Springend meisje

Kinderbijslag in Brussel: alles wat je moet weten

Jongen met banaan op t-shirt

Kinderbijslag berekenen

Geel meisje

Kinderbijslag aanvragen

Jongen met handen in zijn zakken

Toeslagen op de kinderbijslag

Zwangere vrouw

Een kinderbijslagfonds kiezen

Lachen en springende jongen

Gezinssituatie

Veelgestelde vragen

Heb je nog praktische vragen in verband met de kinderbijslag of het nieuwe model? Neem dan een kijkje op onze pagina veelgestelde vragen. Hier vind je antwoorden op vragen als ‘Wanneer ontvang ik mijn kinderbijslag?’, ‘Hoe kan ik een attest bekomen?’, …

Wanneer ontvang ik mijn kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt maandelijks ten laatste op de 8ste van de maand uitbetaald. Je ontvangt dan de kinderbijslag van de maand die daaraan voorafging. De kinderbijslag van de maand april bijvoorbeeld wordt betaald rond 8 mei. Bovendien voorzien wij elke week een extra betaling waarbij wij eventuele achterstallen waar je nog recht op hebt, kunnen bijbetalen.
Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel je betalingshistoriek zelf bekijken via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige informatie kunt raadplegen.
Heb je graag een overzicht van onze maandelijkse betalingen, neem dan zeker ook een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe kan ik een attest kinderbijslag bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kunt downloaden en afdrukken. Daarnaast kun je een attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Mijn gezinssituatie wijzigt. Wat moet ik doen?

De samenstelling van je gezin wijzigt omdat een van je volwassen kinderen het nest verlaat, er komt een (eerste) kindje in het gezin,  een gezinslid komt te overlijden,…. Die wijziging van de gezinssituatie kan een impact hebben op je betalingen kinderbijslag. Wat moet je doen als er zich een gezinswijziging voordoet?

Je beschikt nog niet over een dossier kinderbijslag.

Je eerste kindje is geboren en je vergat je kraamgeld voor de geboorte aan te vragen. Dit betekent dat je nog bij geen enkel kinderbijslagfonds gekend bent, en bijgevolg zelf nog het initiatief moet nemen om de geboorte te melden aan één van de kinderbijslagfondsen. Als je je kraamgeld en kinderbijslag graag bij Parentia wenst aan te vragen, dan kan je dat makkelijk online doen. Je kan stap voor stap je kraamgeld aanvragen. Onze medewerkers stellen op basis van de gegevens die je doorgeeft, je dossier samen en starten samen met de betaling van je kraamgeld, ook je je betalingen kinderbijslag op. Eens je dossier actief staat, worden onze consulenten door de kruispuntbank automatisch op de hoogte gesteld van elke wijziging die zich in je gezin voordoet. Op basis hiervan zullen zij de nodige acties uitvoeren om je dossier aan te vullen.  

Je ontvangt al betalingen kinderbijslag.

In dit geval hoef je helemaal niets te doen. Zodra je officiële gezinssamenstelling gewijzigd wordt op de gemeente, ontvangt je kinderbijslagfonds hiervan een digitaal bericht via de kruispuntbank. Op basis van dat bericht zullen de consulenten de nodige uitvoeren om je dossier te vervolledigen.

Mijn gezinsinkomen wijzigt, moet ik dit melden?

In het kort: JA! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met je uitbetalingsactor wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Het is wel zo dat wanneer je als gezin enkel inkomsten vanuit België ontvangt, wij jaarlijks op basis van je belastingsfiche kunnen nagaan of je in het verleden al dan niet recht had op (sociale) toeslagen.

Wanneer je dus niet laat weten dat je gezinsinkomen op een bepaald moment naar beneden gaat, zullen wij nadien op basis van je belastingsaangifte, alsnog de toeslag met terugwerkende kracht gaan betalen indien zou blijken dat je als gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wanneer je ons echter niet laat weten dat je gezinsinkomen stijgt, terwijl we je al een toeslag betalen, kan dit voor problemen zorgen. Belastingsaangiften komen steeds binnen met vertraging. Als jij ons zelf niet laat weten dat je gezinsinkomen omhoog gaat, kan het dat wij voor een  bepaalde periode ten onrechte de toeslag betalen. Op het ogenblik dat wij dit vaststellen, zullen de ten onrechte betaalde toeslagen teruggevorderd moeten worden. Met welke inkomsten je moet rekening houden, vind je terug op onze pagina's over de sociale toeslagen.

Mijn kind werkt als jobstudent. Heeft dit een invloed op mijn betalingen kinderbijslag?

Om hun bank- of spaarrekening aan te vullen, willen veel jongeren wel wat bijverdienen tijdens hun studies. De jongere behoudt sowieso zijn gezinsbijslag tot 31 augustus van het jaar van zijn 18de verjaardag Tot dan heeft een winstgevende activiteit dus geen invloed op de toegekende gezinsbijslag. 
Daarna en tot zijn 25ste verjaardag, kan de student beperkt werken én toch verder gezinsbijslag ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Op zoek naar een specifiek document? Ga naar onze formulieren pagina