Wat als mijn kindje overlijdt bij de geboorte?

Wanneer je kindje overlijdt, wordt je naast het immense verdriet ook geconfronteerd met heel wat vragen. Mag ik mijn kindje een naam geven? Mag ik mijn kindje begraven? Heb ik recht op moederschapsrust?  De rechten en plichten na een overlijden verschillen naargelang de zwangerschapsduur en het tijdstip van overlijden (zoals bepaald in de Belgische wetgeving).

 

kindje overleden

Mijn kindje is doodgeboren voor een zwangerschapsduur van 180 dagen 

Er bestaat geen verplichting om je kindje wettelijk aan te geven en een officiële naam te geven. Als ouder mag je uiteraard zelf je kindje wel een naam geven. Vanaf 31 maart 2019 hebben ouders na een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen wel de keuze om hun kindje wettelijk aan te geven. Men spreekt hier van 140 dagen na de bevruchting. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op basis van een medisch attest van het ziekenhuis en op verzoek van de ouders een akte van een levenloos kind op. Het kindje wordt enkel ingeschreven in de overlijdensregisters, geen officiële registratie in het rijksregister.  Het is ook mogelijk zijn om vanaf 31 maart 2019 een voornaam aan je kindje te geven. (familienaam is niet voorzien in de wet) Je kan je kindje laten begraven of cremeren. Je kan kiezen voor een begrafenis op de foetusweide van de gemeente (als die er is) of voor een crematie in een crematorium of ziekenhuis.
In het Vlaamse gewest moet er in elke gemeente een ruimte voorzien worden om te vroeg geboren kindjes te begraven vanaf een zwangerschap van 12 weken, in het Brusselse hoofdstedelijk gewest vanaf 16 weken en in Wallonië vanaf 14 weken.
Je hebt geen recht op sociale tegemoetkomingen, m.a.w. je krijgt geen bevallingsverlof, kraamgeld of klein verlet bij een overlijden.
Kindjes die levenloos geboren worden voor de termijn van 140 dagen na de bevruchting kunnen nergens geregistreerd worden.

Mijn kindje is doodgeboren na een zwangerschapsduur van 180 dagen of meer 

Je moet het kindje wettelijk aangeven op de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Zij maken een akte van ‘levenloos aangegeven kind’ op. Het kindje wordt enkel ingeschreven in de overlijdensregisters, geen officiële registratie in het rijksregister.
De eventueel gekozen voorna(a)m(en) kunnen in de akte worden vermeld. Vanaf 31 maart 2019 hebben ouders ook de mogelijkheid om een voornaam en familienaam op te laten nemen in de akte. Alle geregistreerde kinderen van voor deze regelgeving kunnen retroactief een familienaam krijgen als de ouders dat wensen. Je krijgt geen geboorteakte. De familienaam wordt toegevoegd aan de eerder gedane registratie.
Je bent wettelijk verplicht het kindje te begraven of te laten cremeren. In de meeste gemeenten is er een apart veldje waar  kindjes begraven worden.
Je hebt recht op sociale tegemoetkomingen zoals bevallingsverlof, kraamgeld, … De vader heeft recht op klein verlet voor de geboorte en het overlijden. In het jaar van geboorte is je kindje ook fiscaal ten laste.

Mijn kindje is overleden na de geboorte 

Je moet de geboorte aangeven op de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Het overlijden geef je aan op de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Indien de geboorteaangifte samen met deze van het overlijden wordt gedaan, dan wordt het kindje ingeschreven in het overlijdensregister. Je bent wettelijk verplicht het kindje te begraven of te laten cremeren. Je hebt recht op bevallingsverlof, startbedrag en klein verlet bij overlijden. 

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind

Binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet kunnen ouders die na een zwangerschapsduur van 180 dagen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand al een akte van een levenloos kind hadden laten opmaken, vragen de naam (voornaam en familienaam) van hun kindje te vermelden.
De voornaam of familienaam van het kindje toevoegen gebeurt in de gemeente waarin het kindje is aangegeven. Volgens de algemene regels van aangifte is dit de gemeente waar je bent bevallen.
Ouders die onder de vroegere regelgeving geen akte van een levenloos geboren kind konden laten opmaken, kunnen dit binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet mits een medisch attest dat de zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen aantoont. De overgangsbepalingen vermelden geen tijdslimiet in het verleden om die inschrijving te kunnen uitvoeren. Dit kan dus ook voor kindjes van tien, twintig of dertig jaar geleden.

roos

Heb je nog vragen omtrent rouw, afscheid of heb je nood aan een luisterend oor, dan kan je onder andere terecht bij: 

  • Met lege handen
  • Ouders van een overleden kind vzw 
  • Fara

Bronnen: 

  • Kind en Gezin
  • Met lege handen