FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Duaal leren en alternerende opleiding: heeft dit een impact op het Groeipakket of kinderbijslag?

Je kind wil liever met de handen werken in plaats van hele dagen op de schoolbanken te zitten? Dan is duaal leren of alternerend leren een goede optie: een combinatie van studeren en werken in een bedrijf. Maar heeft dat invloed op het Groeipakket (Vlaanderen) of de kinderbijslag (Brussel, Wallonië)? We leggen het je graag uit.

Wat is duaal leren en alternerend leren?

Duaal leren en alternerend leren is leren op school én op de werkvloer en wordt aangeboden binnen het secundair onderwijs. Wat is het verschil met een stage? Tijdens een stage pas je de leerstof toe op de werkplek gedurende enkele weken. Met duaal leren en alternerend leren krijgt je kind het hele jaar door een opleiding die werken op de werkplek en studeren op school combineert. Je kind behaalt een erkend diploma en ontvangt een vergoeding.

Duaal leren en alternerend leren: voorwaarden om recht te hebben op het Groeipakket of de kinderbijslag

Per regio verschillen de voorwaarden om je recht te behouden. Lees hieronder de vereisten van de regio die jou het Groeipakket of kinderbijslag uitbetaalt.

Vlaanderen

Duaal leren: voorwaarden om recht te hebben op het Groeipakket

Er is een onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Nadien blijft er recht op de gezinsbijslag op basis van leren en werken als je kind minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren.

We ontvangen automatisch de inschrijving in een school via de FOD Onderwijs, maar voor sommige opleidingen is dat niet het geval:

 • je kind volgt onderwijs voor sociale promotie;
 • je kind volgt avondonderwijs;
 • je kind volgt volwassenonderwijs of privéonderwijs;
 • je kind volgt studies in het Franstalig onderwijs.

Neem voor bovenstaande opleidingen contact met ons op zodat we je het juiste invulformulier voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen.

Wat als de jongere buiten zijn opleiding wil werken?

Wenst je kind nog te werken buiten zijn opleiding? Geen probleem, werken tijdens de studies kan onder bepaalde voorwaarden. Het loon dat de jongere zou ontvangen van de werkgever waar hij een opleiding volgt, is vrijgesteld en heeft geen invloed op het Groeipakket.

Wanneer vervalt je recht op het Groeipakket?

 • Zodra je kind meer dan 600 uur per jaar werkt met een studentencontract. Het loon dat je kind verdient als jobstudent heeft geen invloed op je Groeipakket. Opgelet: De uren die het kind werkt bij de werkgever in het kader van zijn opleiding worden niet meegeteld voor het behalen van de 600 uren of de 80 uren norm. Je kind heeft een studentencontract bij een andere werkgever dan die waarbij hij de praktische opleiding volgt op de werkplek en buiten de uren van de lesuren of opleiding. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is het wel toegelaten om te werken bij de stagegever.
 • Als je kind meer dan 80 uur per maand werkt als werknemer. Opnieuw speelt het bedrag van de inkomsten geen rol.
 • Wanneer je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Als je kind sociale uitkeringen ontvangt door ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid of een loopbaanonderbreking. Uitzondering: een sociale uitkering die voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van duaal leren of bezoldigde stageovereenkomst is wel toegestaan (enkel van toepassing zolang je kind een opleiding volgt).

Is er recht op de schooltoeslag?

Op basis van het stelsel leren en werken kan er een recht zijn op de schooltoeslag. Het recht wordt automatisch onderzocht, jullie hoeven ons niets te bezorgen.

Opleidingen bij Syntra, volwassenonderwijs, tweedekansonderwijs en opleidingen die niet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Gemeenschap geven geen recht op de schooltoeslag.

Brussel

Duaal leren en alternerende opleiding: voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag

Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met de maand augustus waarin je kind 18 jaar wordt. Nadien blijft er recht op kinderbijslag op basis van leren en werken als je kind minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren.

Volgt je kind de lessen in het Nederlandstalig onderwijs, dan ontvangen we automatisch de inschrijving in een school via de FOD Onderwijs. Maar voor volgende studies krijgen we geen automatische inschrijving binnen:

 • je kind volgt onderwijs voor sociale promotie;
 • je kind volgt avondonderwijs;
 • je kind volgt volwassenonderwijs of privéonderwijs;
 • je kind volgt een erkende opleiding bv. bij Syntra;
 • je kind volgt studies in het Franstalig onderwijs.

Stuur ons hiervoor het formulier P7 door en laat de verklaring op formulier B invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het (geprinte) attest bij van die onderwijsinstelling.

Wat als de jongere buiten zijn opleiding wil werken?

Wenst je kind nog te werken buiten zijn opleiding? Geen probleem, werken tijdens de studies kan onder bepaalde voorwaarden. Het loon dat de jongere zou ontvangen van de werkgever waar hij een opleiding volgt, is vrijgesteld en heeft geen invloed op de kinderbijslag.

Wanneer vervalt je recht op kinderbijslag?

 • Zodra je kind meer dan 240 uur per trimester werkt (januari tot maart, april tot juni, oktober tot december). Tijdens het derde trimester (juli, augustus en september) mag de urennorm overschreden wordt wanneer de jongere de lessen het daaropvolgend jaar herneemt. Opgelet: de werkuren die worden uitgevoerd in het kader van een alternerende opleiding worden hierbij niet meegerekend.
 • Wanneer je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep of verminderde bijdragen betaalt.
 • Als je kind sociale uitkeringen ontvangt door ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid of een loopbaanonderbreking als gevolg van een niet-toegelaten activiteit verricht in een vorig trimester.

Is er recht op de schooltoeslag of een studiebeurs?

Op basis van het stelsel leren en werken in het Nederlandstalig onderwijs kan er een recht zijn op de schooltoeslag. Stuur ons het aansluitingsformulier ‘Aanvraag schooltoeslag Groeipakket’ op; dan brengen we alles snel voor jou in orde. Opleidingen bij Syntra, volwassenonderwijs, tweedekansonderwijs en opleidingen die niet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Gemeenschap geven geen recht op de schooltoeslag.

Volgt je kind het stelsel ‘Leren en werken’ in het Franstalig onderwijs, dan kan er een recht zijn op een studiebeurs. Je vraagt de studietoelage aan van begin juli tot 31 oktober van het lopende schooljaar bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Wallonië

Alternerend leren: voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag.

Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin je kind 18 jaar wordt.

Kind is geboren voor 1 januari 2001

Er blijft recht op de kinderbijslag op basis van leren en werken als je kind minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren.

Let op: volgt je kind deeltijds gewoon onderwijs of alternerend leren en geniet hij of zij een bezoldiging en/of sociale uitkering waarvan het brutobedrag het maximale grensbedrag niet overschrijdt (€ 789,96 bruto per maand), ook tijdens de vakantie? Dan vervalt het recht op kinderbijslag.

Nieuw: Vanaf 1 augustus 2022 worden inkomens uit studentencontracten, tijdelijk werkloosheid en verplichte stages om het behalen van een diploma niet meer beschouwd als een bezoldiging.

We sturen jaarlijks in de maand september een formulier P7 op dat ingevuld moet worden door de school.

Volgt je kind een ondernemingsopleiding en geniet hij of zij een bruto bezoldiging van meer dan € 715,46 per maand t.e.m. 31 juli 2022 of oefent je kind een activiteit uit buiten zijn stages van meer dan 240 uren per trimester (buiten studentencontract), dan vervalt het recht op kinderbijslag.

Nieuw: vanaf 1 augustus 2022 werd de inkomensnorm verwijderd.

Volgt de jongere een ondernemingsopleiding? Hiervoor hebben we het formulier P9bis nodig.

Kind is geboren vanaf 1 januari 2001

Vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 18 jaar wordt tot de maand waarin hij 21 jaar wordt, opent je kind een semi-automatisch recht op kinderbijslag. Of je kind studeert, een opleiding volgt of zich inschreef als werkzoekende, wordt niet gecontroleerd. Volgt je kind een alternerende opleiding (dus geen ondernemingsopleiding), dan worden de inkomsten uit die opleiding ook niet gecontroleerd.

Vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn 21ste verjaardag tot zijn 25 jaar, heeft je kind verder recht op kinderbijslag op basis van leren en werken als hij minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren.

Let op: volgt je kind een ondernemingsopleiding of een coördinatie- en managementopleiding en verdient hij meer dan het toegelaten grensbedrag (exclusief vakantiegeld) van € 715,46? Dan vervalt het recht op kinderbijslag.

Nieuw: vanaf 1 augustus 2022 werd de inkomensnorm verwijderd.

Wat als de jongere buiten zijn opleiding wil werken?

Wenst je kind nog te werken buiten zijn opleiding? Geen probleem, werken tijdens de studies kan onder bepaalde voorwaarden. 

Wanneer vervalt je recht op kinderbijslag?

 • Zodra je kind meer dan 240 uur per trimester werkt (buiten bezigheid als student en stages voor het behalen van een diploma).
 • Wanneer je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Als je kind sociale uitkeringen ontvangt door ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, beroepsziekte die voortvloeit uit een niet-toegelaten activiteit.
 • Wanneer je kind werkloosheiduitkering geniet of een uitkering voor loopbaanonderbreking. Tijdelijke werkloosheid die voortvloeit uit een toegestane activiteit heeft geen invloed op de kinderbijslag.
 • Als je kind een ondernemingsopleiding of een coördinatie- en managementopleiding volgt en hij verdient meer dan het toegelaten grensbedrag (exclusief vakantiegeld) van € 715,46 t.e.m. 31 juli 2022. 
 • Nieuw: vanaf 1 augustus 2022 werd de inkomensnorm verwijderd voor de jongere die een ondernemingsopleiding of coördinatie- en managementopleiding volgt.

Is er recht op een studietoelage?

Op basis van het stelsel ‘Leren en werken’ kan je kind recht hebben op een studiebeurs. Je vraagt de studietoelage aan van begin juli tot 31 oktober van het lopende schooljaar bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.
Vond je deze info interessant? Neem dan zeker een kijkje op onze blog voor tips rond opvoeding en gezinsadministratie.

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!