Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat als mijn kind in een instelling verblijft?

Wat is een plaatsing?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een instelling te plaatsen, dit in het belang van het kind. Wij geven je hieronder graag wat meer informatie over hoe het dan precies zit met de kinderbijslag.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de kinderbijslag rechtstreeks uitbetaald aan deinstellingof de plaatsende overheid (om de kosten in het levensonderhoud van het kind te ondersteunen). Het overblijvende 1/3 wordt over het algemeen betaald aan de bijslagtrekkende die het kind opvoedde voor de plaatsing. Dit is op voorwaarde dat die persoon tijdens de plaatsing verder zorg draagt voor het kind. De rechter kan beslissen om 1/3 van de kinderbijslag te storten op een spaarboekje op naam van de jongere. Het bedrag op het spaarboekje blijft geblokkeerd tot hij meerderjarig is.

Berekening bij plaatsing voor 1 januari  2020?

Hoe wordt de gezinsbijslag berekend voor een kind geplaatst voor 1 januari 2019 ?

Er zijn 2 mogelijkheden:

Het kind is alleen in het gezin: de maandelijkse kinderbijslag (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventueel andere toeslag) wordt opgesplitst:
 • 2/3e van de kinderbijslag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de instelling of de plaatsende overheid, om de kosten te dekken voor het levensonderhoud van het kind.
 • 1/3e wordt betaald aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat deze persoon zorg blijft dragen voor het kind.
  De rechter kan ook beslissen het forfaitair bedrag van € 85,33 op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. Het kind ontvangt dan automatisch de bedragen van het nieuwe systeem.
Er zijn meerdere kinderen in het gezin: de kinderbijslag wordt als volgt berekend:

De kinderbijslagen (basis en sociale toeslag) van alle kinderen worden opgeteld. De som wordt gedeeld door het aantal kinderen. De leeftijdstoeslag en eventuele toeslag voor een kind met een aandoening (wanneer erkend door FOD) wordt erbij geteld. Het resultaat wordt proportioneel verdeeld:

 • 2/3e aan de instelling of de plaatsende overheid
 • 1/3e aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing (zolang deze zich om het kind blijft bekommeren)
De rechter kan ook beslissen het forfaitair bedrag van € 85,33 op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. In dat geval krijgt de instelling een forfaitair bedrag van € 170,66 per maand. Het kind ontvangt dan automatisch de bedragen van het nieuwe systeem.

  Berekening bij plaatsing vanaf 1 januari 2020?

  Hoe wordt de gezinsbijslag berekend voor een kind geplaatst vanaf 1 januari 2020?

  Je kind geboren voor 1 januari 2020 wordt geplaatst op of na 1 januari 2020:

  Parentia zal het bedrag dat je zou krijgen op 31 december 2019 in dezelfde situatie vergelijken met het nieuwe bedrag waarop je aanspraak kan maken. Het meest voordelige bedrag wordt toegekend.
  De wijze van berekening blijft dezelfde als deze op 31 december 2019. Het basisbedrag voor een eerste kind, de automatisch toegekende sociale toeslag, eventueel de leeftijdstoeslag en de eventuele toeslag voor kinderen met een aandoening (wanneer erkend door de FOD) worden opgeteld en verdeeld als volgt: 2/3 worden gestort aan de instelling of plaatsende overheid en het resterende 1/3 wordt gestort aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing. Deze persoon wordt aangeduid in het plaatsingsbericht.
  De rechtbank kan ook beslissen om het forfaitair bedrag van € 85,33 op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. In dit geval ontvangt de instelling het forfaitair bedrag van € 170,66 per maand.

  ​​​​​​​De andere kinderen van het gezin, geboren voor 2020, krijgen hun bedragen (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventuele andere supplementen) die niet proportioneel verdeeld kunnen worden. Er wordt geen rekening meer gehouden met het geplaatste kind.

  Stel je vraag online

  Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!