intro|step_1_title

intro|step_1_info

Het adoptieverlof voor zelfstandigen: hoe vraag ik het aan?

Word je binnenkort de adoptieouder van een minderjarig kind? Van harte proficiat! Als adoptieouder heb je ook recht op een adoptieverlof, maar hoe zit dit precies in elkaar? Parentia zet alles op een rij voor je.

Wat is het adoptieverlof?

Het adoptieverlof is er voor zelfstandigen die een minderjarig kind in hun gezin onthalen. Dit verlof begint ten vroegste de dag dat je kind op je officiële woonplaats wordt ingeschreven en ten laatste binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind bij de gemeente.

Bij een internationale adoptie kan het adoptieverlof al starten vóór het kind ingeschreven is op je officiële woonplaats.

Hoelang duurt het adoptieverlof?

De basisperiode voor het adoptieverlof telt maximum 6 weken per adoptieouder. Adopteert u meerdere kinderen tegelijkertijd, dan bedraagt de basisperiode 8 weken per adoptieouder. Deze basisperiode kan verlengd worden met 3 weken als je:

 • alleen adopteert;
 • met twee adopteert, maar in dit geval worden de 3 weken verdeeld onder de adoptieouders.

Heeft het kind een aandoening? Dan wordt de duur van basisperiode verdubbeld als het kind:

 • een lichamelijk of geestelijk aandoening heeft van minstens 66%;
 • minstens 4 punten heeft in pijler 1 van de medisch-sociale schaal;
 • minstens 9 punten heeft over de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal.

Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen, maar je moet wel telkens één volledige week nemen of een veelvoud hiervan.

Oefen je een zelfstandige activiteit uit?

Vraag het adoptieverlof schriftelijk aan bij jouw ziekenfonds. Dit kan op twee manieren:

 • dien jouw aanvraag in aan het loket van het ziekenfonds tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
 • per post

Voeg bij jouw aanvraag:

 • bij een binnenlandse adoptie: een kopie van het verzoekschrift tot adoptie of een kopie van de adoptieakte;
 • bij een buitenlandse adoptie:
  • na de inschrijving van het kind op je officiële woonplaats:  een bewijs van de beslissing tot erkenning van de buitenlandse adoptie, bezorgd door de Dienst internationale adoptie van de FOD Justitie. Een akte van adoptie of een attest van de bevoegde centrale autoriteit met bevestiging dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt, worden ook aanvaard.
  • vóór de inschrijving van het kind op je officiële woonplaats: een bewijs van de bevoegde centrale autoriteit waarin vermeld staat dat ze het kind aan jou toevertrouwen.
 • als je kind een handicap heeft: een getuigschrift dat dit bewijst.

Vermeld in jouw aanvraag:

 • de begindatum van het adoptieverlof;
 • het aantal weken dat je wilt opnemen.

Wanneer je je beroepsactiviteit herneemt na het adoptieverlof, moet je jouw ziekenfonds hiervan verwittigen binnen de 2 dagen. Vul het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ in, dat te verkrijgen is bij jouw ziekenfonds.

Heb je recht op een uitkering?

Als zelfstandige heb je recht op een adoptie-uitkering. Dit is een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van je adoptieverlof. Het bedrag is gekoppeld aan de index en stijgt als de sociale uitkeringen worden geïndexeerd. Vraag je adoptie-uitkering zo snel mogelijk aan bij je ziekenfonds

Vraag je startbedrag adoptie of adoptiepremie aan bij Parentia!

Heb je een kind geadopteerd? Proficiat! Vergeet het startbedrag adoptie (in Vlaanderen) of adoptiepremie (n Brussel of Wallonië) niet aan te vragen bij Parentia. 

Bron:

 • Riviz.fgov.be

cta_groeipakket|title

cta_groeipakket|info

family_administration|lifephase
family_administration|topics

search_offices|ask_online

search_offices|fill_form