FR
NL

Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Wat met de kinderbijslag van ontvoerde en verdwenen kinderen? 

Wat met de kinderbijslag in deze bijzondere situatie? 

De ontvoering of verdwijning van een kind raakt ons allemaal. Naast de onzekerheid en de angst word je ook geconfronteerd met heel wat vragen. Wat betreft de kinderbijslag, deze blijft verschuldigd aan de persoon die hem ontving voor de verdwijning of ontvoering, als deze persoon niet de dader is van de feiten.

Voorwaarden bij ontvoering 

Wie ontvangt de kinderbijslag voor een ontvoerd kind?

De kinderbijslag wordt verder uitbetaald aan de persoon (bijslagtrekkende) die deze ontving voor de ontvoering, als deze persoon rechtstreeks noch onrechtstreeks deelgenomen heeft aan de ontvoering. Wanneer deze persoon overlijdt, kan de persoon die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis aangeduid worden als bijslagtrekkende.

Hoelang recht op kinderbijslag bij ontvoering? 

Wanneer je kind ontvoerd is, ontvang je de kinderbijslag vanaf de datum van ontvoering en dit zolang het geen 18 jaar is.

De ontvoering eindigt als je kind teruggekeerd is naar de personen of de instelling waar het kind verbleef voor de ontvoering. Of als deze personen instemmen dat het bij derden verblijft.

Hoeveel ontvang je voor een ontvoerd kind?

Wanneer je kind ontvoerd is, blijf je recht hebben op het bedrag dat je ontving voor de ontvoering.Je krijgt verder de sociale toeslag voor je kind als je verder aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Het ontvoerde kind blijft ook meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte.
Heeft je kind recht op een bijkomende toeslag als kind met een aandoening, dan ontvang je deze verder voor de duur van de laatste beslissing en uiterlijk tot de leeftijd van 18 jaar.
Heeft je kind recht op wezenbijslag dan ontvang je deze verder.

Voorwaarden bij verdwijning

Wie ontvangt de kinderbijslag bij verdwijning? 

De kinderbijslag wordt verder uitbetaald aan de persoon (bijslagtrekkende) die deze ontving voor de verdwijning. Wanneer de bijslagtrekkende overlijdt, kan de persoon die het ouderlijk gezag krijgt bij vonnis aangeduid worden als bijslagtrekkende.

Hoelang ontvang je de kinderbijslag voor een verdwenen kind?

Wanneer je kind vermist is, ontvang je de gezinsbijslagen nog maximaal 5 jaar na de eerste dag van de maand van verdwijning en uiterlijk tot de leeftijd van 25 jaar.
Wanneer je kind wordt teruggevonden, eindigt het recht op kinderbijslag op basis van een verdwenen kind. Er is nadien nog recht op het kinderbijsag als je kind voldoet aan de voorwaarden om verder een recht te openen.

Hoeveel ontvang je voor een verdwenen kind ?

Wanneer je kind vermist is, blijf je recht hebben op het bedrag dat je ontving voor de verdwijning.
Wanneer er bijkomende voorwaarden verbonden waren aan een deel van het bedrag dat je ontving, ontvang je het bedrag verder voor zolang deze voorwaarden vervuld blijven.

Je krijgt verder de sociale toeslag voor je verdwenen kind als je aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Het verdwenen kind blijft ook meetellen voor het bepalen van de gezinsgrootte.
Heeft je verdwenen kind recht op een bijkomende toeslag als kind met een aandoening, dan ontvang je deze verder voor de duur van de laatste beslissing en uiterlijk tot de leeftijd van 18 jaar.
Heeft je verdwenen kind recht op wezentoeslag dan ontvang je deze verder.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!