Kinderen in armoede: op welke steun kunnen ze rekenen?

Wist je dat België een van de hoogste kinderarmoedecijfers heeft in Europa? In Vlaanderen groeit 1 op de 7 kinderen op in armoede, in Wallonië 1 op de 4 en in Brussel wel 4 op de 10 kinderen. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet alleen snel een stempel opgedrukt, waardoor ze minder kansen krijgen. Ook hun gezondheid lijdt vaak onder hun financiële situatie. Daarom doet de overheid, samen met heel wat andere organisaties, inspanningen om kinderarmoede aan te pakken.

Kinderen in armoede

Groeipakket: een duwtje in de rug van de overheid

​​​​​​​Kinderbijslag was sowieso al een van de belangrijkste instrumenten om het armoederisico bij gezinnen omlaag te halen. Maar de hervormde kinderbijslag, die begin 2019 is ingegaan, zou gezinnen in armoede nóg beter moeten ondersteunen. Voortaan kan elk kind op € 176,66 basisbedrag per maand rekenen en een eenmalig startbedrag van € 1.214,49 bij de geboorte. Maar in bepaalde situaties heb je ook recht op een toeslag. Zo is er de sociale toeslag voor gezinnen die door hun inkomen de opvoedingskost moeilijk kunnen dragen. Het bedrag varieert naargelang de gezinsgrootte en het inkomen.

Meer weten over het Groeipakket? Lees er hier alles over.

Organisaties die strijden tegen kinderarmoede

​​​​​​​Daarnaast binden ngo’s, vzw’s en andere initiatieven de strijd aan tegen kinderarmoede. Heel wat privéinitiatieven zetten acties op poten om geld in te zamelen of bieden rechtstreekse steun aan kinderen in armoede. Enkele voorbeelden:

  • UNICEF pleit voor een daadkrachtige en structurele aanpak van kinderarmoede. Daarvoor gaat het onder meer in gesprek met kinderen en jongeren in armoede, zodat ook hun standpunten worden gehoord.
  • Het Kinderarmoedefonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en steunt verschillende lokale initiatieven tegen kinderarmoede. Daarvoor rekent het op giften van individuele burgers en geëngageerde bedrijven.
  • Het Kinderrechtencommissariaat adviseert de overheid rond kinderarmoede. Zo onderzocht het bijvoorbeeld de ‘één-euromaaltijden’ van de Vlaamse overheid en gaf het advies om het initiatief te verbeteren.