Het startbedrag en het Groeipakket, wat is het en hoe vraag ik het aan?

Voor elk geboren kind voorziet de Belgische overheid per regio een vast startbedrag, het vroegere kraamgeld of geboortepremie, dat ze éénmalig per kind uitkeert. Je startbedrag (een bedrag van € 1.214,49), kun je aanvragen tijdens je zwangerschap en dit tot 5 jaar na de bevalling. Ook bij adoptie of in het geval van een doodgeboorte heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het startbedrag. Je ontvangt je startbedrag ten vroegste 2 maanden voor de voorziene geboortedatum.  

Aanvraag startbedrag en Groeipakket

Vanaf de maand van de geboorte heb je daarenboven recht op een vast maandelijks basisbedrag Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Daar kunnen, afhankelijk van jouw gezinsinkomen en jouw specifieke gezinssituatie nog een aantal (sociale) toeslagen bijkomen. Parentia vertelt je uit welke bedragen je Groeipakket precies is opgebouwd en hoe je je Groeipakket kunt aanvragen.

Eerst is het noodzakelijk om te weten wie het startbedrag (of het startbedrag adoptie) en het Groeipakket ontvangt. Bovendien gaan we ook even in detail bekijken, welke bedragen het Vlaamse Groeipakket naast het basisbedrag nog allemaal bevat. Doorgaans hebben de personen die het kind opvoeden recht op deze bedragen. Dat zijn meestal de ouders.

Wie ontvangt het startbedrag?

 • Bij een 1ste geboorte wordt het startbedrag uitbetaald aan de zwangere vrouw. Bij een 2de of volgende geboorte van dezelfde ouders wordt dit uitbetaald aan de begunstigdenkern. Met andere woorden, de betaling wordt bij een volgend kind gedaan op de gekende rekening, ongeacht of dit een rekeningnummer van de zwangere moeder is, of een rekeningnummer van een andere persoon binnen de begunstigdenkern.
 • Als de zwangere mama illegaal in het land verblijft, kan het startbedrag niet voorafgaand aan de geboorte betaald worden. Als het kind geboren is en het kind zelf wel een geldig verblijfsadres heeft, kan het startbedrag en nadien ook het Groeipakket aan een andere natuurlijk persoon of aan een instantie betaald worden. Zodra de moeder een geldig verblijf heeft, dient zij zelf de uitbetalingsactor (vroeger ook kinderbijslagfonds genoemd) hiervan op de hoogte te stellen.
 • In geval van Adoptie: als het kind door een (echt)paar van verschillend of hetzelfde geslacht is geadopteerd, dan betalen we het startbedrag adoptie op de rekening die de adoptieouders hebben gekozen.

Wie ontvangt het Groeipakket?

Wie het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, ontvangt, varieert. Sedert 1 januari 2019 spreken we van een bijslagtrekkendekern en een begunstigdenkern.

 • Vanaf 1 januari 2020 kunnen gezinnen (of ex-partners) ook zelf kiezen om allebei deel uit te maken van de begunstigdenkern te worden en aan te duiden wie het Groeipakket ontvangt. Wil je hierover meer weten, lees dan zeker ons artikel ‘wie ontvangt het Groeipakket?
 • Wanneer ouders scheiden (of gescheiden zijn) hangt de toekenning af van verschillende factoren zoals de regeling tussen de ouders en wie het kind opvoedt.

Het bevolkingsregister vertelt ons wie het kind opvoedt. Komt jouw huidige situatie niet overeen met de officiële informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Waaruit bestaat precies het Groeipakket?

Zoals hierboven reeds vermeld is het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag of kindergeld) een bedrag dat de Vlaamse overheid aan haar gezinnen uitkeert, per kind dat zijn officieel adres in Vlaanderen heeft. Het Groeipakket bestaat in eerste instantie uit een vast maandelijks basisbedrag dat tot de leeftijd van 18 onvoorwaardelijk, en van 18 tot 25 jaar onder voorwaarden, wordt toegekend. Dit Groeipakket kan dan weer onder andere voorwaarden nog worden aangevuld met een aantal toeslagen. Deze sociale toeslagen op het Groeipakket moet je zelf niet aanvragen. Aan de hand van je fiscale fiche en je gezinssamenstelling, kent je uitbetalingsactor (vroeger kinderbijslagfonds genoemd) je automatisch de toeslagen  toe. Wat het maandelijks bedrag en de bedragen sociale toeslag precies zijn, is afhankelijk van het wettelijk systeem in hetwelk je kind zich bevindt.

 • Bevindt je kind zich in de oude Vlaamse kinderbijslagwetgeving/Groeipakket (daterend van voor 01 januari 2019)? Dan spreken we van een vastgeklikt maandelijks basisbedrag van € 101,69  tot € 390,58 per kind, mogelijk aangevuld met de sociale toeslag (toeslag op basis van je gezinsinkomen, je langdurige ziekte en/of je status als éénoudergezin) en/of zorgtoeslag (toeslag voor kinderen met beperking en toeslag voor pleeggezinnen). 
 • Bevindt je kind zich in de nieuwe Vlaamse kinderbijslagwetgeving/Groeipakket (voor alle nieuwe rechten en alle kinderen geboren vanaf 01 januari 2019)? Dan bestaat het Groeipakket uit één vast maandelijks basisbedrag van € 176,66 per kind, opnieuw mogelijk aangevuld met een sociale toeslag (op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen in je gezin) en/of zorgtoeslag (toeslag voor kinderen met een beperking en toeslag voor pleeggezinnen).

Bij wet werd bepaald dat het Groeipakket van een bepaalde maand telkens ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand daaropvolgend op de rekening moet staan. Wil je graag weten wanneer Parentia het Groeipakket overmaakt? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Hoe en wanneer vraag je het startbedrag aan?

Je kunt bij ons je startbedrag of kraamgeld zowel voor als na de geboorte op verschillende manieren aanvragen

 1. Op onze website kun je stap voor stap  je startbedrag aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je startbedrag helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand. Om je startbedrag online aan te vragen dien je ook te beschikken over een digitaal bewijs van je zwangerschap (foto, pdf, ...) en de vermoedelijke bevallingsdatum. 
 2. Download het document en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Vlaanderen , PB 80030, 1070 Anderlecht). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen.
 4. Ook bij een doodgeboorte heb je recht op het startbedrag als je minimum 6 maanden (minstens 180 dagen) zwanger was bij de geboorte van je kind. In dat geval kun je op identiek dezelfde manier als hierboven beschreven je startbedrag aanvragen. Je moet in dat geval wel nog een akte van aangifte van een levenloos kind aan ons bezorgen. Parentia zorgt voor de rest. 

 

Hoe vraag je je Groeipakket aan?

Je hebt al een actief dossier bij onze diensten

Je hebt al een actief dossier voor andere kinderen of voor het startbedrag dat je al voor de geboorte van je eerste kind aanvroeg. 
Je moet in dit geval niets doen. Via elektronische fluxen die wij via het kadaster ontvangen, worden wij op de hoogte gesteld van de geboorte van je kindje zodra je de pasgeborene laat inschrijven op je gemeente. Aan de hand van dit elektronisch bericht voegen wij je pasgeboren kindje toe aan je dossier kinderbijslag en starten wij de betaling Groeipakket vanaf de maand van geboorte van het kind.  

Je hebt nog geen actief dossier. 

In de meeste gevallen vraag je je startbedrag reeds voor de geboorte aan. Je dossier wordt in orde gezet, je startbedrag uitbetaald en de maand volgend op de geboorte, start Parentia automatisch je dossier Groeipakket op. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan het echter dat je dit door omstandigheden pas later kan in orde brengen. Of je bent recent misschien van het buitenland of van een andere regio in België naar Vlaanderen verhuisd? In die uitzonderlijke gevallen, moet je zelf je Groeipakket aanvragen. Net zoals bij het startbedrag kun je dit op verschillende manieren in orde brengen.

 1. Op deze website kun je stap voor stap  je Groeipakket, de vroegere kinderbijslag of kindergeld, aanvragen. Met een paar simpele klikken op de muis, wordt je aansluiting bij Parentia helemaal voor jou in orde gebracht. Hou alvast je identiteitskaart bij de hand.
 2. Download het document en bezorg het ons volledig ingevuld en ondertekend terug via ons contactformulier of via post (Parentia Vlaanderen , PB 80030, 1070 Anderlecht). Eén van onze consulenten verwerkt zo snel mogelijk je aanvraag. 
 3. Geeft ons een telefoontje, of stuur ons een mailtje met je adres gegevens en wij bezorgen je persoonlijk de nodige documenten, die je ons op jouw beurt dan weer via email of post kunt terugbezorgen

Bronnen:

Nog even alle veelgestelde vragen op een rijtje!

Heb je een vraag in verband met het startbedrag of het Groeipakket, bekijk hieronder dan zeker onze veelgestelde vragen. Nog steeds je antwoord niet gevonden, aarzel dan niet om contact te nemen met onze diensten.

Wie kan het startbedrag, het vroegere kraamgeld aanvragen?

Beide ouders kunnen het startbedrag, het vroegere kraamgeld aanvragen.  Het startbedrag bij een 1ste geboorte wordt uitbetaald aan de zwangere mama. Bij een 2de of volgende geboorte wordt het startbedrag uitbetaald op de bestaande rekening.

Wanneer moet je het startbedrag, het vroegere kraamgeld aanvragen?

Je kunt je startbedrag, het vroegere kraamgeld, zowel voor als na je geboorte aanvragen. Ben je in verwachting, of is je kindje al geboren en heb je je startbedrag nog niet aangevraagd, doe dat dan nu. Via onze online tool kan dit snel en eenvoudig in slechts een paar stappen.

Wanneer wordt het startbedrag, het vroegere kraamgeld uitbetaald?

Vraag je je startbedrag aan voor de geboorte? Dan kan de betaling al plaatsvinden vanaf 2 maanden voorafgaand aan de voorziene geboortedatum. Bij aanvraag na de geboorte ontvang je je startbedrag zodra je dossier in orde werd gebracht.

Hoe vraag je het startbedrag, het vroegere kraamgeld aan?

Je kunt je startbedrag, het vroegere kraamgeld, op verschillende manieren aanvragen. Bij Parentia heb je de mogelijkheid dit snel, makkelijk en stap voor stap online te doen of met een document. Kies voor jezelf waar je voorkeur naar uitgaat.

Waar moet je het startbedrag, het vroegere kraamgeld aanvragen?

In Vlaanderen zijn er vijf uitbetalingsactoren (vroeger ook kinderbijslagfonds genoemd) die bevoegd zijn om je startbedrag, het vroegere kraamgeld, uit te betalen. Als ouder kun je zelf kiezen bij welke actor je je aansluit. Kies je voor Parentia? Dan zorgen wij niet alleen dat je kindje een goede start krijgt, maar ook na de geboorte staan we voor je klaar. Parentia zorgt voor stipte en correcte betalingen van je maandelijkse Groeipakket, de vroegere kinderbijslag of kindergeld. Bovendien kun je bij ons altijd terecht voor administratieve bijstand, maar ook voor tips and tricks over de opvoeding van je schatten.

Heb ik ook recht op het startbedrag, het vroegere kraamgeld als mijn kindje dood geboren werd?

Of je bij doodgeboorte van je kindje recht hebt op het startbedrag, het vroegere kraamgeld, is afhankelijk van de duur van je zwangerschap. Als je minimum zes maanden zwanger (minstens 180 dagen) was wanneer je kindje geboren werd, heb je recht op het startbedrag. Bezorg ons een akte van aangifte van levenloos kind en wij brengen dit voor jou in orde.

Heb ik ook recht op een startbedrag als ik een kind adopteer?

Ook bij adoptie heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een startbedrag adoptie (de vroegere adoptiepremie). Het bedrag is in principe identiek aan het startbedrag dat je voor biologische kinderen ontvangt, op voorwaarde dat er in het verleden nog geen startbedrag (of kraamgeld) werd uitbetaald binnen het adoptiegezin. Meer hierover kan je lezen in ons artikel ‘Adoptie’.

Wie kan het Groeipakket aanvragen?

Ouders die een eerste kindje hebben of een kind adopteren en hiervoor nog nergens een actief dossier hadden voor het startbedrag, kunnen een aanvraag Groeipakket doen. Gezinnen die vanuit het buitenland of vanuit een andere regio binnen België naar Vlaanderen verhuizen, moeten ook opnieuw een aanvraag indienen. Tot slot kunnen ook de gezinnen die in Wallonië of Brussel wonen, maar waarvan de kinderen naar een Vlaamse school gaan een aanvraag Groeipakket indienen. Zij kunnen immers mogelijk aanspraak maken op de kleuter- en schooltoeslag voor Brusselse en Waalse kinderen. Wil je ook graag weten wie het Groeipakket dan ook effectief op de rekening ontvangt, lees dan zeker ook ons artikel ‘Wie ontvangt het Groeipakket’ waar we deze dingen meer in detail uitleggen.

Wanneer wordt het Groeipakket uitbetaald?

De data van uitbetaling van het Groeipakket zijn wettelijk bepaald. De Vlaamse regering heeft beslist dat het Groeipakket maandelijks uiterlijk op de 8ste van de maand op je rekening moet staan. Valt de 8ste in een weekend? Je ontvangt je Groeipakket dan ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan dat weekend. Wil je graag de exacte uitbetalingsdata kennen? Neem dan zeker een kijkje op onze pagina met de uitbetalingsdata van het Vlaamse Groeipakket.

Hoe moet je het Groeipakket aanvragen?

Heb je al een actief dossier? Dan hoef je voor je nieuwe kindje helemaal niets te doen. Alles verloopt automatisch. Heb je nog geen  actief dossier dan kun je je aanvraag op verschillende manieren doen. Kies je voor Parentia, dan kun je dat op elk moment gewoon heel makkelijk online in orde brengen. Ga naar onze online tool en vraag snel, makkelijk en stap voor stap je transfer aan. Parentia doet de rest. Je kunt ook het nodige document downloaden en het ons via ons contactformulier of per post terugbezorgen. Krijg je de documenten liever gewoon bij je thuis in de bus? Geef ons dan een seintje en wij bezorgen je de nodige documenten die je ons via de gewenste weg kunt terugbezorgen.

Waar moet je je Groeipakket aanvragen?

Als ouders bepaal je zelf bij welke uitbetalingsactor je je Groeipakket aanvraagt. Als je voor je pasgeboren kindje reeds een dossier Groeipakket liet opstarten door aanvraag van het startbedrag, dan zal dezelfde uitbetaler ook automatisch het Groeipakket voor je kindje gaan betalen. Had je al een dossier Groeipakket bij een andere uitbetaler en wil je graag deel uitmaken van de Parentia-familie? Had je al recht op kinderbijslag in een andere regio van België of heb je misschien door recentelijke wijzigingen nu pas recht op het Vlaamse Groeipakket, en wil je jezelf daarvoor bij Parentia aansluiten? Wij zorgen dat je Groeipakket maandelijks stipt en correct wordt uitbetaald. Bovendien kun je bij ons ook terecht voor al je administratieve vragen en tips and tricks die je kunnen helpen bij de opvoeding van je kind.

Ik woon en/of werk niet in België. Heb ik ook recht op het startbedrag en/of het Groeipakket?

Woon je in het buitenland en werk je in België, of werk je in België maar woon je in een ander land. Of je al dan niet recht hebt op het startbedrag of het Groeipakket, is afhankelijk van verschillende factoren. Op onze pagina gewijd aan betalingen in of vanuit het buitenland, vind je alle mogelijke situaties terug.