FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Mijn kind is geplaatst in een jeugdinstelling, wie krijgt het Groeipakket of de kinderbijslag?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een instelling te plaatsen. Dit gebeurt uiteraard altijd in het belang van het kind. Hieronder leggen wij kort uit wie in dat geval het Groeipakket (Vlaanderen) of de kinderbijslag (Brussel en Wallonië) ontvangt.
Als je kind in een (jeugd)instelling wordt geplaatst, wordt het Groeipakket of de kinderbijslag van dat kind opgedeeld in 3 delen. 2/3de van het totaalbedrag, wordt in dat geval steeds overgemaakt aan ofwel de instelling zelf, ofwel aan de plaatsende overheid. Dit deel van het Groeipakket of de kinderbijslag wordt gebruikt om in de kosten van het levensonderhoud van het geplaatste kind te voorzien. Het resterende 1/3de van het Groeipakket of kinderbijslag wordt in de meeste gevallen betaald aan de persoon die het Groeipakket of de kinderbijslag voor dit kind ontving voordat het geplaatst werd. Dit op voorwaarde dat deze persoon zich ook tijdens de plaatsing nog om het kind bekommert.
In sommige gevallen kan de jeugdrechter er echter ook voor kiezen om het resterende 1/3de van het Groeipakket of de kinderbijslag te laten storten op een spaarboekje dat wordt geopend op naam van de jongere. De gestorte bedragen blijven geblokkeerd tot het kind meerderjarig is. Let wel op, de berekening van het Groeipakket in vlaanderen of de kinderbijslag in Brussel en Wallonië, voor kinderen die in een instelling verblijven, kan afwijken van de berekening van het Groeipakket of kinderbijslag voor kinderen die niet geplaatst zijn. 
In sommige gevallen worden er specifieke formules gebruikt. Bovendien speelt het ook een rol of het kind betaald wordt in het oude systeem van kinderbijslag of in het nieuwe systeem. Een meer gedetailleerde uitleg hierover vind je terug op onze pagina 'Plaatsing in een instelling' in Vlaanderen, Brussel of Wallonië.

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!