Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Mijn adoptiekind wil inzage in het adoptiedossier. Kan dat?

Je kind begint zich meer vragen te stellen over zijn herkomst. Wat als hij zich vragen stelt over zijn biologische ouders? Kun je zijn adoptiedossier raadplegen? Zo ja, welke procedure moet je volgen om toegang te krijgen tot zijn dossier? Parentia geeft je een woordje uitleg.

Adopties in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er twee verschillende procedures voor het raadplegen van een adoptiedossier: een procedure voor binnenlandse adopties en een procedure voor buitenlandse adopties.

Bij binnenlandse adopties

Werd je kind geadopteerd via een adoptiedienst? Sinds 19 april 2015 ontvangt het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) een kopie van elk adoptiedossier in Vlaanderen. Het VCA doet zijn best om alle dossiers te verzamelen en te bewaren. Indien het VCA niet over een kopie van het dossier beschikt, doen ze een beroep op adoptiediensten, rechtbanken, ziekenhuizen, ocmw’s, etc. om deze te verkrijgen.

Om het dossier terug te vinden, raden we je aan om het VCA zoveel mogelijk informatie over het kind te bezorgen. Dit kan eventueel al met behulp van het aanvraagformulier. Zodra het VCA over het dossier beschikt, word je uitgenodigd voor een gesprek. Informatie die omwille van de privacywet niet gedeeld mag worden, kun je, mits akkoord van de geboorteouders, mogelijk alsnog via de VCA bekomen.

Minderjarigen die inzage willen in het adoptiedossier, moeten begeleid worden door de adoptieouders of een hulpverlener. Meerderjarigen kiezen zelf of ze begeleiding nodig hebben.

Werd het kind rechtstreeks geadopteerd van de geboorteouders? Dan is het verkrijgen van informatie zeer moeilijk. De rechtbank beschikt over alle recente adoptiedossiers, maar in het verleden werden deze dossiers niet altijd bewaard. Het VCA houdt je in ieder geval op de hoogte van zijn vondsten.

Bij buitenlandse adopties

Zodra je kind 12 jaar oud is, heeft hij het recht om zijn adoptiedossier in te zien. Hij kan er zelfs een kopie van krijgen bij het VCA.

Net als bij binnenlandse adopties, ontvangt het VCA ook een kopie van elk buitenlands adoptiedossier. Sinds 1 september 2005 geldt dit voor alle adopties die via een erkende adoptiedienst verliepen. Het VCA beschikt niet altijd over dossiers van adopties die voor 1 september 2005 plaatsvonden. In het verleden werden de meeste adopties gerealiseerd zonder hulp van officiële diensten en adoptiedossiers werden hierdoor niet altijd bijgehouden. Net zoals bij binnenlandse adopties, doet het VCA een beroep op adoptiediensten, rechtbanken, ziekenhuizen, etc. van het land van herkomst. Indien het VCA niets terugvindt, kun je ook rechtstreeks contact nemen met de adoptiedienst bij dewelke je je kind adopteerde.

Minderjarigen die inzage willen in het adoptiedossier, moeten begeleid worden door de adoptieouders of een hulpverlener. Meerderjarigen kiezen zelf of ze begeleiding nodig hebben.

Inzage aanvragen: welke procedure moet ik volgen?

De procedure is heel simpel: je stuurt een e-mail (adoptie@kindengezin.be) of een brief naar Kind en Gezin. Om het adoptiedossier zo snel mogelijk terug te vinden, raden we je aan om alle relevante informatie omtrent de adoptie mee te delen. Je kunt bijvoorbeeld het aanvraagformulier tot inzage in het adoptiedossier invullen en doorsturen naar Kind en Gezin, samen met alle informatie die je over je kind en zijn adoptie hebt.

Adopties in Wallonië

Als je kind op zoek is naar zijn geboorteouders, dan kun je je best wenden tot de adoptiedienst bij dewelke je je kind adopteerde. Indien je kind inzage wil in het adoptiedossier, is de adoptiedienst verplicht om je aanvraag te behandelen. Je wordt ook samen met je kind begeleid tijdens de volledige procedure. Indien de adoptiedienst niet meer bestaat, kun je je aanvraag indienen door dit aanvraagformulier per e-mail door te sturen naar adoptions@cfwb.be. Je kunt uiteraard ook steeds telefonisch contact opnemen met het ACC (Autorité Centrale Communautaire) voor meer informatie aangaande het adoptiedossier van je zoon of dochter.

Bronnen:
Kindengezin.be
Adoptions.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!