Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Het Groeipakket voor kinderen geboren vóór 2019

Voor Vlaamse kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn, blijven de oude bedragen van toepassing. Hun oude basisbedragen werden vastgeklikt op 31 december 2018. Zolang ze recht hebben op het Groeipakket blijven ze die verworven maandbedragen ontvangen, aangevuld met leeftijdsbijslagen en andere toeslagen uit het Groeipakket.
  • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren vóór 1 januari 2019? Dan heb je in Vlaanderen recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.
  • Ook kinderen, geboren voor 2019, die wees worden na 1 januari 2019, krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket. De andere kinderen uit het gezin, geboren vóór 2019, behouden hun oude bedragen.
  • Sinds 2019 zijn de toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem van toepassing. Deze gelden voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2019 niet zo was. Er kwamen ook enkele toeslagen bij voor alle gezinnen. Het gaat om de nieuwe kinderopvang-, kleuter- en schooltoeslagen, die gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden.

Het Groeipakket voor kinderen geboren vóór 2019 in cijfers

Heb je momenteel kinderen die geboren werden vóór 1 januari 2019 en die tot die datum ook recht hadden op kinderbijslag, dan behouden zij de bedragen uit het oude systeem. Waaruit is het totale bedrag in het oude systeem precies opgebouwd?
Een aantal bedragen waarop sowieso recht is
  • Een vastgeklikt basisbedrag van € 101,69, € 188,16, € 259,49 (afhankelijk of het gaat over een eerste, tweede, derde of later kind) of wezenbijslag van € 390,58.
  • Vanaf de leeftijd van 6 jaar een leeftijdsbijslag die op de leeftijd van 12 en 18 jaar verhoogd wordt. 
Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.
  • een mogelijk sociale toeslag gebaseerd louter en alleen op het gezinsinkomen.
  • een mogelijk bijkomende sociale toeslag (eenoudertoeslag) als je je kind(eren) als alleenstaande ouder opvoedt.
  • een mogelijk bijkomende sociale toeslag als één van beide ouders of partner van de ouder langdurig ziek is.
  • een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking maar ook de toeslag die je als pleegouder kan ontvangen om de zorgen voor een pleegkind op zich te nemen.
Kind geboren vanaf 2019? Ontdek de nieuwe bedragen

Indexatie?

Elk jaar opnieuw worden de Vlaamse bedragen Groeipakket/kinderbijslag geïndexeerd. Dit gebeurt telkens in de maand september (met uitzondering van de kleutertoeslag die in januari geïndexeerd wordt). Hieronder vind je de nieuwe laatst geïndexeerde bedragen voor Vlaanderen terug. Deze zijn geldig vanaf september 2023 (en werden voor het eerst uitbetaald rond 8 oktober 2023).
Je ontvangt je maandelijkse Groeipakket op je bankrekening steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand die erop volgt. Wil je graag de exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.
Bereken je bedrag online
Basisbedrag
enige of jongste kind
€ 101,69
tweede jongste kind
€ 188,16
alle volgende kinderen
€ 259,49
indien wees van één* of beide ouders
€ 390,58
*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)
vanaf 6 jaarvanaf 12 jaarvanaf 18 jaar
+ € 16,36+ € 24,92+ € 28,72
alle andere kinderen
vanaf 6 jaarvanaf 12 jaarvanaf 18 jaar
+ € 32,63+ € 49,86+ € 63,40
Sociale toeslag
Wordt gekoppeld aan het basisbedrag dat per kind wordt toegekend
Sociale toeslag voor jaarlijks gezinsinkomen ≤ € 36.325,76/jaar
BasisbedragSociale toeslag
€ 101,69+ € 67,07
€ 188,16+ € 47,38
€ 259,49+ € 20,93
Sociale toeslag voor langdurig zieken waarvan jaarlijks gezinsinkomen  ≤ € 36.325,76/jaar
BasisbedragSociale toeslag
€ 101,69+ € 126,66
€ 188,16+ € 47,38
€ 259,49+ € 20,93
Sociale toeslag voor eenoudergezinnen waarvan jaarlijks inkomen ≤ € 36.325,76/jaar
BasisbedragSociale toeslag
€ 101,69+ € 67,07
€ 188,16+ € 47,38
€ 259,49+ € 41,18
Sociale toeslag voor jaarlijks gezinsinkomen tussen € 36.325,76 en € 42.380,06
1 of 2 kinderen in het gezin:
+ € 35,70 per kind per maand
Zorgtoeslag
pleegkind
+ € 68,23
kind met aandoening/handicap
PUNTENBEDRAG
4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)€ 89,16 
6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)€ 118,74 
6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)€ 457,39 
9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)€ 277,09 
9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)€ 457,39 
12 tot 14 punten€ 457,39 
15 tot 17 punten€ 520,09 
18 tot 20 punten€ 557,24 
meer dan 20 punten€ 594,38 
Participatietoeslag
Ondersteuningstoeslag kind met een beperking (minstens 12 punten medisch-sociale schaal) 

€ 331,22 per maand
Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is) 

+ € 3,50/per aanwezigheidsdag
Kleutertoeslag voor 3- en 4- jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen 


+ € 140,72 in 2023
+ € 143,53 in 2024
Schoolbonus of universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie) 

0 - 4 jaar+ € 22,06 / jaar per kind
5 - 111 jaar+ € 38,64 / jaar per kind
12 - 17 jaar+ € 55,20 / jaar per kind
vanaf 18 jaar+ € 66,24/ jaar per kind
Schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (vroegere schooltoelage)