FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Waarom is vaccinatie tijdens de zwangerschap zo belangrijk?


Om jouw baby al van in de moederbuik te beschermen, is het raadzaam om samen met je arts na te gaan welke infectieziekten je reeds doormaakte en welke vaccinaties je nog niet kreeg. Als zwangere vrouw kan je namelijk sneller een infectieziekte oplopen. Dit kan gevaarlijk zijn voor jou en je ongeboren baby. Vaccinatie kan jou en jouw baby bescherming bieden.

Wanneer laat je je best vaccineren?

De meeste vaccins worden best vóór de zwangerschap toegediend (bv. mazelen, bof en rode hond).Op die manier ben je zeker dat jullie beiden goed beschermd zijn. Dit is echter geen algemene regel. Contacteer tijdig je behandelende arts.

Welke zijn nu die aanbevolen vaccins tijdens je zwangerschap?

Griep

Als zwangere heb je een hoger risico op complicaties bij griep en ziekenhuisopname .Ook jouw foetus kan een ernstig gevaar oplopen. Griep kan leiden tot vroeggeboorte, verminderd geboortegewicht en miskraam. Het vaccin is ook tijdens de zwangerschap veilig.De Hoge Gezondheidsraad beveelt daarom de vaccinatie aan voor zwangere vrouwen vanaf 14 weken zwangerschap, op het ogenblik van het griepseizoen. De ideale periode van inenting ligt tussen half oktober en half november. Bij vaccinatie is de baby dubbel beschermd: door de antistoffen die hij meekrijgt via de placenta en doordat hij de griep niet kan oplopen via zijn moeder. Griepvaccins voor zwangere vrouwen zijn niet gratis, maar ze worden wel gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. De arts vermeldt in dat geval ‘derdebetalingsregeling van toepassing’ op het voorschrift.

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Het klinisch beeld is afhankelijk van de leeftijd en de vaccinatiestatus van de patiënt. Volwassen patiënten vertonen meestal atypische verschijnselen in vergelijking met zuigelingen en kinderen. Ze kunnen geen tot weinig symptomen vertonen, met een hoest die kan gaan van mild tot hevig en langdurig aanhoudend. Bij een kind is kinkhoest ernstig en zelfs dodelijk. Om kinderen te beschermen geeft de Hoge Gezondheidsraad van België o.a. het advies aan  iedere zwangere vrouw  om zich tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap te laten vaccineren tegen kinkhoest. Dit gebeurt d.m.v. een combinatievaccin . Dit vaccin biedt eveneens bescherming tegen difterie en tetanus. Dit bij elke zwangerschap, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg. Op die manier maak je als aanstaande moeder antistoffen tegen kinkhoest die je via de placenta doorgeeft aan je ongeboren kind. Zo is jouw baby vanaf de geboorte beschermd in afwachting dat hij zelf antistoffen tegen kinkhoest aanmaakt.

In België is het kinkhoestvaccin volledig gratis voor zwangere vrouwen als een arts of vroedvrouw het bestelt via de elektronische platformen ‘Vaccinnet’ in Vlaanderen en ‘e-vax’ in Brussel en Wallonië. Wordt de vaccinatie niet tijdens de zwangerschap gegeven, dan gebeurt dit zo snel mogelijk na de bevalling. Dit als onderdeel van de cocoonstrategie.

Wat is cocoonstrategie?

Dit is het vaccineren van personen in de nabije contactomgeving van de zuigeling. Alle  gezinsleden dus maar ook grootouders en personen die baby’s verzorgen.

Zwanger en op reis?

Plan je een verre reis nu het nog eventjes kan ? Groot gelijk ! Vraag je arts vooraf wel om advies als reisvaccinaties nodig zijn en zo ja, de welke.

Bronnen:

  • Kind & Gezin
  • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Vlaanderen.be
  • Gezondheid.be
  • GGDreisvaccinaties
  • E-vax

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!