Ik ben minderjarig en zwanger. Wat als ik mijn kindje wil houden?

Je kiest er meestal niet bewust voor om tienermoeder te worden. Wanneer je beslist om je kindje te houden, hebben we hier nuttige informatie voor jou.

minderjarig en zwanger

Heb ik recht op moederschapsverlof?

Als tienermoeder heb je recht op 10 weken moederschapsrust. Deze starten vanaf 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vraag hiervoor een attest aan de gynaecoloog waar de vermoedelijke bevallingsdatum op vermeld staat.

Je hebt verlof vanaf 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum en tot 9 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum. Indien je vroeger bevalt dan de vermoedelijke bevallingsdatum, vervalt de week voor de bevallingsdatum en heb je nog recht op 9 weken postnataal verlof.

Beval je later dan je vermoedelijke bevallingsdatum? Dan ben je de weken moederschapsrust voor de uitgerekende bevallingsdatum en het aantal dagen dat je overtijd bent gegaan kwijt. Deze 10 weken moederschapsrust lopen door tijdens de schoolvakantie.

Heb ik recht op uitkeringen?

In principe hebben enkel meerderjarigen recht op een leefloon. Je kan wel voor een leefloon in aanmerking komen als zwangere minderjarige of als minderjarige met een kind.

Een leefloon vraag je aan bij het OCMW van je gemeente. Zij onderzoeken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waar je deel van uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten om je een leefloon als samenwonende te betalen.

Wat met mijn studies?

 • Tijdelijk onderwijs aan huis

Je kan tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) aanvragen wanneer je als zwangere tiener of tienermama 21 opeenvolgende dagen ziek bent. Dit geldt voor de Vlaamse scholen in Vlaanderen en Brussel. Als je al tijdens de zwangerschap langdurig afwezig bent omdat je niet meer naar school kan gaan wegens complicaties, kan het TOAH reeds opgestart worden.

Tijdens de periode van tijdelijk onderwijs aan huis komt een leerkracht van de school, één keer per week 4 uur aan huis de leerling bijwerken in de meest belangrijke vakken. De inhoud van TOAH mag de school, in samenspraak met ouders en leerling, zelf bepalen. Je hebt recht tot 3 weken na het moederschapsverlof en tot maximaal 9 weken na de bevalling.

Tijdelijk onderwijs aan huis is niet mogelijk in de volgende opleidingen:

 • deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso);
 • voltijds secundaire onderwijs: voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (in het aso en kso) en opleidingen secundair-na-secundair (Se-n-Se in het tso en kso);
 • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs;
 • opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. 

Voorwaarden om aanspraak te maken op tijdelijk onderwijs aan huis:

 • Je bent met moederschapsverlof.
 • Je hebt een attest van de dokter/gynaecoloog.
 • Je bent ingeschreven in een school van het secundair onderwijs (rekening houdend met de opleidingen waarbij TOAH niet mogelijk is)
 • Je verblijft op een bepaalde afstand van de school: voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km.
 • Minstens één van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

In het Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel bestaat er geen tijdelijk onderwijs aan huis specifiek voor zwangere minderjarige meisjes. Er bestaat wel huisonderwijs zoals bepaald in het decreet van 25 april 2008.

 • Bednet

Tijdens je moederschapsrust of als je afwezig bent tijdens je zwangerschap, heb je recht op Bednet als je les volgt in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel. Vraag dit best zo snel mogelijk aan.

Bednet is gratis. In de klas komt er een computer met webcam zodat je de belangrijkste lessen van thuis uit kan meevolgen via een laptop.

In het Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel bestaat er geen equivalent van Bednet voor minderjarige zwangere meisjes.

Heb ik recht op startbedrag?

Ale toekomstige moeders hebben recht op het startbedrag bij Parentia. Vraag deze premie nu aan; we zorgen zo snel mogelijk voor je aanvraag.

Vond je dit artikel nuttig? Wil je graag nog meer weten over het Groeipakket/de kinderbijslag of andere administratieve onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog.
 

Bronnen:

 • Bednet

 • Onderwijs Vlaanderen

 • Fara

 • Enseignement