Een nieuwe school? Hoe begin ik eraan?

Maakt je oogappel volgend schooljaar de overstap van de kleuter- naar de lagere school of gaat hij of zij voor het eerst naar het secundair onderwijs? Dan moet je er op tijd bij zijn om je kind in te schrijven. Zo kun je samen zorgeloos genieten van deze grote en spannende stap!

Kind vertrekt naar school

Hieronder geven we je een overzicht van hoe het eraan toegaat als je kind naar het Nederlandstalig onderwijs gaat. Gaat je kind naar het Franstalig of Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Lees alles over naar een nieuwe school gaan. Of gaat je kind naar het Nederlandstalig onderwijs in Wallonië? Klik hier voor meer informatie.

Wanneer inschrijven?

 • In het kleuteronderwijs
  De inschrijving kan het hele jaar door plaatsvinden. Je vindt alles over de instapmomenten in de kleuterschool in ons artikel ‘Van blije peuter tot trotse kleuter, ja maar wanneer?
 • In het lager onderwijs
  De inschrijving vindt ten laatste plaats op de eerste werkdag van de maand september.
  Na deze datum kan er door de directie van de school beslist worden om een kind al dan niet in te schrijven in de school omwille van uitzonderlijke redenen.
 • In het eerste jaar secundair onderwijs
  • De aanmeldingsfase loopt van 1 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Tijdens deze periode moet elke ouder het aanmeldingsformulier indienen bij de middelbare school van zijn eerste keuze. Het formulier bestaat uit twee delen: een eerste luik dat informatie bevat over de leerling en de persoon die verantwoordelijk is voor de leerling, en een tweede luik dat slechts gebruikt zal worden als het kind geen plaats krijgt in de school van zijn eerste keuze. Als je weet dat de school van jouw keuze zeer gevraagd is, moet je de deadline van 5 maart 2021 zeker respecteren.
  • Hoe worden de plaatsen toegewezen? Als vraag en aanbod overeenstemmen en er dus voldoende plaatsen zijn, ontvang je vrij snel een bevestiging dat je kind is ingeschreven in de school van jouw keuze. Is dit niet het geval dan zal de CIRI (Commission interreseaux des inscripitions) als volgt tewerk gaan voor de toekenning van de beschikbare plaatsen: 20,4% van de beschikbare plaatsen zal toegewezen worden aan leerlingen van scholen met een lage sociaal-economische index. Vervolgens worden zogenaamde 'prioriteits'-leerlingen geregistreerd in de volgorde van belangrijkheid : leerlingen met een broer of zus op school, leerlingen in een precaire situatie, leerlingen met speciale behoeften na een handicap bijvoorbeeld, leerlingen die naar een internaat gaan met hetzelfde bestuur als de geselecteerde middelbare school of die ermee samenwerken en ten slotte, leerlingen wiens ouder op de school werkt.
   Nadien volgen de niet prioritaire leerlingen die geordend worden volgens een index die berekend wordt op basis van verschillende factoren zoals de afstand tot de school, eventuele pedagogische partnerschappen tussen de basisschool en de secundaire school.
Klas

Wanneer mag je kind veranderen van school?

Kleuters, leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar kunnen tot 15 september vrij van school veranderen. Voor een verandering op een ander moment moeten de ouders een afwijking aanvragen.

In het secundair onderwijs kan je het hele jaar door van school veranderen, in de eerste graad is de verandering echter onderworpen aan specifieke voorwaarden. Ongeacht het tijdstip, als een school een leerling niet kan inschrijven moet de school een officieel weigeringsattest opmaken.

Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels :

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar :

 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Wil de leerling van studierichting veranderen na het 5de jaar dan moet hij of zij het 5de jaar herbeginnen van de nieuwe gekozen studierichting.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren. Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan is dit slechts mogelijk als je kind het juiste diploma heeft in het 6de jaar om over te gaan naar het specialisatiejaar.

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar :

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste jaar gedifferentieerd jaar (différenciée) naar een 1ste gemeenschappelijk jaar (commune): tot en met 15 november kan je kind veranderen als voldaan wordt aan 4 voorwaarden :
  • akkoord van de ouders;
  • de jongere is 12 jaar of ouder op 31 december volgend op het begin van het lopende schooljaar;
  • de leerling moet het 6de leerjaar basisonderwijs gevolgd hebben;
  • er is een gunstig advies van de toelatingscommissie.
 • 1ste jaar complémentaire naar het 2de jaar commune : tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar commune naar 1ste jaar complémentaire : tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar commune naar 2de jaar complémentaire : tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar complémentair naar 3de jaar professionnelle : tot en met 15 januari op voorwaarde dat de leerling al niet veranderd is van bovenvermelde studierichtingen in de 1ste graad tijdens hetzelfde lopende schooljaar. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar, 3de jaar en 4de jaar : tot en met 15 jaar met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 5de jaar : tot en met 15 november met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 6de jaar : je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan l’Administration een ministeriële afwijking toestaan en dit tot en met 15 november.
 • 7de jaar : je kind kan tot en met 15 november veranderen van studierichting of onderwijsvorm.

Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar :

Je kind kan enkel, tijdens een schooljaar, veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de toelatingscommissie akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de school zelf.

Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.

Bronnen :

 • Enseignement.be
 • Jeminforme.be
 • Droitscolaire.be