Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

De geboorteaangifte van A tot Z

ens je kindje geboren is, draait alles rond die kleine spruit. Je dagelijkse routine wordt omgegooid in functie van je oogappel. Toch, zijn er een aantal stappen die ondernomen moeten worden op administratief vlak. Je moet je kindje officieel laten registreren.

Kennisgeving van de geboorte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente moet ingelicht worden over de geboorte van een kind. Dit is verplicht bij elke geboorte en moet ten laatste gebeuren op de eerste werkdag na de geboorte. Deze kennisgeving van de geboorte wordt doorgegeven zonder jouw tussenkomst.

  •         Bij bevalling in het ziekenhuis is het ziekenhuis hiervoor verantwoordelijk.
  •         Bij een thuisbevalling is de arts, vroedvrouw of andere aanwezig hiervoor verantwoordelijk. 

Effectieve geboorteaangifte

Moeder, vader of beide moeten binnen de 15 dagen na geboorte het kind aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is.

In sommige gemeenten is het mogelijk om de geboorteaangifte van het kind in de kraamkliniek te doen. De aangifte in een kraamkliniek gebeurt op ongeveer dezelfde manier als die in het gemeentehuis en biedt dezelfde garanties om de authenticiteit van de aktes te garanderen.

Je ontvangt bij aangifte een aantal geboortebewijzen die je kan nodig hebben om :

  • je startbedrag of geboortepremie aan te vragen; 
  • je Groeipakket (in Vlaanderen) of kinderbijslag (in Brussel of Wallonië) aan te vragen;
  • je kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij je ziekenfonds

De gemeentelijke ambtenaar schrijft je kindje in het bevolkingsregister in en een tijd later ontvang je een uitnodiging om de identiteitsdocumenten af te halen.

Als het kind niet geboren wordt in de gemeente van je woonplaats, dan zal de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van geboorte het gemeentebestuur van je woonplaats inlichten.

Ook bij een doodgeboren kind geldt een aangifteplicht. Zie hiervoor onze rubriek ‘Wat bij het overlijden van het kindje?’

Wat met de naam en voornaam?

Tijdens de zwangerschap, krijg je als ouder vast wel vragen omtrent de naam van je toekomstige baby. Voor sommigen een makkelijke keuze, voor anderen dan weer niet. Wist je dat niet alles zomaar kan?

Familienaam toekennen

Ouders kunnen hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een dubbele naam in de volgorde die ze wensen, geven. Zij kiezen de naam bij de aangifte van de geboorte. Bij het eerste gemeenschappelijk kind dienen beide ouders een verklaring van naamkeuze te ondertekenen en in te dienen bij de burgerlijke stand.
In geval van onenigheid hierover, draagt het kind de naam van de vader of de meemoeder en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader of de meemoeder en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.  Adoptanten hebben diezelfde keuze voor het geadopteerde kind.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk. Bovendien is het zo dat alle gemeenschappelijke kinderen dezelfde familienaam dienen te dragen. Voor minderjarige kinderen die geboren zijn voor 01/06/2014 en voor dewelke destijds automatisch de naam van de vader werd toegekend, kunnen de ouders een naamswijziging aanvragen. Zie hieronder.

Voornaam toekennen

Volgens het Belgisch recht is de keuze van de voornaam of voornamen vrij, maar de ambtenaar van de Burgerlijke stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen.

  • De voornaam is verwarrend. Bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd.
  • De voornaam kan het kind schaden. Bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam.
  • De voornaam kan schade toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, hoewel dit niet gebruikelijk is.

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van je gemeente.

Bronnen:

  • Belgische overheid
  • FOD Justitie

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!