FR
NL

Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Je getuigschrift halen bij de "Examencommissie" of de "Jury's": hoe doe je dat?

Wil je kind zijn getuigschrift halen voor de "Examencommissie" in het Nedrlandstalig Onderwijs of wil je kind zijn getuigschrift halen voor de jury van de Waalse en Brusselse Federatie? Dat kan perfect, voor zowel de basisschool als voor het secundair onderwijs. Ook jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisschool of secundair onderwijs behaalden, kunnen dat alsnog via deze weg doen. Volg even mee.
In dit artikel lees je hoe je je getuigschrift via de "Examencommissie" in het Nederlandstalig onderwijs of via "Les Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles" behaalt.

Nederlandstalig Onderwijs
Getuigschrift basisschool via de Examencommissie of ‘middenjury’

Kinderen die niet naar een erkende school gingen of thuisonderwijs volgden, kunnen hun getuigschrift basisonderwijs halen via de Examencommissie, ook wel gekend onder de oude naam ‘middenjury’. De examens vinden elk jaar plaats in juni. Je kind moet negen jaar worden in dat jaar om te mogen deelnemen. De deelnemers moeten slagen voor elk van deze vakken:

  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Wetenschappen en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming

De examenscholen baseren zich op de leerplannen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en op de leerplannen van hun onderwijsnet of hun onderwijskoepel.

Waar deelnemen aan het examen voor het getuigschrift basisonderwijs?

Eén vrije en één officiële school organiseren jaarlijks het examen in elke provincie. Ieder voorjaar publiceert het Ministerie van Onderwijs en Vorming in het Belgisch Staatsblad en in de Vlaamse kranten een oproep voor het examen en de lijst met examenscholen. Om te kunnen deelnemen, moet je via een aangetekende brief contact opnemen met de examenschool. Vraag in die brief gerust meer informatie over de deelname van je kind, de leerstof en andere praktische zaken. Goed om te weten: je inschrijving en deelname zijn gratis.

Opgelet: als je kiest voor thuisonderwijs, heb je geen recht op een schooltoeslag. Je kind is bovendien verplicht om deel te nemen aan de systematische contacten met het CLB, dat zijn of haar groei, ontwikkeling en gezondheid  opvolgt. Bovendien moet je ten laatste op de derde schooldag van het schooljaar een verklaring van thuisonderwijs indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

Diploma secundair onderwijs via de Examencommissie
Als je kind via de Examencommissie het getuigschrift voor secundair onderwijs wil halen, moet hij of zij enkele stappen volgen. Ten eerste bekijk je het best samen met je zoon of dochter deze online infosessie. Daarna kan je kind zich registreren, een studierichting kiezen en het inschrijvingsgeld (33 euro) betalen. Je zoon of dochter kan zich enkel inschrijven voor een volledige graad, niet voor een apart studiejaar. Al deze praktische zaken kan je kind regelen via het kandidatenplatform. Daar staat ook de examenplanning. Met de vakfiches kan hij of zij zich voorbereiden op de examens. Binnen de maand na de examens, krijgen jij en je kind de resultaten binnen. Als hij of zij geslaagd is, wordt het getuigschrift snel opgestuurd.
Franstalig onderwijs
Getuigschrift van het basisonderwijs (CEB)
Je kind kan het getuigschrift van het basisonderwijs, of het Certificat d’Études de Base, behalen via het examen voor het CEB. Elk kind is verplicht om het examen voor het CEB af te leggen, dus ook als hij of zij thuisonderwijs volgt. Je kind moet het examen afleggen ten laatste in het schooljaar waarin hij of zij twaalf jaar wordt en ten vroegste in het schooljaar waarin hij of zij elf wordt. Je kunt je kind elk jaar tegen ten laatste eind april inschrijven voor het eindexamen. In dit filmpje vind je meer info over het CEB.
Huisonderwijs in het Franstalig onderwijsnet
Opgelet! Wil je je kind thuis onderwijzen? Dan moet je een verklaring van thuisonderwijs bezorgen aan de Dienst Huisonderwijs van de Franse Gemeenschap, ten laatste op 5 september van het lopende schooljaar, zelfs als je de lessen in het Nederlands wilt organiseren. Je vindt de adresgegevens op de website van het Franstalig Onderwijs.
Hoe deelnemen aan het examen voor het CEB?
Kinderen die thuisonderwijs krijgen, of jongeren of volwassenen die hun CEB nooit behaalden, moeten zich inschrijven door contact op te nemen met de inspectiedienst. Zij verstrekken hen de nodige informatie over wanneer het examen zal doorgaan en welke leerstof ze moeten kennen. Het examen voor kinderen peilt naar de kennis van het Frans, van wiskunde en de algemene brede kennis. Hier vind je voorbeelden van de examens van vorige jaren.
Diploma middelbaar onderwijs via de Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Als je kind via de Examencommissie het getuigschrift voor secundair onderwijs wilt behalen, moet hij of zij enkele stappen zetten. Ten eerste volgt je zoon of dochter een verplichte infosessie. Daarna kan hij of zij de juiste studierichting kiezen en zich inschrijven voor het examen. Je vindt alle informatie op deze website

We wensen jullie alvast veel succes! 

Bronnen:

  • Vlaanderen.be 
  • Examencommissiesecundaironderwijs.be 
  • Enseignement.be 

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!