Verlies ik mijn kinderbijslag als ik mijn kind thuishoud van school?

Vanaf 5 jaar is je kind leerplichtig om naar school te gaan. Maar wat met je kinderbijslag als jij je kind, ook tijdens deze coronatijden, liever thuishoudt?

Schoolbus

Mijn kind is minderjarig.

Wees gerust, als je je kind thuishoudt van school, zal dit geen impact hebben op je kinderbijslag. De kinderbijslag wordt tot 31 augustus van het burgerlijk jaar waarin je kind 18 wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald.

Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen geen invloed op de kinderbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden.
Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de studiebeurs.

Mijn kind is meerderjarig.

En geboren vanaf 1 januari 2001.
Je kind zal de kinderbijslag blijven ontvangen tot de maand waarin hij of zij 21 jaar oud wordt, zelfs indien de school de afwezigheden als onwettig verklaart. Je kind bevindt zich in semi-automatisch recht, het volgen van de lessen wordt niet gecontroleerd. Het recht blijft bestaan, tenzij hij niet voldoet aan bepaalde voorwaarden

En geboren voor 1 januari 2001.
Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden en kan dit bijgevolg een impact hebben op je kinderbijslag. De school heeft het recht om ons de dagen van onwettige afwezigheden door te sturen. Deze dagen worden met een speciale formule in mindering gebracht op de kinderbijslag van je kind die onwettig afwezig is.

Als je kind hoger onderwijs volgt, blijft de kinderbijslag uitbetaald voor zover er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Mijn kind is ouder dan 21.
Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag bij afwezigheid uitbetaald zolang er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de studiebeurs.

Mag ik mijn kind thuishouden?

Tenzij je een gegronde reden hebt, mag je je kind niet thuishouden, ook niet tijdens deze coronatijden.

Wat verstaat de school onder gegronde reden?

  • Je kind moet in quarantaine.
  • Je kind is langdurig ziek.
  • Je kind behoort tot een risicogroep.
  • De dokter vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.

Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan spijbelt je kind.
Is je kind onwettig afwezig op school dan neemt de ‘Service du Droit à l’Instruction’ contact met je op voor meer uitleg. Je kan een sanctie krijgen, zoals een boete omdat er niet voldaan wordt aan het fundamenteel recht op onderwijs voor je kind.

Is je kind bang om naar school te gaan? Of ben jij ongerust over de gezondheid van je kind? Neem gerust contact op met het CLB van de school. Zoek je een privédocent voor 1-op-1 of online thuisonderwijs? Je kan te rade gaan bij BijlesHuis.

Bronnen:
Enseignement.be