Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de invloed van samenwoonst en huwelijk op de kinderbijslag?

Wat met je kinderbijslag na deze nieuwe start?

In onze maatschappij groeien kinderen op in diverse gezinsvormen: gezinnen met gehuwde of samenwonende partners, eenoudergezinnen, hetero of holebi koppels, nieuw samengestelde gezinnen, …
De nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling houdt rekening met deze verschillende samenlevingsvormen. Ze kunnen een invloed hebben op de berekening van het eventuele recht op een sociale toeslag.

Wat als je samenwoont en een feitelijk gezin vormt?

Voor de kinderbijslag bestaat het vermoeden dat als twee personen dezelfde woonplaats hebben zij een feitelijk gezin vormen.

Je vormt een feitelijk gezin met iemand als:

  • je met minstens twee personen samenwoont;
  • je geen familie of aangetrouwde familie bent, dit tot en met de derde graad. Je bent dus geen (stief)broers, (stief)zussen, neven of nichten van elkaar;
  • je draagt samen bij in de financiële of andere lasten van het gezin.

Of je van hetzelfde of verschillend geslacht bent, heeft geen belang.

Een voorbeeld
Evy trekt in bij het gezin van Sofia, niet-verwante die twee kinderen heeft. Sofia en Evy vormen samen een feitelijk gezin.

Wat als je (her)trouwt?

De gevolgen van een huwelijk of een tweede huwelijk zijn voor de kinderbijslag dezelfde als voor een koppel dat samenwoont en een feitelijk gezin vormt.

De administratieve diensten van je gemeente geven automatisch elke wijziging in je burgerlijke stand of je gezinssamenstelling door aan je kinderbijslagfonds.

Wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de gevolgen van een huwelijk of samenwoonst voor de kinderbijslag?

De sociale toeslag kan geschrapt worden bij samenwoonst of een nieuw huwelijk omdat de inkomsten van alle samenwonenden meetellen. Je kinderbijslagfonds zal je een formulier, SSExamen, opsturen om na te gaan of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden om een toeslag te ontvangen.

Tenslotte als je samenwoont of een feitelijk gezin vormt, dan heb je geen recht meer op de toeslag als alleenstaande ouder met beperkte inkomsten. Je kan wel recht hebben op een sociale toeslag als het gezamenlijk jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen lager ligt dan de inkomstengrens.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!