FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Je kind op internaat: wat zijn de voor- en nadelen

Zou je kind graag proeven van het zelfstandige leven op internaat? Is het internaat een oplossing voor jullie gezinsorganisatie of schoolkeuze? Parentia gidst je door de geheimen van het leven op internaat.

Wat is een internaat?

Een kostschool of internaat is een plaats waar leerlingen niet alleen studeren, maar ook sporten, eten en wonen. Gaat je kind op internaat, dan zal hij of zij rekening moeten houden met specifieke regels. Elk internaat heeft een dagindeling die stipt gevolgd moet worden. Een internaat kan afzonderlijk bestaan, of aan een school verbonden zijn. In beide gevallen kan het leerlingen van meerdere scholen opvangen.

Welke types internaten bestaan er ?

Er bestaan internaten voor het gewoon onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs. Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een overzicht per provincie. Zoek je een internaat verbonden aan de Fédération Wallonie-Bruxelles, dan vind je het overzicht per provincie hier. Wil je kind een bepaalde studierichting volgen? Ga dan eerst op zoek gaan naar een school die de studierichting aanbiedt. Vraag aan de school of ze samenwerken met een internaat. Is dat niet het geval, neem dan contact op met een internaat in de buurt van de school.
Wist je trouwens dat er meer en meer kinderen uit problematische opvoedingssituaties in een internaat worden geplaatst? Internaten kunnen een warme thuis bieden voor deze jongeren. Deze probleemjongeren krijgen in een internaat een duidelijke structuur en dito dagritme aangeboden.

Internaten voor het gewoon onderwijs 

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs (en in mindere mate ook het hoger onderwijs) kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind. Ook leerlingen met een beperking, al dan niet van een school voor buitengewoon onderwijs, kunnen in een internaat voor gewoon onderwijs terecht.

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

In het vrij, provinciaal of gemeentelijk buitengewoon onderwijs zijn er geen door het ministerie van Onderwijs gesubsidieerde internaten verbonden aan buitengewoon onderwijs. De scholen uit deze netten kunnen wel samenwerken met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft wel een specifiek aanbod:

 • De meeste internaten zijn een Medisch Pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO).
 • Twee andere instanties zijn een Instituut Buitengewoon onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (IBSOG).
 • Er is één Autonoom Internaat Buitengewoon Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs (AIBOGO).

Tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats

Vaak kiezen binnenschippers, woonwagenbewoners, kermisuitbaters, circusuitbaters en circusartiesten tehuizen voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats. De kinderen kunnen zo het hele schooljaar lang naar dezelfde school in de buurt van het tehuis.

Voordelen van een internaat

Studeren en wonen in een internaat heeft een aantal voordelen:

 • vertrouwen: een internaat helpt om het zelfvertrouwen en de zelfontwikkeling van je kind te bevorderen.
 • discipline: door de dagindeling van het internaat leert je kind zich aan afspraken te houden en doelstellingen te behalen.
 • begeleiding: kinderen worden geholpen en begeleid door opvoeders en studiebegeleiders.
 • hulp van mede-internen: een studiegenoot kan je kind gemakkelijk even helpen om (moeilijkere) leerstof te verwerken.
 • groepsgevoel: samen studeren in een rustige omgeving werkt stimulerend en motiverend en is goed voor de sociale vaardigheden van je kind.
 • regelmaat: je kind studeert, eet en slaapt op vaste tijdstippen. Die structuur is goed voor het algemeen welzijn van je zoon/dochter.
 • het team van het internaat: zorgt ervoor dat je kind een ‘thuisgevoel’ heeft. Ook internen onderling voelen zich vaak verbonden als groep.

En de nadelen?

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan een internaat waarmee je rekening moet houden:

 • heimwee: kinderen kunnen natuurlijk wel eens heimwee hebben, zeker in het begin.
 • empty nest: jij, als ouder, zal je kind ook missen en emotioneel moeten aanvaarden dat je je kind tijdens de week niet ziet.
 • aanpassen: sommige kinderen gaan moeilijker contacten leggen met anderen of moeite hebben met de structuur van het leven in een internaat.

Hoeveel kost een internaat?

Het verblijf van je kind in een internaat heeft een kostenplaatje. Je betaalt gemiddeld tussen de € 11 en € 18 per dag. Komt je kind op zondag toe op het internaat, dan wordt er soms een bijkomende prijs aangerekend. Internaten vragen ook een waarborg die je in het begin van het schooljaar moet betalen. Sommige internaten vragen om zelf slaapgerief voor je kind te voorzien (kussen, matrasbeschermer, donsdeken, lakens).

Ouders zonder vaste verblijfplaats kunnen van de overheid een tegemoetkoming voor het kostgeld krijgen.

Wist-je-datje: Volgt je kind Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel en is de school erkend door de Vlaamse Gemeenschap? Dan kun je recht hebben op de schooltoeslag. Indien je kind minstens 5 maanden in een internaat verblijft is het bedrag hoger.

Volgt je kind Franstalig secundair of hoger onderwijs in Wallonië of Brussel? Je kunt recht hebben op een studietoelage die je aanvraagt bij de Fédération Wallonie-Bruxelles. Verblijft je kind op internaat, dan kun je een hoger bedrag ontvangen.

Meer tips voor ouders?

Vond je deze info interessant? Neem dan zeker een kijkje op onze blog voor tips rond opvoeding en gezinsadministratie.

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!