Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Ik kan de schooluitstap van mijn kind niet betalen. Wat nu?

De schoolkosten voor je kind kunnen hoog oplopen. Maar wat als je bijvoorbeeld de schooluitstap van je kind niet kunt betalen? We lijsten enkele mogelijke scenario’s op.

Hoe zitten de regelingen in elkaar?

Franstalige en Nederlandstalige scholen hebben elk een andere regeling in België.
Je leest hier alle informatie over beide regelingen:
In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

Schooluitstappen in de kleuter- en lagere school 

In de kleuterschool en het lager onderwijs wordt gewerkt met maximumfacturen en bijdrageregelingen. In de scherpe en minder scherpe maximumfactuur wordt het bedrag dat de school kan vragen voor extra activiteiten zoals schooluitstappen begrensd. In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. Scholen mogen aan ouders van kleuters geen extra bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Maar in de praktijk gaan kleuters ook zelden of nooit meer dan een dag op uitstap. Informeer steeds op voorhand naar deze maximumfacturen, zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

Schooluitstappen in de middelbare school 

In het secundair onderwijs geldt geen maximumfactuur. Hier wordt gewerkt met een bijdrageregeling. Die bijdrageregeling bevat de kostprijs van materialen, activiteiten en producten die de school extra aanbiedt. Je vindt er ook de regeling voor minder begoede ouders en de momenten waarop de school betalingen int (bijvoorbeeld drie keer per jaar, een keer per maand, …).  

Bekijk deze bijdrageregeling aandachtig om een idee te krijgen van de te verwachten schoolkosten. Door het schoolreglement te ondertekenen ga je immers akkoord met deze bijdrageregeling. 

Betalingsmoeilijkheden

Als je de schooluitstap of de schoolrekening van je kind niet kunt betalen, zijn er enkele mogelijkheden – zowel voor de kleuterschool als voor het lager en het middelbaar onderwijs. 

  • Kleuterscholen en lagere scholen moeten drie betaalmomenten per jaar aanbieden. Je zult dus nooit het totaalbedrag in één keer moeten betalen. Middelbare scholen zijn sinds 2019 verplicht om in de bijdrageregeling te vermelden dat gespreide betaling mogelijk is. In de bijdrageregeling vind je de gegevens van de contactpersoon terug, bij wie ouders en leerlingen terechtkunnen als ze daar gebruik van willen maken. Informeer zeker naar zo’n spreidingsplan. 

  • Als ook de gespreide betaling nog moeilijkheden oplevert, kan het helpen om bij de school om een individueel betalingsplan te vragen.  

  • Daarnaast zijn er heel wat scholen die met een spaarsysteem werken om de kosten te spreiden.  

  • Sommige scholen hebben een solidariteitsfonds, waarbij de school inspringt als de ouders niet alles kunnen betalen. 

  • In een aantal gemeenten en steden kun je een kansenpas aanvragen, die je kind goedkoper laat deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Voor meer info kun je terecht bij de school of de sociale dienst van je stad of gemeente. 

  • Check zeker ook of je recht hebt op een schooltoeslag

Klachten? 

Als je de schoolrekening te hoog of onterecht hoog vindt, kun je een vraag stellen of klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Deze commissie is bevoegd voor zowel het kleuteronderwijs, als het lager en het secundair onderwijs. 
In Wallonië en Franstallig Brussel

Schooluitstappen in het kleuteronderwijs in Wallonië en Brussel: duur? 

In Wallonië en Brussel bepaalt een maximumbedrag de rekening voor schooluitstappen in het eerste jaar van het kleuteronderwijs. Voor culturele excursies mag een school aan de ouders van een kleuter in de eerste kleuterklas maximaal 45 € per schooljaar vragen. Voor schoolreizen met eventuele overnachtingen ligt de maximumprijs op 100 € voor de drie jaren kleuteronderwijs samen.  

In het tweede en derde jaar van het kleuteronderwijs valt dit maximumbedrag weg. De school is verplicht om een schatting van de kosten aan het begin van het schooljaar met een brief aan de ouders mee te delen. De school mag dit bedrag nooit in één keer innen. Enkele keren per jaar krijgen de kinderen een rekening mee, die een gedetailleerde omschrijving van de kosten bevat. Zodra de kosten meer dan 50 € bedragen, kun je een spreidingsplan aanvragen voor de betaling. Dit is steeds op individuele aanvraag, dus je moet zelf contact opnemen met een verantwoordelijke van de school. 

Op schoolreis in het lager en secundair onderwijs 

Ook in het lager en secundair onderwijs staat er geen maximumbedrag op de schoolkosten verbonden aan schoolreizen en excursies. In de lagere school is een maandelijks bedrag van 24 euro gangbaar voor schooluitstappen. Voor een schooljaar ligt het totaalbedrag rond de 200 €. In de middelbare school kunnen deze kosten sterk stijgen. Denk maar aan de Romereis, of het verlengde weekend Parijs voor leerlingen in de derde graad. Ook de lagere scholen en secundaire scholen mogen dit bedrag niet in één keer innen en moeten de ouders regelmatig rekeningen bezorgen waarin de kosten worden toegelicht. Ook hier geldt: als de schoolkosten meer dan 50 euro bedragen, kun je vragen om gespreid te betalen. 

Klachten? 

Kaart problemen aan bij de directie of iemand binnen de ouderraad of het schoolbestuur. Als je vindt dat de schoolrekening onterecht hoog is, kun je klacht indienen bij volgende instanties:  

Bronnen: 
Scholierenkoepel
Onderwijs Vlaanderen
Brussels.be
La Ligue
Enseignement.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!