Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat als mijn kind in een instelling verblijft?

Wat is een plaatsing?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming, Jeugdhulp of Volksgezondheid/CKG, maatregelen om een minderjarige in een instelling te plaatsen, dit in het belang van het kind. Wij geven je hieronder graag wat meer informatie over hoe het dan precies zit met het Groeipakket

Wie ontvangt de gezinsbijslag?

Bij plaatsing in een instelling wordt 2/3 van de gezinsbijslag rechtstreeks uitbetaald aan de instelling, bij een plaatsing door Volksgezondheid of CKG, of de plaatsende overheid "Opgroeien"  (om de kosten in het levensonderhoud van het kind te ondersteunen). Het overblijvende 1/3 kan worden uitbetaald aan de "begunstigde(n)". Als de Begunstigde Kern bestaat uit de ouders, beslissen zij samen aan wie het 1/3 betaald wordt. De rechter kan beslissen om 1/3 van de gezinsbijslag te storten op een geblokkeerde rekening op naam van de jongere. Het bedrag op het spaarboekje blijft geblokkeerd tot hij meerderjarig is.
Als een gehandicapt kind wordt geplaatst, dan zal je consulent  je ook inlichten over een eventuele toeslag.

Berekening bij plaatsing voor 1 januari  2019?

Hoe wordt de gezinsbijslag berekend voor een kind geplaatst voor 1 januari 2019 ?
De wijze van de berekeningen blijft dezelfde als deze op 31 december 2018 als er zich geen wijziging voordoet in de plaatsingsmaatregel.
Er zijn 2 mogelijkheden: 
Het kind is alleen in het gezin: het Groeipakket (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventueel andere toeslag) wordt opgesplitst:
 • 2/3e van de gezinsbijslag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de instelling, bij een plaatsing door Volksgezondheid of CKG, om de kosten te dekken voor het levensonderhoud van het kind.
 • 1/3e wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat deze persoon zorg blijft dragen voor het kind. De rechtbank kan ook beslissen om het overblijvende deel op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is.
Als het 1/3 wordt betaald op een geblokkeerde spaarrekening van het kind, heeft het geplaatste kind automatisch recht op een sociale toeslag tot 18 jaar.
Het kind is niet alleen in het gezin: het Groeipakket wordt als volgt berekend:
De gezinsbijslagen (basis en sociale toeslag) van alle kinderen worden samengeteld, op voorwaarde dat al deze kinderen aan de zelfde bijslagtrekkende of begunstigde betaald worden. De som wordt gedeeld door het aantal kinderen die aan dezelfde begunstigde betaald worden als het geplaatste kind. De leeftijdstoeslag en eventuele toeslag voor een kind met een aandoening wordt erbij geteld. Het resultaat wordt proportioneel verdeeld:
 • 2/3e aan de instelling
 • 1/3e aan de persoon die het kind opvoedde voor de plaatsing (zolang deze zich om het kind blijft bekommeren) of op de geblokkeerde spaarrekening van het kind (bij beslissing van de jeugdrechter of overheid).

Als het 1/3 wordt betaald op een geblokkeerde spaarrekening van het kind, heeft het geplaatste kind automatisch recht op een sociale toeslag tot 18 jaar.
Als een kind in een instelling geplaatst is, dan bepaalt de situatie van de bestemming van het 1/3 van de gezinsbijslag of er een toeslag als eenouder kan worden toegekend.

Wanneer kan dit bedrag wijzigen?
Bij betaling van het 1/3 op een spaarrekening:
 • Het kind is niet meer geplaatst na 1 januari 2019: de begunstigde ontvangt het nieuwe bedrag van € 176,66 van het Groeipakket voor dat kind. Zijn er nog andere kinderen in het gezin, dan blijven de kinderen geboren voor 1 januari 2019 de oude vastgeklikte bedragen ontvangen.
 • Na 1 januari 2019 moet het 1/3 niet meer betaald worden op een spaarrekening maar mag het 1/3 aan een begunstigde uitbetaald worden. De begunstigde ontvangt 1/3 van het nieuwe basisbedrag € 176,66 van het Groeipakket voor dat kind.
Bij bataling van het  1/3 aan een begunstigde:
Zijn er verschillende kinderen in een gezin dan blijft de gezinsbijslag uitbetaald met een proportionele verdeling tot er zich een wijziging voordoet.
Volgende wijzigingen vanaf 1 januari 2019 brengen een verandering van bedrag mee:
 • het geplaatst kind is niet langer geplaatst;
 • één van de kinderen (geplaatst of niet geplaatst) heeft niet langer recht op gezinsbijslag;
 • er komt een nieuw kind in het gezin dat op 31 december 2018 rechtgevend was op gezinsbijslag;
 • er wordt een nieuw kind geboren in het gezin;
 • er is een wijziging van het 1/3 naar een spaarrekening;
 • er is een bijkomende plaatsing van een ander kind in het dossier;

  Berekening bij plaatsing vanaf 1 januari 2019?

  Hoe wordt de gezinsbijslag berekend voor een kind geplaatst vanaf 1 januari 2019?

  Het bedrag dat je kind ontvangt voor de plaatsing wordt verdeeld als volgt: 2/3 aan de instelling bij plaatsing door Volksgezondheid/CKG of aan "Opgroeien" (Jeugdhulp). Het 1/3 kan betaald worden aan de begunstigde voor de plaatsing. Deze begunstigde is de persoon vermeld op het plaatsingsbericht. Maar het 1/3 kan ook bij vonnis van de rechter op een geblokkeerde rekening op naam van de jongere gestort worden.

  Voor kinderen geboren voor 1 januari 2019 wordt het oude vastgeklikt bedrag verdeeld in 2/3 en 1/3. De andere kinderen in het gezin geboren voor 1 januari 2019 blijven hun oude vastgeklikt bedrag ontvangen. Men gaat de gezinsbijslag niet meer proportioneel verdelen. Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 wordt het basisbedrag van het Groeipakket verdeeld in 2/3 en 1/3. Zijn er andere kinderen in het gezin geboren voor 1 januari 2019, dan blijven deze kinderen recht hebben op hun oude vastgeklikt bedrag.

  Stel je vraag online

  Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!