FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat is de schooltoeslag?

Ontdek meer over de schooltoeslag in Vlaanderen

Schoolkosten kunnen soms behoorlijk oplopen. Daarom hebben ouders die het financieel iets moeilijker hebben recht op een schooltoeslag, ook de selectieve participatietoeslag (SEPAR) genoemd.
Volgt je kind Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is de school erkend door de Vlaamse gemeenschap? Dan ontvang je automatisch een jaarlijkse schooltoeslag tussen de laatste week van augustus en december, als je kind voldoet aan de voorwaarden. Deze schooltoeslag vervangt vanaf het schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage.

Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?Wie heeft recht op de schooltoeslag?Wanneer betalen we de schooltoeslag?Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?Hoe je schooltoeslag aanvragen?Wanneer verlies je de schooltoeslag?

Wie heeft recht op de schooltoeslag? 

Je hebt recht op de schooltoeslag als je kind drie jaar of ouder is en naar het kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat. De school moet erkend zijn door de Vlaamse gemeenschap. Ook studenten Basisverpleegkunde HBO5 komen in aanmerking.

Je krijgt deze toeslag wanneer je kind voldoet aan de pedagogische voorwaarden (het soort onderwijs dat je kind volgt en of je kind voldoende aanwezig is op school). Daarnaast krijg je het bedrag alleen als het gezinsinkomen van de personen bij wie het kind gedomicilieerd is beantwoordt aan de inkomensvoorwaarden. 

Gaan je kinderen naar het hoger onderwijs, dan blijft het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming bevoegd om eventueel een studietoelage toe te kennen. Hier moet de student wel zelf een aanvraag indienen.  

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië of in één van onze buurlanden? Ook dan heb je recht op de schooltoeslag als je kind naar een door Vlaanderen erkende school gaat in Vlaanderen of Brussel én als het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Je ontvangt de toeslag boven op je Brusselse of Waalse kinderbijslag. Je moet dan wel de schooltoeslag aanvragen.

Wanneer betalen we de schooltoeslag?

De schooltoeslag wordt automatisch uitbetaald tussen eind augustus en december. Je ontvangt niet altijd voor al je kinderen tegelijk de schooltoeslag.

Heb je eind augustus nog niets ontvangen of niet voor al je kinderen? Geen paniek. De gegevens om de betaling te kunnen uitvoeren, komen geleidelijk en automatisch bij ons toe. Bij ontvangst van de nodige gegevens volgt de betaling voor je kinderen die recht hebben automatisch vanaf september tot december en ontvang je een brief met de nodige info.

Heb je eind december geen betaling ontvangen? Neem dan zeker contact met ons op. 

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het bedrag van de schooltoeslag of selectieve participatietoeslag wordt onder andere bepaald door je gezinsinkomen. We krijgen deze gegevens binnen via de Federale Overheidsdienst Financiën.

  • Wanneer je inkomsten gelijk zijn aan de maximale inkomensgrens, heb je recht op de minimale schooltoelage.
  • Zijn je gezinsinkomsten gelijk aan of lager dan de minimale inkomensgrens, dan krijg je de volledige schooltoelage.
  • Liggen je gezinsinkomsten ergens tussen de minimale en de maximale inkomensgrens, dan ontvang je een schooltoeslag die zich situeert tussen de minimale en de volledige schooltoeslag. 

Bij het bepalen van de minimale en de maximale inkomensgrens wordt ook rekening gehouden met andere factoren, zoals het aantal personen ten laste in het gezin, het aantal studenten hoger onderwijs in het gezin en het aantal personen in het gezin die fiscaal als gehandicapt worden beschouwd. Per factor worden er punten toegekend. Het aantal punten dat wordt toegekend aan een gezin, bepaalt de hoogte van de maximale inkomensgrens.

Ontvangen we op een later tijdstip aangepaste gegevens, dan betalen we automatisch het verschil bij.

Hoe je schooltoeslag aanvragen?

Woon je met je kinderen in Vlaanderen, dan betaalt Parentia je automatisch het correcte bedrag van je schooltoeslag uit op jouw rekeningnummer of per circulaire cheque. Dit gebeurt tussen de laatste week van augustus en december.
Ben je student HBO5 Verpleegkunde of je volgt les in het buitengewoon onderwijs en je bent ouder dan 25 jaar? Je hebt geen recht op de gezinsbijslag, er kan wel recht zijn op een schooltoeslag. Stuur zou snel mogelijk het aansluitingsformulier voor de schooltoeslag op.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië of in één van onze buurlanden en gaat je kind naar een door Vlaanderen erkende school in Vlaanderen of Brussel? Voldoet het bovendien aan alle voorwaarden voor de schooltoeslag? Dan moet je ons enkel je aansluitingsformulier 'Aansluiting schooltoeslag Groeipakket' opsturen. Parentia regelt de rest.

Wanneer verlies je de schooltoeslag?

Is je kind onvoldoende aanwezig in het kleuteronderwijs of meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig in het lager onderwijs? Dan kun je je recht op de schooltoeslag verliezen voor het jaar dat volgt. 

Als een kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is in het kleuteronderwijs of meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig is in het lager onderwijs, verlies je de toelage voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het kind geen recht heeft op de schooltoelage voor het tweede jaar. 

Ook spijbelaars in het secundair onderwijs kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig is, verliest de toeslag voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het kind geen recht heeft op de schooltoelage voor het tweede jaar. 

Je kind zit in het lager of secundair onderwijs en veranderd van school in de loop van het schooljaar. Duurt de inschrijving in de nieuwe school langer dan 21 kalenderdagen na de uitschrijving in de oude school, dan is er geen recht meer op een schooltoeslag. 

Je kind moet ingeschreven zijn in een school tot de laatste schooldag, meestal 30 juni.

Kijk ook even na of je kinderen recht hebben op een kleutertoeslag. Ze ontvangen waarschijnlijk ook een schoolbonus

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!