samenwoonst

Samenwoonst en huwelijk

ouders - 2 kids

Wat gebeurt er met de gezinsbijslag als je samenwoont en een feitelijk gezin vormt?

gezin op bed

trouw met mij

Wat gebeurt met de gezinsbijslag als je (her)trouwt?

Wat zijn de gevolgen van een huwelijk of samenwoonst voor de kinderbijslag/het Groeipakket?