FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met kinderbijslag (of gezinsbijslag) in de rest van Europa? Een beknopte vergelijking met de Belgische buurlanden.

Kinderbijslag of gezinsbijslag is een recht waarop je in zo goed als elk land van de Europese Unie (zij het al dan niet onder voorwaarden) aanspraak kunt maken. Welke specifieke bedragen kinderbijslag er in Europa toegekend worden, en welke eventuele toeslagen er binnen Europa bestaan, verschillen sterk van land tot land. Parentia bekijkt samen met jou de algemene regels en gaat wat dieper in op de landen waarmee de Belgische uitbetalingsactoren of kinderbijslagfondsen het meest mee in contact komen.

Welk land is verantwoordelijk voor de betaling van je kinderbijslag?

Allereerst is het belangrijk te weten dat het land dat jouw gezinstoeslagen (waaronder ook de kinderbijslag) moet betalen, niet bepaald wordt door je nationaliteit. Wat wel belangrijk is om het verantwoordelijke land te bepalen, is de woonplaats (van jezelf en/of je kinderen) en je professionele situatie. Meestal hebben ouders recht op kinderbijslag in een bepaald Europees land wanneer:

  • zij in dat land werken;
  • zij in dat land wonen;
  • zij in dat land een uitkering of pensioen ontvangen via het sociale zekerheidsstelsel van dat specifieke land.

Je woont met het hele gezin in één land, waar je ook tewerkgesteld bent?

Woon je met je hele gezin in één bepaald Europees land waar jij en de andere ouder of persoon die de kinderen opvoedt onder de sociale zekerheid van dat land valt? Dat land is bevoegd om je kinderbijslag uit te betalen. Je krijgt dan met andere woorden de bedragen die in dat land wettelijk bepaald zijn.

Je woont met het hele gezin in hetzelfde land, maar jij bent grensarbeider of jij en je gezinsleden wonen in verschillende landen?

In dat geval bestaat de kans dat je uit beide landen kinderbijslag ontvangt. Als het gaat om 2 Europese landen, treden op dat moment de Europese verordeningen (Europese kinderbijslag wetgeving) in werking. Heel kort samengevat bepalen deze welk land bij voorrang de kinderbijslag moet gaan betalen. Het bedrag waarop je volgens de kinderbijslagwetgeving van het voorrangsland recht hebt, wordt dan vergeleken met het bedrag waarop je recht zou hebben in het andere land, het zogenaamde aanvullende land. Ligt het recht in het voorrangsland hoger, dan houdt het verhaal daar op. Het voorrangsland betaalt je dan haar volledige recht uit. Ligt het recht in het aanvullende land hoger dan in het voorrangsland, dan doet het aanvullend land een aanvullende betaling. Met ander woorden, het aanvullende land betaalt dan het verschil bij.

Welke zijn de prioriteitsregels of voorrangsregels wanneer er meer dan één Europees land in het spel is, het zogenaamde drielandenprincipe?

  • Meestal is het land waar jij of de andere ouder werkt (of een sociale uitkering ontvangt), als zelfstandige of als werknemer, het land dat bij voorrang verantwoordelijk is voor het betalen van je kinderbijslag.
  • Is er een tewerkstelling in twee landen, dan is het land waar de kinderen hun officieel adres hebben het land dat bij voorrang betaalt. Wonen de kinderen echter in nog een ander land dan één van de landen waarin de ouders werken? Het land van tewerkstelling dat het hoogste bedrag kan uitkeren is het land dat bij voorrang de kinderbijslag moet gaan betalen.
  • Beide landen van vroegere tewerkstelling keren een pensioen uit?  Dan is opnieuw het land waar je kinderen wonen verantwoordelijk. Als ook hier geen van beide landen het land van woonst van je kinderen is, betaalt het land waar je het langst verzekerd bent geweest of hebt gewoond, bij voorrang de kinderbijslag.
  • Is er in geen van beide landen gewerkt of er geen recht is op pensioen, dan gaat opnieuw het land waarin de kinderen hun officieel adres hebben, bij voorrang betalen.

Waar kan ik terecht om mijn kinderbijslag aan te vragen?

Je kunt je kinderbijslag aanvragen bij elke bevoegde instantie van het land waar jij denkt aanspraak te maken. De betrokken instantie zal jouw recht onderzoeken en de eventuele andere betrokken landen contacteren om na te gaan welk land bij voorrang en welk land eventueel aanvullend kinderbijslag kan uitkeren. Let hierbij wel op! Ga steeds na bij de nationale overheden welke termijnen er geldig zijn binnen dewelke je een recht in een bepaald land wil laten vaststellen. Deze termijnen verschillen van land tot land. Als je te laat bent, kun je het recht op bepaalde bedragen kinderbijslag mislopen.

Hoe verhouden de bedragen tussen de verschillende landen in Europa zich?

Omdat elk land binnen de Europese Unie zelf kan bepalen welke diensten zij (terug)betalen, lopen de bedragen en voorwaarden om die bedragen te ontvangen, per land sterk uiteen. Zo zijn er landen die op regelmatige basis (in België is dat bijvoorbeeld maandelijks) betalingen uitvoeren, terwijl in andere landen de gezinssituatie kan leiden tot bijkomende belastingvoordelen.

Deze nationale verschillen hebben mogelijk grote gevolgen op financieel vlak. Wij raden je aan om je steeds goed op voorhand te (laten) informeren over het gastland waarin je je bevindt, of waar je wenst te werken of wonen. Een volledig overzicht van de sociale zekerheid (en meer bepaald de gezinsbijslagen) per Europees land vind je terug op de officiële website van de Europese Unie ‘Your Europe’.

Wij vergelijken hieronder alvast kort België met haar rechtstreekse buurlanden. Het Verenigd Koningrijk werd in deze vergelijking niet opgenomen omwille van de vele vraagtekens die de Brexit met zich meebrengt.

De vergelijking die hierboven werd gemaakt, beperkt zich tot de basis onderdelen van de gezinsbijslagen van deze specifieke landen. Elk land heeft zijn eigen uitzonderingen en mogelijk nog bijkomende speciale bedragen. Om een duidelijk overzicht te bewaren kozen wij ervoor deze niet te vernoemen. Als je meer informatie wilt over de gezinsbijslagen van één van de landen hierboven, of van een ander lid van de Europese Unie, dan vind je een getailleerd overzicht terug op de website van de Europese Unie zelf. Ook op vragen die je mogelijk hebt bij bijvoorbeeld een tewerkstelling voor de Europese Commissie of het Europees parlement, vind je hier ongetwijfeld een antwoord terug.

Vond je dit artikel nuttig? Wil je graag nog meer weten over het Groeipakket en de kinderbijslag of andere administratieve onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog.

Bron:
Europa.eu

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!