hierdoor stijgen de sociale uitkeringen waaronder ook de kinderbijslag. Voor de regio's Brussel en Wallonië is deze stijging van 2% van kracht vanaf 1 mei 2024 en dat voor alle basisbedragen, toeslagen en inkomstengrenzen.

Benieuwd naar de nieuwe bedragen in Wallonië?

Toch interessant om weten!

Met welke producten wordt er rekening gehouden?

Voor het bepalen van de index wordt er rekening gehouden met de producten en diensten die vaak door gezinnen worden aangeschaft. Al deze producten samen noemen wij de indexkorf. Doorheen de tijd worden bepaalde artikelen minder gekocht of verdwijnen ze volledig uit het straatbeeld (denk  maar aan een cassette(speler)) terwijl er anderzijds nieuwe artikelen op de markt komen die deze gaan vervangen. Daarom wordt er regelmatig nagegaan of de indexkorf nog representatief is en worden er soms artikelen uit de korf geschrapt of toegevoegd.

Wat is de gezondheidsindex?

De gezondheidsindex werd ingevoerd met als bedoeling de indexering van de lonen en sociale uitkeringen af te vlakken om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren. Een Koninklijk Besluit bepaalde dat vanaf 1 januari 1994 de automatische indexering niet meer zou plaatsvinden op basis van de index van consumptieprijzen, maar wel op basis van de gezondheidsindex. Bij de gezondheidsindex worden namelijk 4 soorten producten uit de indexkorf geschrapt. Het gaat om tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel. De gezondheidsindex stijgt hierdoor minder snel dan de index voor consumptieprijzen. Hierdoor gaan onze lonen en sociale uitkeringen minder snel stijgen. Zoals hierboven reeds vermeld, heeft dit echter geen impact meer op je Groeipakket. Ongeacht hoeveel duurder het leven wordt, je Groeipakket zal jaarlijks in september met 1 of 2 percent stijgen. 

 Zoals hierboven reeds vermeld, heeft dit echter geen impact meer op je Groeipakket in Vlaanderen. Ongeacht hoeveel duurder het leven wordt, je Groeipakket in Vlaanderen zal jaarlijks in september met 2 percent stijgen. 

Bronnen:

  • ABVV
  • Belgium.be
  • statbel.fgov.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!