Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met het Groeipakket bij scheiding en echtscheiding?

Wordt je Groeipakket beïnvloed?

Een scheiding brengt vaak heel wat emoties en veranderingen mee. De vertrouwde omgeving van de kinderen die verandert is op zich al een grote wijziging. Afhankelijk van de verandering in het ouderlijk gezag en de regio waar de kinderen zijn gedomicilieerd, kan een scheiding een invloed hebben op de uitbetaling van de gezinsbijslag.

Wat te doen voor je Groeipakket?

Wat te doen voor je Groeipakket bij scheiding en echtscheiding?
Bij een scheiding (= feitelijke scheiding van gehuwde ouders of ongehuwde ouders met een verschillende woonplaats) gaan wij ervan uit dat beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen (co-ouderschap). Dit houdt in dat beide ouders (gehuwd of ongehuwd) samen alle belangrijke beslissingen nemen in verband met het onderhoud en de opvoeding van de  kinderen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, ongeacht hun nationaliteit. De gemeente zal je uitbetalingsactor inlichten over de wijziging van je gezinssituatie via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Als de familierechtbank bij een scheiding het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toekent, dan bezorg je ons meteen een kopie van het volledige vonnis. Bij een echtscheiding (wettelijke scheiding) zal de gemeente de uitbetalingsactor inlichten dat de echtscheiding is uitgesproken. Als de familierechtbank een nieuwe uitspraak doet over het ouderlijk gezag, bezorg dan meteen  het volledige nieuwe vonnis aan je uitbetalingsactor.

Wat in het geval van co-ouderschap?

Als beide ouders het ouderlijk gezag samen uitoefenen (co-ouderschap).

Zolang de kinderen minderjarig zijn kan een vonnis van de familierechtbank een uitspraak doen over het verblijf van de kinderen: gelijkverdeelde huisvesting of zwaartepunt bij één ouder. Voor meerderjarige kinderen geldt altijd gelijkverdeelde huisvesting.
Als de ouders gescheiden leven en de vader het kind nadien erkent, zullen de regels van co-ouderschap toegepast worden vanaf de datum van de erkenning.

Wat is de invloed op de gezinsbijslag?

Kinderen geboren voor 2019

Zijn je kinderen geboren voor 2019 en zitten ze in het oude kinderbijslagsysteem? Als beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan blijft de uitbetalingsactor dat de gezinsbijslag al uitbetaalde vóór de scheiding, verder betalen voor alle kinderen, gedomicilieerd in Vlaanderen, aan dezelfde persoon.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen gezinnen (of ex-partners) ook zelf kiezen om allebei begunstigden te worden en aanduiden wie het Groeipakket ontvangt. Voor gescheiden ouders kan die keuze een ongunstige impact hebben op een mogelijke sociale toeslag.

Kinderen geboren vanaf 2019

Zijn je kinderen geboren vanaf 2019? Dan beslissen de moeder en de vader samen op welke rekening de basisbedragen van het Groeipakket worden gestort. Zijn de ouders het niet eens, dan kiest de jongste van de ouders op welke rekening de gezinsbijslag wordt gestort.

Ontvang je als ouder de vastgeklikte bedragen voor kinderen geboren voor 1 januari 2019? Je kan eventueel aanspraak maken op een hogere sociale toeslag als alleenstaande ouder als je kinderen het basisbedrag van € 259,49 ontvangen en je jaarlijks bruto belastbare gezinsinkomen niet meer bedraagt dan € 36.325,76

Wat als het kind bij de vader is gedomicilieerd en woont?

Betaalden we al voor 1 januari 2019 de kinderbijslag, op zijn vraag, aan de vader voor de kinderen bij hem gedomicilieerd? Dan blijven we de gezinsbijslag ook aan hem betalen na 1 januari 2019. Een latere gezinswijziging kan dit wel beïnvloeden.

Als de vader niet voor 1 januari 2019 gevraagd heeft om de kinderbijslag te ontvangen voor de kinderen die bij hem woonden, dan blijft de moeder nog steeds de gezinsbijslag ontvangen. Hij kan wel de gezinsbijslag ontvangen als het exclusieve hoederecht hem wordt toegekend in een vonnis of als hij als begunstigde of ontvanger hierin wordt aangeduid.
Werd het exclusieve hoederecht hem toegekend of werd hij als begunstigde aangeduid? Dan ontvangt hij de gezinsbijslag, voor de minderjarige en meerderjarige kinderen vermeld in dit vonnis, vanaf de maand die volgt op de binnenkomst ervan. Werd de vader aangeduid als ontvanger, dan ontvangt hij, voor de minderjarige en meerderjarige kinderen vermeld in het vonnis, de gezinstoeslag vanaf de maand van ontvangst van het volledige vonnis. Beide ouders/begunstigden worden ingelicht over de gevolgen in het dossier. Neem gerust contact  op met Parentia voor specifieke vragen.

Worden de kinderen geboren voor 1 januari 2019 bij de vader gedomicilieerd in Vlaanderen na 1 januari 2019?

De verhuis van een kind naar de vader brengt een wijziging van bijslagtrekkendekern (moeder) naar een begunstigde kern (moeder en vader) mee voor al de kinderen. Het heeft ook invloed op de uitbetalingswijze van de sociale toeslag. De moeder en de vader moeten dan kiezen op welke rekening de gezinsbijslag betaald wordt voor al de kinderen. Als er geen keuze is, wordt de gezinsbijslag betaald aan de jongste van de ouders.

Ontving de moeder een sociale toeslag (100%) voor beide kinderen dan zal deze nu verdeeld worden (50% – 50%) tussen beide ouders als de kinderen in gelijkverdeelde huisvesting worden opgevoed. De vader kan dus niet meer vragen om de gezinsbijslag te ontvangen voor het kind dat bij hem wordt gedomicilieerd. Hij kan dit recht enkel krijgen door een volledig vonnis op te sturen waarin staat dat hij het exclusieve hoederecht heeft voor dit kind of indien hij als begunstigde of ontvanger van de gezinsbijslag wordt aangeduid.
Beide ouders/begunstigden worden ingelicht over de gevolgen in het dossier. Neem gerust contact op Parentia voor specifieke vragen.

Heb je kinderen geboren vanaf 2019?
Dan worden de basisbedragen verder betaald op de rekening die de beide ouders meegedeeld hebben bij de scheiding. De vader kan wel met een vonnis waarin hem het exclusieve hoederecht werd toegekend of als ontvanger wordt aangeduid, de gezinsbijslag ontvangen. Beide ouders/begunstigden worden ingelicht over de gevolgen in het dossier. Neem gerust contact op met de afdeling waar je dossier wordt behandeld.  

Wat als je kind 18 jaar wordt?
Zijn de kinderen al 18 jaar voor 1 januari 2019? Dan betalen we verder de gezinsbijslag aan de persoon waar de jongere gedomicilieerd was en die de gezinsbijslag ontving op datum van 31 december 2018.

Als een kind 18 jaar wordt na 1 januari 2019, dan blijft de regeling van co-ouderschap bestaan. We betalen de gezinsbijslag verder aan die begunstigde(n) die de gezinsbijslag ontving toen het kind nog minderjarig was, ongeacht bij welke ouder in Vlaanderen het kind gedomicilieerd is. 

Andere situaties
  • Als een kind in het buitenland verblijft, dan is het co-ouderschap niet van toepassing, ongeacht de nationaliteit van het kind. De uitbetalingsactor van de ouder waarbij het kind woont, zal het Groeipakket uitbetalen aan diezelfde ouder. Als een vonnis bepaalt dat de ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen, dan geldt de regeling van co-ouderschap wel voor het Groeipakket. Bezorg dus zo snel mogelijk een kopie van een eventueel vonnis aan je uitbetalingsactor.
  • Als er onenigheid is tussen de ouders over het Groeipakket, dan kunnen ze in beroep gaan:
    • bij de familierechtbank verzet aantekenen in het belang van het kind tegen de uitbetaling van het Groeipakket aan de persoon aan wie volgens de wet moet worden betaald (‘bijslagtrekkende’). Bezorg een kopie van de uitspraak aan je uitbetalingsactor, zodat de ouder die de familierechtbank heeft aangeduid, het Groeipakket kan ontvangen.
    • met een sommendelegatie, kan de rechter (familierechtbank) de andere ouder machtigen om het Groeipakket te ontvangen. 

Wat in het geval van exclusief ouderschap?

Als één van de ouders het ouderlijk gezag uitoefent ( = alleenbestuur of exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag).

Wat is de invloed op het Groeipakket?

Als de rechter van de familierechtbank bij een scheiding (=feitelijke scheiding of echtscheiding) het ouderlijk gezag aan slechts één van beide ouders toekent, dan heeft dit een invloed op het Groeipakket.

Bij ontvangst van het volledige vonnis zal de uitbetalingsactor de gezinsbijslag uitbetalen aan de ouder die het exclusieve ouderlijk gezag heeft. De gezinsbijslag  zal betaald worden vanaf de maand volgend op de ontvangst van het vonnis. Het is dus belangrijk dat je het volledige vonnis zo snel mogelijk aan je uitbetalingsactor bezorgt!

Wat met de sociale toeslagen?

Bij scheidingen vanaf 2019 wordt de sociale toeslag verdeeld naargelang de scheidingsregeling. Als het kind meer dan de helft van de tijd bij een van beide ouders verblijft, dan krijgt alleen die ouder de volledige sociale toeslag. Bij een gelijke verdeling wordt er gekeken naar het inkomen van beide ouders apart, binnen hun eventueel nieuw samengesteld gezin. Is er recht dan wordt het bedrag bepaald op basis van de gezinsgrootte. Deze kinderen in het nieuwe samengestelde gezin tellen dus volledig mee. Hierdoor kunnen beide ouders, één van beiden of geen van beiden recht hebben op een sociale toeslag.

Hebben beide ouders recht op de sociale toeslag? Elke ouder ontvangt dan de helft van het bedrag van de toeslag. Heeft slechts één ouder recht op de sociale toeslag? Die ouder ontvangt dan de helft van het bedrag van de toeslag. Het bedrag wordt uitbetaald op de rekening die de ouder opgeeft. Weet je niet op hoeveel je recht hebt ? Geen nood: je Parentia-team zoekt graag voor je uit op welk bedrag elke ouder recht heeft!

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!