Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

De Brusselse kinderbijslag vanaf 2020 : het nieuwe model

Het nieuwe Brusselse model is gestart in 2020 en is van toepassing voor alle kinderen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ook voor de kinderen geboren voor 2020.

Als je door de nieuwe regels minder kinderbijslag zou krijgen dan in het oude systeem, dan behoud je wel nog je oude bedrag voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Je krijgt dus niet minder kinderbijslag dan waar je eind 2019 recht op had.

Andere nieuwigheden in Brussel vanaf 2020:

  • De toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem zijn van toepassing. Ze gelden nu voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2020 niet zo was.
  • De overlevende ouder die samenwoont of opnieuw huwt, behoudt zijn recht op wezenbijslag.
  • Op elke aanvraag voor kinderbijslag of toeslag ingediend vanaf 01 april 2023 wordt de nieuwe verjaringstermijn van drie jaar toegepast.

Het nieuwe Brusselse kinderbijslagsysteem in cijfers

Heb je kinderen die geboren werden na 30 november 2019. Of betreft het een nieuw Brussels recht (Kinderen die in december 2019 geen recht hadden op Belgische kinderbijslag),  dan komen deze automatisch in het nieuwe systeem van de Brusselse kinderbijslag terecht. Maar waaruit is  het totale bedrag kinderbijslag in het nieuwe systeem precies opgebouwd?
Een aantal bedragen waarop sowieso recht is
  • Een vast basisbedrag tussen € 167,32 en € 203,17 per kind.
  • Dit vast bedrag wordt met de helft verhoogd indien het kind halve wees is en verdubbeld als het kind volledige wees is.
Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.
  • Een mogelijk sociale toeslag gebaseerd op het gezinsinkomen en het aantal kinderen binnen het gezin.
  • Een mogelijke bijkomende sociale toeslag voor éénoudergezinnen (gezinnen waardoor het kind of de kinderen door slechts 1 ouder worden opgevoed.
  • Een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking maar ook de forfaitaire toeslag die je als biologische ouder kan ontvangen als je kind in een pleeggezin verblijft.
Ontdek de bedragen tot en met 2019

Indexatie?

De bedragen van de Brusselse kinderbijslag zijn gekoppeld aan de Belgische gezondheidsindex. Als de spilindex overschreden wordt, dan stijgen analoog ook de sociale uitkeringen. Dat betekent dat de bedragen van de Brusselse kinderbijslag die stijging volgen. Deze spilindex werd laatst overschreden in oktober 2023. Bedragen die hier worden vermeld zijn bijgevolg de bedragen die uitgekeerd worden sedert november 2023 (uitbetaald begin december 2023).

Bij wet werd bepaald dat je kinderbijslag steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand erop volgend op je rekening moet staan. Parentia kiest er echter voor de Brusselse bedragen kinderbijslag al aan het begin van de maand uit te keren.  Wil je graag de exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Bereken je bedrag online

Kindje op komst? Denk aan je geboorte- of adoptiepremie

€ 1.314,61 voor het eerste kind (van een of beide ouders) en per kind bij een meervoudige geboorte
€ 597,55 voor de volgende kinderen

Kindje geboren? Denk aan je kinderbijslag

Basisbedrag
Indien 1 kind en geen sociale toeslag, geen toeslag als wees of als kind met een aandoening
€ 179,27/maand per kind
€ 167,32/maand per kind geboren voor 2020
In de andere gevallen: kind van 0 tot 11 jaar:
€ 179,27/maand per kind
€ 167,32/maand per kind geboren voor 2020
In de andere gevallen: kind van 12 tot 24 jaar:
€ 191,22/maand per kind
€ 179,27/maand per kind geboren voor 2020
In de andere gevallen: kind van 18 tot 24 jaar ingeschreven in hoger onderwijs:
€ 203,17/maand per kind
€ 191,22/maand per kind geboren voor 2020
Indien wees
Wees van beide ouders: basisbedrag x 2
Wees van één ouder: basisbedrag x 1,5
Schoolpremie
0 tot 2 jaar:
€ 23,90/jaar per kind
3 tot 5 jaar:
€ 23,90/jaar per kind als het kleuteronderwijs volgt
6 tot 11 jaar:
€ 35,85/jaar per kind
12 tot 24 jaar:
€ 59,76/jaar per kind
of € 95,61/jaar per kind vanaf 18 jaar indien ingeschreven in hoger onderwijs
Toeslagen volgens de gezinssituatie
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
Jaarlijkse gezinsinkomen ≤ € 37.868,01:

Kind van 0 tot 11 jaar:
+ € 47,80/maand voor 1ste kind,
+ € 83,66/maand per kind vanaf 2 kinderen,
+ € 131,46/maand per kind vanaf 3 kinderen

Eventueel vermeerderd met een toeslag als éénoudergezin (kind van 0 tot 11 jaar):
+ € 0,00/maand voor 1ste kind
+ € 11,95/maand per kind vanaf 2 kinderen,
+ € 23,90/maand per kind vanaf 3 kinderen

Kind van 12 tot 24 jaar:
+ € 59,76/maand voor 1ste kind,
+ € 95,61/maand per kind vanaf 2 kinderen,
+ € 143,41/maand per kind vanaf 3 kinderen

Eventueel vermeerderd met een toeslag als éénoudergezin (kind van 12 tot 24 jaar):
+ € 0,00/maand voor 1ste kind
+ € 11,95/maand per kind vanaf 2 kinderen,
+ € 23,90/maand per kind vanaf 3 kinderen

Jaarlijkse gezinsinkomen tussen € 37.868,01 en € 54.969,69:

Kind van 0 tot 24 jaar:
+ € 0,00 /maand voor 1ste kind
+ € 29,88 /maand per kind vanaf 2 kinderen,
+ € 86,05 /maand per kind vanaf 3 kinderen

Toeslagen volgens de situatie van het kind
Pleegkind
€ 76,82/maand per kind
Kind met aandoening/handicap
PUNTENBEDRAG
4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)+ € 100,41
6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)+ € 133,72
6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)+ € 515,08
9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)+ € 312,03
9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)+ € 515,08
12 tot 14 punten+ € 515,08
15 tot 17 punten+ € 585,68
18 tot 20 punten+ € 627,52
meer dan 20 punten+ € 669,35