FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Het 1/10 ouderschapsverlof: een extra optie in de zoektocht naar een evenwichtig gezinsleven

Er bestaan reeds verschillende mogelijke vormen van ouderschapsverlof. Sinds 1 juni 2019 kun je ook gebruik maken van het 1/10 ouderschapsverlof. Hieronder geven we je dan ook graag meer informatie over deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof.

Wat zijn deze nieuwigheden sinds 1 juni 2019?

 • Elke werknemer, die voltijds tewerkgesteld is, kan zijn prestaties verminderen met 1/10 gedurende 40 maanden, mits akkoord van de werkgever. De werknemer mag kiezen om de periode per 10 maanden te splitsen of een veelvoud van dit getal op te nemen. Je kunt dus 10,20,30 of 40 maanden ouderschapsverlof met 1/10 aanvragen. Als je de maximumduur van 40 maanden niet in één keer aanvraagt, kun je het resterende saldo later nog aanvragen. Dit kan zolang je kind jonger dan 12 jaar is of in het geval van een kind met een handicap jonger dan 21 jaar. Je kunt door het 1/10 ouderschapsverlof je prestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week.

 • Flexibele opname van het ouderschapsverlof: Vanaf 1 juni 2019 kun je het voltijds en het halftijds ouderschapsverlof voor kortere periodes opnemen, mits akkoord van de werkgever.

Flexibel voltijds ouderschapsverlof kun je in periodes van een week of een veelvoud ervan nemen. Bij een opsplitsing in weken moet je rekening houden met het principe dat 4 maanden volledige schorsing gelijk is aan 16 weken volledige schorsing. Wanneer ingevolge een flexibele opname in weken het resterend gedeelte minder dan 4 weken bedraagt, heb je het recht om dit saldo zonder akkoord van de werkgever op te nemen.

Flexibel halftijds ouderschapsverlof kun je in periodes van een maand of een veelvoud ervan nemen.

Wie heeft er recht op 1/10 ouderschapsverlof?

Het 1/10 ouderschapsverlof is mogelijk bij alle werkgevers (privésector, openbare sector, onderwijs, enz.)
De anciënniteitsvoorwaarde bij de werkgever en de leeftijdsvoorwaarde voor het kind blijven ongewijzigd.

Hoe deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen?

Je moet jouw werkgever schriftelijk verwittigen, en dit 2 maand vóór de gewenste aanvangsdatum. Dit schrijven moet persoonlijk overhandigd worden en je dient erover te waken zelf een kopie, ondertekend door de werkgever, bij te houden als ontvangstbewijs. Je kunt het schrijven echter ook  aangetekend versturen. Hierin vermeld je het soort verlof dat je wilt nemen alsook de start- en einddatum van jouw verlof. Via "Breakatwork" kun je online een attest vragen voor je werkgever waarop de periodes vermeld staan waarop je nog recht hebt. Nadien moet je uiteraard ook een aanvraag indienen bij de RVA. Vanaf 1 juni 2019 is het mogelijk om deze aanvraag bij de RVA online in te dienen. Je kunt dan de aanvraag elektronisch indienen via het online Dossier Loopbaanonderbreking en Tijdskrediet. Heb je niet de mogelijkheid om je aanvraag elektronisch in te dienen, kun je deze ook aangetekend versturen naar de dienst OCR van het Hoofdbestuur, Keizerslaan 7-9 te 1000 Brussel.

Maak gebruik van onze voorbeeldbrief om je werkgever te verwittigen en onze checklist om na te gaan of je niets bent vergeten.

Kan je werkgever het ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever kan het ouderschapsverlof niet weigeren, wel uitstellen als dit nodig is voor de goede werking binnen het bedrijf. Het ouderschapsverlof zal dan ingaan ten laatste 6 maanden na de maand waarin de werkgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht op uitstel.
Voor de nieuwe vorm 1/10 ouderschapsverlof heb je wel het akkoord van je werkgever nodig. Dit betekent dat je werkgever die specifieke aanvraag (1/10 ouderschapsverlof) wel kan weigeren.

Welke uitkering ontvang ik?

Ben je jonger dan 50 jaar? Dan ontvang je het maandelijkse nettobedrag van € 58,67 of € 108,82 (dit is het verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer). Ben je 50 jaar of ouder? Dan ontvang je het nettobedrag van € 88 of € 108,82 (dit is het verhoogd bedrag voor een alleenwonende werknemer).

Vanaf september 2020 ontvang je ook nog een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, als je 1/10e ouderschapsverlof opneemt. Wie in de privésector werkt, ontvangt een maandelijkse brutopremie van € 33,65 . Wie in de social profitsector zit, krijgt € 84,12 bruto.

Kan je werkgever je ontslaan tijdens een ouderschapsverlof?

Je bent beschermd tegen ontslag vanaf het moment dat je jouw aanvraag schriftelijk indient bij je werkgever.  De bescherming eindigt 3 maanden na de einddatum van het ouderschapsverlof. Dit geldt niet voor een ontslag om dringende of voldoende reden.

Checklist: Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Stel je werkgever via een aangetekend schrijven schriftelijk op de hoogte of geef eigenhandig een duplicaat ter ondertekening af als bewijs van ontvangst.

Zorg ervoor dat je volgende dingen duidelijk vermeldt:

 • Het soort thematisch verlof waarvoor je een aanvraag indient. In dit geval ouderschapsverlof.
 • De vorm van onderbreking : volledige onderbreking, deeltijds in de vorm van een halftijdse, 4/5de of 1/10de onderbreking.
 • De startdatum en periode waarop je je verlof wil opnemen.

Deadline voor het schriftelijk op de hoogte stellen van de werkgever:

 • Voor de werknemers uit de privésector, de gemeentelijke administratieve diensten, de provincies en de daarvan afhankelijke diensten: Ten vroegste 3 maanden en ten laatste 2 maanden voor aanvangsdatum
 • Voor alle andere werknemers: 3 maanden voor de aanvangsdatum.

Bewijzen te verstrekken aan de werkgever:

 • Indien de werkgever er nog niet over beschikt, een kopie van de geboorteakte van het kind waarvoor je dit thematisch verlof aanvraagt.
 • In geval van adoptie: een attest dat aantoont dat de adoptieprocedure lopende of beeïndigd is, samen met een gezinssamenstelling waarin het adoptiekind is opgenomen.
 • Als je kind mindervalide is en de datum van aanvang van het ouderschapsverlof tussen zijn 12 en 21 jaar ligt, moet je een attest toevoegen dat zijn mindervaliditeit aantoont. Je kind moet dan:
  • hetzij een fysieke of mentale handicap hebben van minimum 66%;
  • hetzij aan een aandoening lijden voor dewelke er minimum 4 punten toegekend werden op pijler 1 van de medisch sociale schaal, zoals bepaald in de kinderbijslagwetgeving;
  • hetzij aan een aandoening lijden voor dewelke er minimum 9 punten in totaal werden toegekend op de 3 pijlers van de medisch sociale schaal, zoals bepaald in de kinderbijslagwetgeving

Je papieren of (bij voorkeur) electronische aanvraag indienen bij de RVA.

Papieren aanvraag

 • Vraag of download het formulier “C61 – Ouderschapsverlof” of het formulier  “C61 OB – Ouderschapsverlof” Als je voor een autonoom overheidsbedrijf werkt (Proximus, NMBS, Bpost of Skeyes).
 • Vul je eigen deel in en laat het deel van de werkgever door je werkgever vervolledigen. De twee onderdelen stuur je per aangetekend schrijven in één gesloten enveloppe naar “Hoofdbestuur van de RVA, Cel OCR, Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel”

Elektronisch

Deadline van de aanvraag:
Zodra je het akkoord hebt van je werkgever en de gewenste aanvangsdatum gekend is, moet je de RVA op de hoogte stellen en dit ten vroegste 6 maanden en ten laatste 2 maanden na deze voorziene aanvangsdatum.

Bekijk hier onze handige video ivm het aanvragen van je ouderschapsverlof

Bronnen:

 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!