Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Werkaanpassing bij zwangerschap: hoe zit het in elkaar?

Ben je zwanger en oefen je een risicovol beroep uit? Geen paniek! Dit betekent niet dat je automatisch verwijderd wordt van het werk. Je werkgever kan je ander werk aanbieden, om te voorkomen dat je te vroeg op moederschapsrust vertrekt. Zo kun je nog steeds van een loon genieten en van je volledig bevallingsverlof!

Breng je werkgever op de hoogte

Denk je dat je job een risico inhoudt, dan moet je je werkgever informeren. Hij licht de arbeidsarts in van je situatie, die op zijn beurt een medisch onderzoek voor jou inplant. Na het onderzoek overhandigt de arts je een formulier met de gezondheidsbeoordeling waarin advies wordt gegeven over de te nemen maatregelen. Op basis van dit document onderneemt je werkgever de nodige stappen.

Welke maatregelen kan je werkgever nemen?

Afhankelijk van je situatie, beslist je werkgever over de te nemen maatregelen:

 • Een gedeeltelijke verwijdering: je werkomstandigheden of werktijd kunnen gewijzigd worden. Als dit niet mogelijk is, kan je werkgever je mogelijks ook aangepast werk geven dat verenigbaar is met je toestand.
 • Een volledige verwijdering: als het niet mogelijk is om je werk aan te passen, moet je stoppen met werken.

Is er recht op een uitkering?

Bij gedeeltelijke of volledige werkverwijdering, kun je aanspraak maken op een uitkering. Hiervoor moet je:

 • loonverlies lijden omwille van je werkverwijdering;
 • voldoen aan dezelfde voorwaarden als die voor een uitkering tijdens de moederschapsrust;
 • drie documenten bezorgen aan je ziekenfonds:
  • een getuigschrift van je werkverwijdering, ingevuld door je werkgever;
  • een kopie van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, ingevuld door de arbeidsarts;
  • in geval van een gedeeltelijke werkverwijdering: een getuigschrift van je behandelende arts, waarop de geplande bevallingsdatum aangegeven wordt. Verwacht je een meerling? Dan moet de arts dit ook vermelden.

Het bedrag van de uitkering hangt af van de soort werkverwijdering.

 • Voor gedeeltelijke werkverwijdering:
  • Je voert aangepast werk met loonverlies uit. Je uitkering bedraagt 60% van het verschil tussen je brutoloon van de uitoefening van je werk vóór de werkverwijdering en het brutoloon van het aangepaste werk.
  • Je hebt twee loontrekkende banen en stopt met werken in één van deze banen. Je ontvangt een uitkering dat overeenkomt met 60% van het brutoloon voor het werk dat je hebt stopgezet.

 • Voor volledige werkverwijdering:
  • Je wordt tijdens je zwangerschap van het werk verwijderd. Je ontvangt een uitkering die 78,237% bedraagt van je bruto dagloon vanaf de 1e dag van de werkverwijdering tot de week vóór de geplande bevallingsdatum.
  • Je wordt van het werk verwijderd na je moederschapsrust. In dit geval, ontvang je een uitkering dat overeenkomt met 60% van het bruto dagloon.

Meer informatie vind je terug op de website van het RIZIV.

Wat als je zelfstandige in bijberoep bent?

Indien je volledig of gedeeltelijk verwijderd wordt, kun je je zelfstandige activiteit blijven voortzetten mits voorafgaande toestemming van de adviserend arts van je ziekenfonds. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Om je activiteit voort te zetten, moet je:

 • een schriftelijke toestemming vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds;
 • een medisch getuigschrift bezorgen aan je ziekenfonds. Het getuigschrift geeft aan dat je zelfstandige activiteit geen risico vormt voor je gezondheid en dat van je kind.
 • rekening houden met het feit dat je deze activiteit niet mag uitoefenen tijdens de dagen of uren waarop je normaal gewerkt zou hebben in het kader van je loontrekkende baan.

Opgelet: indien je een uitkering ontvangt in het kader van je werkverwijdering, wordt deze verminderd met 10% als je je zelfstandige activiteit voortzet.

Vond je dit een interessant artikel? Neem een kijkje op onze blog waar je nog meer artikelen terugvindt die je helpen bij je gezinsadministratie of laat je inspireren door tal van tips en tricks!

Bron:
Riziv.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!