FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat zijn de voorwaarden van het zwangerschapsverlof?

Als mama in spe, voorziet de wet verlof zodat je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de geboorte van jouw kind. Ben je werknemer of werkzoekende, dan heb je recht op 15 weken zwangerschapsverlof. Ben je een zelfstandige of meewerkende echtgenote? Je zwangerschapsverlof duurt tussen 3 en 12 weken naar keuze. Parentia vertelt in detail wat je rechten zijn.

Hoelang duurt het prenataal zwangerschapsverlof?

Het zwangerschapsverlof voor de geboorte,  ook wel prenataal verlof genoemd, bedraagt maximum 6 weken (8 bij meerling) waarvan 1 week verplicht te nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf de 7de dag vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, mag je dus niet meer werken. Voor de zelfstandige werkneemster en de helpende echtgenote, bedraagt de periode verplichte rust één week  voor de geboortedatum en twee weken verplicht verlof na de bevalling.

Beval je voor de geplande datum? De periode van bevallingsverlof begint op de dag die volgt op jouw bevallingsdatum. De verplichte week prenataal verlof die je niet opnam, ben je kwijt. De resterende 5 weken prenataal verlof kun je wel overdragen naar je postnataal verlof.

Beval je na de geplande datum en nam je reeds 6 weken verlof  vóór de vermoedelijke bevallingsdatum? Het prenataal bevallingsverlof wordt dan verlengd tot de datum van de geboorte. In dat geval zal de totale duur van het zwangerschapsverlof langer zijn dan 15 weken. 

Hoeveel dagen bedraagt het postnataal verlof?

Voor de werkneemster en de werkzoekenden, bedraagt het postnataal bevallingsverlof minstens 9 weken en maximaal 14 weken met overdracht van prenataal verlof.

Indien nodig, kun je de 2 laatste weken van het bevallingsverlof spreiden over een periode van 8 weken na het postnataal bevallingsverlof. Het werk kan dan deeltijds worden hervat door een dag werken met een verplichte volledige dag verlof af te wisselen.

Voor de zelfstandige werkneemsters en de meewerkende echtgenote, bedraagt het verplichte postnataal verlof 2 weken. Het facultatieve postnataal verlof vangt ten vroegste aan na de verplichte periode tot het einde van de 38ste week die volgt op de geboorte. Je moet deze facultatieve periodes opnemen per schijf van 7 kalenderdagen.

Verlenging van het bevallingsverlof bij hospitalisatie van de pasgeborene

Wanneer de pasgeborene in het ziekenhuis moet blijven na de eerste 7 dagen te tellen vanaf de geboorte, kan de werkneemster haar periode van postnataal verlof verlengen met de duur die gelijk is aan de duur van de hospitalisatieperiode van haar kind boven de eerste 7 dagen. De duur van deze verlenging kan maximum 24 weken bedragen.

Ben je werknemer? Bezorg  je werkgever en je ziekenfonds een ziekenhuisattest. Hierin verklaart het ziekenhuis dat de pasgeborene na de 7de dag vanaf zijn geboortedatum te rekenen, verder is gehospitaliseerd en wat de duur van de ziekenhuisopname is. Je mutualiteit berekent dan op welke datum het bevallingsverlof eindigt.
Als de pasgeborene op het einde van deze periode het ziekenhuis nog niet heeft verlaten , dan moet de werkneemster een nieuw ziekenhuisattest  aan haar werkgever bezorgen.

Werk je als zelfstandige of ben je werkloos? Dan moet je het ziekenhuisattest enkel aan je ziekenfonds bezorgen. Als zelfstandige voeg je daar een schriftelijke aanvraag tot verlenging van het zwangerschapsverlof aan toe.

Wat met de zwangerschapsuitkering?

De zwangerschapsuitkering wordt steeds berekend op basis van het laatste brutoloon of van de laatst ontvangen werkloosheidsuitkering. Het ziekenfonds betaalt een vergoeding voor alle dagen van de week met uitzondering van de zondag (dus 6 dagen per week).
Het bedrag van de uitkering is vastgesteld op een percentage van het loon. Gedurende de eerste 30 dagen van de zwangerschapsrust wordt de vergoeding berekend op een niet begrensd loon. Nadien wordt ze vastgesteld op basis van het geplafonneerde loon.

Op welk bedrag maak je aanspraak?

Dit zijn de verschillende bedragen van de uitkering
Bediende / arbeidster (met arbeidsovereenkomst)Werkloze (volledig, gecontroleerd)Arbeidsovereenkomst  verbroken (bij het begin van de zwangerschapsrust)
Uitkeringen gedurende de eerste 30 dagen 82% van het bruto niet begrensd dagloonbasisuitkering + 19,5% van het bruto geplafonneerde loon79,5% van het bruto geplafonneerde loon
Uitkeringen van de 31e dag tot het einde van de 15 weken75% van het bruto geplafonneerde loonbasisuitkering + 15% van het bruto geplafonneerde loon75% van het bruto geplafonneerde loon
Verlenging van de zwangerschapsrust : hospitalisatie van de baby / 16e week ingeval van arbeidsongeschiktheid 75% van het bruto geplafonneerde loonbasisuitkering + 15% van het bruto geplafonneerde loon75% van het bruto geplafonneerde loon

Als invalide (= minstens één jaar ziek) in zwangerschapsverlof, heb je recht op een zwangerschapsuitkering dat niet minder mag bedragen dan het bedrag van je invaliditeitsuitkeringen.

Als je tewerkgesteld bent met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, zal het zwangerschapsverlof de einddatum van jouw overeenkomst niet verlengen. Het is mogelijk om jouw volledige zwangerschapsverlof op te nemen. Daarna zal je je terug moeten inschrijven als werkzoekende.

Aan wie vraag je je moederschapsuitkering?

Afhankelijk van je situatie, wordt de moederschapsuitkering door verschillende organismes uitbetaald. Hieronder vind je meer informatie.
De werkneemsters en de werklozen
Het ziekenfonds betaalt je uitkeringen gedurende jouw bevallingsverlof. Om deze vergoedingen te bekomen, moet je aan het ziekenfonds een medische getuigschrift overmaken bij het begin van jouw bevallingsrust. Hierin staat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld en de datum waarop je effectief het werk hebt onderbroken. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie over deze procedure.
De ambtenaren
Niet het ziekenfonds, maar de openbare dienst waarbij je bent tewerkgesteld betaalt jouw uitkeringen uit gedurende de ganse periode van je zwangerschapsverlof. De uitkering komt overeen met 100% van je loon.
De zelfstandigen
Zowel de zelfstandige in hoofdberoep, als de meewerkende echtgenote hebben recht op een moederschapsuitkering. Hiervoor moet je een volledig ingevulde aanvraag indienen bij het ziekenfonds, dat de datum vermeldt waarop je in zwangerschapsrust wenst te gaan. Je voegt hierbij ook een uittreksel van de geboorteakte. Neem contact op met je ziekenfonds voor meer informatie.

Vergeet ook niet je startbedrag (in Vlaanderen ) of je kraamgeld (in Wallonië of Brussel) aan te vragen. 

Vond je dit artikel nuttig? Dan kun je onze andere artikels raadplegen. Parentia helpt je zeker verder!


Bron:

  • Werk.belgie.be/nl

Vraag nu je startbedrag van € 1.214,49 aan. Dit duurt slechts enkele minuten.

Je kunt je startbedrag al aanvragen tijdens de zwangerschap. Doe je dit op tijd dan kun je je startbedrag al vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum ontvangen!
levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!