Download nuttige documenten

Document types

Aanvraag startbedrag - kraamgeld Parentia Vlaanderen

Aansluiting Groeipakket - kinderbijslag (Parentia Vlaanderen)

Aansluiting kinderopvang- en schooltoeslag (voor Brusselse en Waalse kinderen)

Aanvraag adoptiepremie (MOD E TER)

Aanvraag Betaling op een bankrekening 1 begunstigde (MOD W 1 BG)

Aanvraag Betaling op een bankrekening 2 begunstigden (MOD W 2 BG)

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag (MOD S)

Verklaring onderwijsinstelling (P7B)

Verklaring gezins-en beroepssituatie (P12)

Claim for maternity benefit (MOD E)

Claim for an adoption allowance (MOD E TER)

Claim for child benefits (MOD AA)

Payment of your child benefits on an account (MOD W FEB)

Claim for a child benefits supplement (MOD S)

Declaration school (P7B)

Declaration private and professional situation (P12)