Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat als ik niet akkoord ga met het schoolattest of het advies van de klassenraad in het secundair onderwijs?

Op het einde van jaar ontvangen de jongeren een eindrapport. In het secundair onderwijs is hieraan een ‘oriënteringsattest’ verbonden. Dat attest vermeldt of de jongere al dan niet geslaagd is voor een leerjaar, en naar welke basisopties/studierichtingen de jongere kan doorstromen. Maar wat als ik niet akkoord ga met het B- of C-attest/AOB- of AOC-attest van mijn kind? Ontdek de verschillen in het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs 

Elke taalgemeenschap heeft een aparte regeling, ontdek ze hier! 

Je kind  volgt les in het middelbaar onderwijs in het Nederlandstalig onderwijs
Hoeveel soorten oriënteringsattesten zijn er in het Nederlandstalig onderwijs ?

In het Nederlandstalig secundair onderwijs heb je drie soorten attesten. Krijgt de jongere een B- of C-attest dan moet de klassenraad deze beslissing schriftelijk motiveren.

A-attest

De jongere is geslaagd en mag overgaan naar het volgend leerjaar. Je kind kan vrij kiezen welke studierichting/basisoptie het wilt volgen maar moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de gekozen studierichting. Je kind kan op het einde van het 1ste leerjaar van de 1ste graad een A-attest met verplichte remediëring krijgen of de klassenraad kan ook de overgang naar 1 of meer basisopties beperken.

B-attest

De jongere krijgt een B-attest als hij geslaagd is maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde. De klassenraad beslist voor welke studierichtingen/basisopties de jonger wordt uitgesloten. De klassenraad moet schriftelijk motiveren waarom de jongere een B-attest krijgt.

C-attest

De jongere is niet geslaagd en moet zijn jaar overdoen. De klassenraad moet hier ook schriftelijk motiveren waarom de jongeren een C-attest krijgt. 

C-attest

De jongere is niet geslaagd en moet zijn jaar overdoen. De klassenraad moet hier ook schriftelijk motiveren waarom de jongeren een C-attest krijgt. 

Ben je niet akkoord met het B-of C attest van je kind

Bij een oriënteringsattest B of C in het secundair onderwijs, dan moet de klassenraad schriftelijk motiveren waarom je kind een B- of C-attest krijgt. Vraag zeker om de examens, toetsen en de beslissing van de delibererende klassenraad in te kijken.

Ben je, als ouder of 18-jarige, niet akkoord?

Bel de school en vraag een persoonlijk gesprek met de voorzitter van het schoolbestuur, meestal is dat de directeur. Doe dit ook per mail/brief, zo heb je een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert. Meestal heb je maar drie dagen de tijd om actie te ondernemen. Kijk zeker in het schoolreglement over het juiste aantal dagen.

Weet je niet goed hoe een verzoekschrift op te stellen naar de voorzitter van het schoolbestuur? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Na je gesprek met de directeur kan deze beslissen het attest te behouden of opnieuw de delibererende klassenraad te laten samen komen. Na eventueel het opleggen van bijkomende proeven of opdrachten kunnen ze een nieuwe beslissing nemen. Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kun je als ouder beroep aantekenen bij een beroepscommissie op school. Ook hiervoor heb je maar drie dagen de tijd.

Weet je niet goed hoe een aangetekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie op te stellen? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Deze beroepscommissie bestaat niet alleen uit leden verbonden aan de school maar ook uit schoolexterne leden. Deze commissie is bevoegd voor het bevestigen of het wijzigen van de beslissing van de klassenraad. Alle informatie over de beroepscommissie en beroepsprocedure vind je in het schoolreglement.

In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

 1. Via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift teken je beroep aan bij het schoolbestuur.
 2. De beroepscommissie bekijkt je klacht en kan je kind eventueel bijkomende proeven of opdrachten opleggen. De beroepscommissie kan je beroep verwerpen (als het te laat ingediend of niet in de juiste vorm is), de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad bevestigen of een andere beslissing nemen.
 3. De school brengt je ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de beroepscommissie. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.

Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en je denkt dat de regels niet correct gevolgd zijn, kun je als ultieme optie binnen de 60 dagen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Vond je dit een interessant artikel? Wil je graag nog meer weten over onderwerpen die interessant zijn op administratief vlak? Neem dan zeker ook een kijkje op onze Parentia blog.

Je kind volgt les in het secundair Franstalig onderwijs
Hoeveel soorten oriënteringsattesten bestaan er in het Franstalig onderwijs
In het Franstalig secundair onderwijs heb je drie soorten attesten. Aan het einde van elk schooljaar beraadslaagt de klassenraad en reikt een oriëntatieattest uit (behalve na het 1ste leerjaar secundair onderwijs). Krijgt de jongere een AOB- of AOC-attest dan moet de klassenraad deze beslissing schriftelijk motiveren.

AOA-attest 

De jongere is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar. Je kind kan vrij kiezen welke studierichting/basisoptie het wilt volgen. Aan het eind van het eerste jaar is er geen oriëntatieattest, maar alleen een vaardigheidsrapport.
Aan het einde van het 2de gemeenschappelijke jaar ontvangt je kind een bekwaamheidsrapport dat hem of haar :
 • ofwel laat overgaan naar alle studievormen, studieafdelingen en studieoriëntaties in het 3de jaar (voor de jongeren die het CE1D hebben behaald) ;
 • ofwel je kind laat overgaan naar het extra jaar aan het eind van het 1ste niveau (2S). De klassenraad van 2S zal een PIA of een individueel leerplan voorstellen (voor de jongeren die de CE1D niet hebben behaald);
 • Hierin wordt bepaald welke vormen en onderdelen (DFS) in het 3de jaar kunnen worden gevolgd en worden de aanbevolen en eventueel af te raden studierichtingen aangegeven (voor de jongeren die de CE1D niet hebben behaald en die de 1ste graad gedurende 3 jaar hebben gevolgd)

AOB-attest 

De jongere krijgt een AOB-attest als hij geslaagd is, maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde.
In de praktijk betekent dit dat je kind meestal zal worden doorverwezen naar het volgende jaar van het
 • algemeen onderwijs mits enkele beperkingen (zoals het verbod om te kiezen voor de optie wetenschappen of Latijn bijvoorbeeld);
 • technisch onderwijs;
 • beroepsonderwijs.
De jongere kan er ook voor kiezen om zijn jaar over te doen.

In de 3de graad kan je kind niet van studievorm veranderen, dus na het 5de jaar kan er geen AOB-attest worden afgegeven.
De klassenraad moet schriftelijk motiveren waarom de jongere een AOB-attest krijgt.

AOC-attest 

De jongere is niet geslaagd en moet zijn jaar overdoen. De klassenraad moet hier ook schriftelijk motiveren waarom de jongeren een AOC-attest krijgt.
Ben je niet akkoord met het  AOB of AOC attest van je kind? 

Bij een oriënteringsattest AOB of AOC in het secundair onderwijs, dan moet de klassenraad schriftelijk motiveren waarom je kind een AOB- of AOC-attest krijgt.

Ben je, als ouder of 18-jarige, niet akkoord? Bel de school en vraag een persoonlijk gesprek met de voorzitter van het schoolbestuur, meestal is dat de directeur. Doe dit ook per mail/brief, zo heb je een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert maar de reactie mag niet korter zijn dan twee werkdagen na de het uitreiken van AOB of AOC-attest. Kijk zeker in het schoolreglement over de juiste procedure in de school waar je kind studeert.

Weet je niet goed hoe een verzoekschrift op te stellen naar de voorzitter van de school? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Ben je niet akkoord met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kun je als ouder of meerderjarige beroep aantekenen bij de ‘Conseil de recours de l’enseignement secondaire’ Je doet dit aangetekend vóór 10 juli na een 1ste zit, en binnen de 5 schoolwerkdagen na uitreiken van het oriëntatieattest van de 2de zit naar het volgende adres :

Service de la Sanction des études
Conseil de recours
Bureau 1F140
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Brussel

Weet je niet goed hoe een aangetekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie op te stellen? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief  en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Een kopie van het dossier moet ook per aangetekende schrijven aan de directie van de school worden toegezonden.
De beslissing van de beroepscommissie wordt per aangetekende schrijven aan de verzoeker toegezonden.

Bronnen:
 • Onderwijsadvocaat
 • Enseignement.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!