Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat als ik niet mág werken tijdens mijn zwangerschap?

Gaan werken als je al enkele maanden zwanger bent: het valt niet te onderschatten. Je moet je taken uitvoeren zoals altijd, maar dan met een extra pakketje in je buik en eventuele zwangerschapskwaaltjes. Toch zal je even moeten doorbijten … tenzij je een risicovol beroep uitoefent. Lees hier in welke scenario’s je in het belang van jezelf én je baby niet mag werken tijdens de zwangerschap

Wanneer mag ik als zwangere vrouw niet werken? 

Als je zwanger bent, net bevallen bent of borstvoeding geeft, mag je geen functie uitoefenen of werken in een omgeving die een gezondheidsrisico voor jou of je kind inhoudt. De volgende werkzaamheden en werkomstandigheden zijn bijvoorbeeld verboden: 

  • blootstelling aan lawaai 
  • werken bij hoge temperaturen 
  • blootstelling aan scheikundige stoffen 
  • blootstelling aan mechanische trillingen 
  • gevaar voor besmetting 
  • dragen van zware lasten (tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap) 

Een arbeidsgeneesheer of bedrijfsarts moet vaststellen of er een gevaar is. Als dat zo is, moet de werkgever een andere invulling geven aan je functie of de werkomgeving aanpassen, met eventueel loonverlies tot gevolg. Dan spreken we van een gedeeltelijke werkverwijdering. Is dat niet mogelijk, dan moet je verplicht profylactisch verlof nemen. Werkverwijdering is mogelijk tot vijf maanden na de geboorte van je kind. 

Wie betaalt mij tijdens mijn profylactisch verlof? 

Wanneer je verplicht profylactisch verlof moet nemen, word je arbeidsongeschikt verklaard en ben je ten laste van het ziekenfonds. Dat wil zeggen dat je een uitkering krijgt die 78,237 % van je brutodagloon bedraagt. Je krijgt dit vervangend loon vanaf de eerste dag van de werkverwijdering tot de zesde week vóór je geplande bevallingsdatum (vanaf dan gaat de prenatale rust in). Van die uitkering houdt je ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing van 11,11% af. Als je een meerling verwacht, dan krijg je deze uitkering tot de achtste week voor de geplande bevallingsdatum (dan gaat je prenatale rust twee weken eerder in). 

Wat moet ik in orde maken bij een volledige werkverwijdering? 

Als je arbeidsongeschikt bent verklaard tijdens je zwangerschap, moet je drie documenten bezorgen aan je ziekenfonds om je uitkering te bekomen: 

  1. het getuigschrift voor werkverwijdering dat je van het ziekenfonds krijgt, ingevuld door de werkgever 
  2. een kopie van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, ingevuld door de arbeidsarts 
  3. een getuigschrift van je behandelende arts dat de geplande bevallingsdatum aangeeft en vermeldt of je al dan niet bevalt van een meerling 

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!