Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Verlies ik mijn Groeipakket of kinderbijslag als ik mijn kind thuishoud van school?

Vanaf 5 jaar is je kind leerplichtig om naar school te gaan. Maar wat met je Groeipakket in Vlaanderen of kinderbijslag in Brussel of Wallonië als jij je kind liever thuishoudt?
Per regio verschillen de voorwaarden om je recht te behouden. Lees hieronder de vereisten van de regio die jou het Groeipakket (in Vlaanderen) of kinderbijslag (in Brussel of Wallonië) uitbetaalt.

Vlaanderen
Mijn kind is minderjarig.

Wees gerust, als je je kind thuishoudt van school, zal dit geen impact hebben op je gezinsbijslag. Het Groeipakket wordt tot de maand waarin je kind 18 jaar oud wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald. 

Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen dus geen invloed op de geiznsbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden. Deze onwettige afwezigheden kunnen wel een impact hebben op de schooltoeslag en kleutertoeslag.

Mijn kind is meerderjarig.

Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden maar dit heeft geen impact op je gezinsbijslag. Deze onwettige afwezigheden kunnen wel een impact hebben op de schooltoeslag.
Als je kind de studies voortijdig stopt dan heeft je kind nog recht op 12 maanden Groeipakket als schoolverlater onder bepaalde voorwaarden.

Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt het Groeipakket uitbetaald zolang er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Mag ik mijn kind thuishouden?

Tenzij je een gegronde reden hebt, mag je je kind niet thuishouden.

Wat verstaat de school onder gegronde reden?

  • Je kind is langdurig ziek.
  • Je kind behoort tot een risicogroep.
  • De dokter vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.

Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan spijbelt je kind. 
Is je kind onwettig afwezig, dan neemt de school en het CLB contact op met je om een oplossing te zoeken. Een sanctie door het Openbare Ministerie is mogelijk als het gaat om problematische opvoedingssituaties. Ieder kind heeft immers het fundamenteel recht op onderwijs.

Is je kind bang om naar school te gaan? Of ben jij ongerust over de gezondheid van je kind? Neem gerust contact op met het CLB van de school. Zoek je een privédocent voor 1-op-1 of online thuisonderwijs? Je kunt te rade gaan bij BijlesHuis.

Brussel
Mijn kind is minderjarig.

Wees gerust, als je je kind thuishoudt van school, zal dit geen impact hebben op je kinderbijslag. De kinderbijslag wordt tot 31 augustus van het burgerlijk jaar waarin je kind 18 wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald.

Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen geen invloed op de kinderbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden.
Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de schooltoeslag in het Nederlandstalig onderwijs of studiebeurs in het Franstalig onderwijs.

Mijn kind is meerderjarig.

Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden en kan dit bijgevolg een impact hebben op je kinderbijslag. De school heeft het recht om ons de dagen van onwettige afwezigheden door te sturen. Deze dagen worden met een speciale formule in mindering gebracht op de kinderbijslag van je kind die onwettig afwezig is.
Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de schooltoeslag in het Nederlandstalig onderwijs of studiebeurs in het Franstalig onderwijs.

Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag uitbetaald zolang er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Mag ik mijn kind thuishouden?

Tenzij je een gegronde reden hebt, mag je je kind niet thuishouden.

Wat verstaat de school onder gegronde reden?

  • Je kind is langdurig ziek.
  • Je kind behoort tot een risicogroep.
  • De dokter vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.

Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan spijbelt je kind.

Is je kind onwettig afwezig op school in het Franstalig onderwijs, dan neemt de ‘Service du Droit à l’Instruction’ contact met je op. Je kan een sanctie krijgen, zoals een boete omdat er niet voldaan wordt aan het fundamenteel recht op onderwijs voor je kind.
Gaat je kind naar het Nederlandstalig onderwijs, dan neemt de school en het CLB contact met je op om een oplossing te zoeken. Een sanctie door het Openbare Ministerie is mogelijk als het gaat om problematische opvoedingssituaties. Ieder kind heeft immers het fundamenteel recht op onderwijs.

Is je kind bang om naar school te gaan? Of ben jij ongerust over de gezondheid van je kind? Neem gerust contact op met het CLB van de school. Zoek je een privédocent voor 1-op-1 of online thuisonderwijs? Je kan te rade gaan bij BijlesHuis.

Wallonië
Mijn kind is minderjarig.

Wees gerust, als je je kind thuishoudt van school, zal dit geen impact hebben op je kinderbijslag. De kinderbijslag wordt tot 31 augustus van het burgerlijk jaar waarin je kind 18 wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald.

Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen geen invloed op de kinderbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden.
Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de studiebeurs.

Mijn kind is meerderjarig.

En geboren vanaf 1 januari 2001.
Je kind zal de kinderbijslag blijven ontvangen tot de maand waarin hij of zij 21 jaar oud wordt, zelfs indien de school de afwezigheden als onwettig verklaart. Je kind bevindt zich in semi-automatisch recht, het volgen van de lessen wordt niet gecontroleerd. Het recht blijft bestaan, tenzij hij niet voldoet aan bepaalde voorwaarden

En geboren voor 1 januari 2001.
Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden en kan dit bijgevolg een impact hebben op je kinderbijslag. De school heeft het recht om ons de dagen van onwettige afwezigheden door te sturen. Deze dagen worden met een speciale formule in mindering gebracht op de kinderbijslag van je kind die onwettig afwezig is.

Als je kind hoger onderwijs volgt, blijft de kinderbijslag uitbetaald voor zover er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Mijn kind is ouder dan 21.
Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag bij afwezigheid uitbetaald zolang er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de studiebeurs.

Mag ik mijn kind thuishouden?

Tenzij je een gegronde reden hebt, mag je je kind niet thuishouden.

Wat verstaat de school onder gegronde reden?

  • Je kind is langdurig ziek.
  • Je kind behoort tot een risicogroep.
  • De dokter vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.

Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan spijbelt je kind.
Is je kind onwettig afwezig op school dan neemt de ‘Service du Droit à l’Instruction’ contact met je op voor meer uitleg. Je kan een sanctie krijgen, zoals een boete omdat er niet voldaan wordt aan het fundamenteel recht op onderwijs voor je kind.

Is je kind bang om naar school te gaan? Of ben jij ongerust over de gezondheid van je kind? Neem gerust contact op met het CLB van de school. Zoek je een privédocent voor 1-op-1 of online thuisonderwijs? Je kan te rade gaan bij BijlesHuis.

Bronnen:

• Onderwijs.vlaanderen.be
• Enseignement.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!