FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Met je kind naar het buitenland verhuizen? Zo begin je eraan

Om persoonlijke of professionele redenen samen met je kind naar het buitenland verhuizen, is een hele onderneming. Wat voor administratie moet je zoal in orde brengen voor je definitief mag vertrekken? Parentia vertelt je wat je zeker moet weten.

Naar het een ander land verhuizen met je kind: een stappenplan

Verhuizen naar het buitenland is niet hetzelfde als verhuizen in eigen land. Om te beginnen, raden we je aan om wat informatie op te zoeken bij de ambassade of het consulaat van het land waar je gaat verblijven. Op die manier kun je alle nuttige informatie en documenten verkrijgen voor je verhuis. De ambassade kan je o.a. informatie geven over:

  • verblijfsdocumenten;
  • lokale belastingen;
  • sociale zekerheid;
  • schoolkeuze voor je kinderen.

Volg daarna deze zes stappen om je gezinsadministratie vlot in orde te maken!

1.    Meld je verhuis aan de gemeente

Het eerste dat je moet doen, is je verhuis melden bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar je ingeschreven bent en dit ten laatste de dag voor je vertrek. Niet alle gezinsleden moeten aanwezig zijn: het volstaat dat één van de meerderjarige leden van de familie de aangifte doet. De gemeente zal je daarna een getuigschrift van afvoering geven; dankzij dit document kun je je registeren bij de Belgische overheden in het buitenland.

2.    Schrijf je gezin in bij een ambassade of consulaat

Schrijf je zo snel mogelijk in de consulaire bevolkingsregisters in, bij een Belgische ambassade of het consulaat in het buitenland. Zo kun je gebruik maken van dezelfde diensten als de gemeentelijke diensten in België in verband met het beheer van je administratief dossier. Het consulaat helpt je ook bij het uitreiken van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (attest van inschrijving, van nationaliteit, van gezinssamenstelling). Als je wenst deel te nemen aan bepaalde verkiezingen in België, kun je ook bij hen terecht.

Opgelet: Heeft een lid van je gezin een vreemde nationaliteit? Hij of zij kan in de bevolkingsregisters ingeschreven worden, maar zal hier geen identiteitskaart of paspoort kunnen verkrijgen. In deze situatie, moet de persoon zich wenden tot de ambassade of het consulaat van zijn land van oorsprong.

3.    Vergeet de identiteitskaart(en) niet

Belgen die minstens twaalf jaar oud zijn en in het buitenland verblijven, moeten een Belgische identiteitskaart aanvragen indien ze ingeschreven zijn in het bevolkingsregister door de bevoegde ambassade of het consulaat van België.

De aanvraag moet per post of in persoon ingediend worden bij de ambassade of het consulaat waar je ingeschreven bent. Je krijgt dan een elektronische identiteitskaart die volledig lijkt op de identiteitskaart die in België wordt afgegeven. Je identiteitskaart is een geldig reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie en nog enkele buurlanden ervan. Hebben jij en je kinderen al een geldige identiteitskaart? Dan hoef je momenteel geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Opgelet: je Belgische identiteitskaart is niet hetzelfde als een identiteitsbewijs of verblijfskaart. Je identiteitsbewijs of verblijfskaart is enkel geldig op het grondgebied van dat land.

4.    Breng je belastingen in orde

Neem contact op met je belastingkantoor voor je naar het buitenland vertrekt. Ze zullen je informeren over je fiscale verplichtingen. Ze kunnen je ook aanraden om je hoofdverblijfplaats hier te houden of niet.

  • Als je hoofdverblijfplaats verandert naar een adres in het buitenland, dan moet je voortaan belastingen betalen in dat land. Je bent nog wel belastingen verschuldigd voor de periode tussen 1 januari en de dag van je vertrek. Krijg je bijvoorbeeld nog inkomsten dankzij de verhuur van een huis in België? Dan moet je nog steeds een belastingaangifte voor niet-inwoners indienen.

  • Blijft je hoofdverblijfplaats in België? Dan ben je nog steeds onderworpen aan de Belgische personenbelasting. Je hebt trouwens nog steeds recht op het Groeipakket in Vlaanderen of de kinderbijslag in Brussel en Wallonië als je in België gedomicilieerd blijft.

5.    Check de leer- of schoolplicht

Kinderen die in het buitenland gedomicilieerd zijn, moeten zich aan de leer- en schoolplicht houden van het land waar ze wonen. Voor meer informatie, kun je steeds terecht bij het plaatselijke ministerie van Onderwijs.

Indien je kinderen in België gedomicilieerd blijven, moeten ze zich aan de wetten van het gastland houden én aan de Belgische leerplicht. In dit geval, moet je een attest van inschrijving op school opsturen naar de cel Leerplichtcontrole samen met het formulier over leerplichtcontrole. Als je huisonderwijs geeft aan je kinderen, moet je elk jaar een schriftelijke Verklaring voor huisonderwijs indienen bij de cel Leerplichtcontrole. Je kan je ook wenden tot de ambassade of het consulaat van dat land in België om meer informatie te vragen.

6.    De laatste praktische loodjes

Je kind moet een geldig paspoort of identiteitskaart hebben om samen met jou te kunnen vertrekken. Afhankelijk van waar je naartoe gaat, moet je zelfs een visum aanvragen. Vergeet niet om dit zo snel mogelijk te doen; tussen het moment dat je een visum aanvraagt en deze daadwerkelijk in handen hebt, zijn er waarschijnlijk meerdere maanden verstreken! Vergeet ook niet om verschillende verzekeringen af te sluiten voor je familie en een nieuwe bankrekening te openen voor jezelf en je kinderen (indien ze er een nodig hebben).

Bronnen:
Belgium.be
Vlaanderen.be
Onderwijs.vlaanderen.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!