Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Heb ik als werknemer recht op vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof?

Vanaf 1 januari 2023 heb je als werknemer recht op twintig dagen vaderschapsverlof (ook wel geboorteverlof genoemd) in de 4 maanden die volgen op de dag van de geboorte, onafhankelijk van het arbeidsstelsel waarin je werkt (voltijds of deeltijds). Bij de geboorte van een meerling vermeerdert het aantal dagen niet.

Wanneer krijg ik vaderschapsverlof als werknemer?

Als wettelijke vader heb je recht op twintig dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof gedurende vier maanden na de bevallingsdatum als je…

 • verbonden bent door een arbeidsovereenkomst;
 • een wettelijke afstammingsband hebt met het kind.

Heb je als zelfstandige ook recht op vaderschapsverlof? Natuurlijk! We leggen je in deze blog alles uit over het vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

Wie maakt aanspraak op meeouderschapsverlof?

Als meeouder heb je recht op twintig dagen geboorteverlof gedurende de 4 maanden na de bevallingdatum als …

 • het kind enkel een wettelijke afstammingsband heeft met de moeder. Is er ook een wettelijke afstammingsband met een vader, dan is er enkel een recht op vaderschapsverlof voor de vader en geniet je als de meeouder geen geboorteverlof.
 • jij, als werknemer (meeouder) op het ogenblik van de geboorte:
  • gehuwd bent met de persoon van wie de afstamming vaststaat.
  • hetzij wettelijk samenwoont met diegene van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Bovendien mag je niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap (zoals ouder en kind) die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen;
  • hetzij sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet verbonden is door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Een uittreksel van het bevolkingsregister bewijst de samenwoning en de hoofdverblijfplaats

Hoelang duurt het geboorteverlof of vaderschapsverlof?

Je hebt maximum twintig dagen recht op vaderschapsverlof of geboorteverlof. Je hebt de keuze om al deze dagen of een deel ervan in één keer of gespreid op te nemen binnen de vier maanden na de bevalling.

Je kunt je vaderschapsverlof of geboorteverlof wel enkel in hele werkdagen opnemen. Een halve dag of enkele uren opnemen kan dus niet. In geval van een geboorte van een tweeling of meerling, krijg je geen extra dagen vaderschapsverlof.

​​​​​​​Ontvang ik nog een loon tijdens het vaderschapsverlof of geboorteverlof?

Gedurende de eerste 3 dagen van het vaderschapsverlof of geboorteverlof ontvang je je loon van je werkgever. Vergeet zeker niet je werkgever over de geboorte in te lichten. 
Vanaf dag 4 ontvang je een uitkering van je ziekenfonds. Dit bedrag bedraagt altijd 82% van het begrensde brutoloon.  Op de website van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering vind je het maximumbedrag. Voor het juiste bedrag neem je best contact op met je ziekenfonds.  

Kan moederschapsverlof overgezet worden naar vaderschapsverlof of geboorteverlof?

In 2 specifieke situaties kan het resterende moederschapsverlof omgezet worden in geboorteverlof:

 • Is je baby al thuis, maar de mama moet langer dan 7 dagen in het ziekenhuis verblijven? Het geboorteverlof start vanaf de 8ste dag na de geboorte tot op het moment dat de mama naar huis mag, of uiterlijk tot het einde van het niet-opgenomen moederschapsverlof door de mama.
 • Overlijdt de mama? Het resterende saldo van het moederschapsverlof wordt omgezet naar geboorteverlof voor de papa of meeouder.

Wat is het verschil met ouderschapsverlof voor vaders?

Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat niets te maken heeft met vaderschapsverlof. Het is een recht voor elke ouder met een kind dat nog geen 12 jaar oud is. Als vader heb je recht op 4 maanden verlof in verschillende formules. Nieuwsgierig naar wat ouderschapsverlof precies inhoudt en of je deze mag aanvragen? Lees hier snel of je aanspraak maakt op ouderschapsverlof!

Meer lezen over ouderschapsverlof? 

Vond je het een interessant artikel. Wil je meer weten over gezinsadministratie of andere relevante onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog!

Bronnen:

 • Werk België
 • Belgium
 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
 • Kind en Gezin

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!