Ik ben...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Heb je recht op kinderbijslag als werkzoekende schoolverlater?

Afgestudeerd, wat nu?

Ben je afgestudeerd of heb je je studies vroegtijdig beëindigd? Dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij de FOREM. Deze stap is nuttig, ook al heb je al een job in het vooruitzicht. Alvorens een inschakelings- of werkloosheidsuitkering te ontvangen moet je een inschakelingsperiode van 12 maanden doorlopen. Tijdens deze periode, behoud je onder bepaalde voorwaarden het recht op kinderbijslag.

Hoe inschrijven bij FOREM?

Hoe moet je je inschrijven als werkzoekende bij de FOREM?

Wanneer je in Wallonië woont, schrijf je je het best in als werkzoekende bij de FOREM. Dat kan op twee manieren:

 • via de website van de FOREM
 • door je persoonlijk aan te melden bij het bevoegd organisme
Met de inschrijving als werkzoekende start je je wachttijd van 360 dagen. Na deze periode zal je een inschakelingsuitkering genieten.

Als je bij Parentia een dossier hebt, worden wij automatisch op de hoogte gebracht van je inschrijving als werkzoekende via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Na ontvangst van dit elektronisch bericht, verzendt Parentia je het gepaste document die je ingevuld dient terug te sturen bij een wijziging tijdens je inschakelingstijd.

Opgelet:
 • Een kind dat zijn studie aan het einde van het schooljaar heeft beëindigd of stopgezet en wiens vakantie op 31 augustus afloopt, kan nog steeds zonder onderbreking recht hebben op kinderbijslag, mits het zich vóór 1 oktober als werkzoekende laat inschrijven. Als de jongere zich in oktober als werkzoekende inschrijft, is er geen recht op kinderbijslag voor de maanden september en oktober.
 • Verhuis je van Vlaanderen of Brussel naar Wallonië? Schrijf je onmiddellijk in bij de FOREM om verder recht te hebben op je kinderbijslag. Doe je dit niet, dan heb je geen recht op je resterende periode van wachttijd. Je wachttijd wordt berekend vanaf de datum van je einde lessen.

Begin en einde toekenningsperiode

Wanneer begint de toekenningsperiode ?

De periode van 360 dagen start:

 • op de eerste dag na het einde van je studies, als je deze stopzet in de loop van het school- of academiejaar.
 • op 1 augustus als de jongere de lessen heeft gevolgd tot het einde van het schooljaar.
 • de eerste dag na het einde van de tweede zittijd.
 • op de eerste dag van de maand na het einde van je stage in het kader van een openbaar ambt of na een onderbreking van je stage.
 • op de eerste dag van de maand nadat je je thesis hebt ingediend.

Als de jongere in de onmogelijkheid verkeert om zich in te schrijven als werkzoekende wegens ziekte, moet er een doktersattest of een verklaring op eer ingediend worden, waarin vermeld wordt dat hij zich binnen de 28 werkdagen na het einde van de ziekte zal inschrijven.

Werken als werkzoekende schoolverlater?

Tijdens de toekenningsperiode wordt het recht op kinderbijslag behouden voor de jongere die een professionele activiteit uitoefent als de jongere minder dan € 789,96 brutoloon per maand verdient. Het aantal gewerkte uren komt als werkzoekende schoolverlater niet in aanmerking.

Een voorbeeld: Pieter, werkzoekende, werkt van 20 november tot 30 december.

 • in november verdient hij € 350 en behoudt hij zijn recht op kinderbijslag
 • in december verdient hij € 1.100 en verliest hij zijn kinderbijslag
 • in januari, heeft hij geen inkomsten en behoudt hij zijn recht op kinderbijslag

Beroepsinschakelingstijd verlengd?

Wat gebeurt er als de beroepsinschakelingstijd verlengd wordt door de FOREM?

Zodra een werkzoekende schoolverlater zijn beroepsinschakelingstijd (1 jaar) beëindigt, kan hij genieten van een werkloosheidsuitkering. Hiervoor heb je wel twee positieve evaluaties nodig van de FOREM tijdens je beroepsinschakelingstijd.

Zolang de werkzoekende geen twee positieve evaluaties behaald, wordt de inschakelingstijd verlengd. Hij of zij kan het recht op kinderbijslag behouden tot er een tweede positieve evaluatie behaald wordt, op voorwaarde dat hij of zij aanwezig is op de evaluatiegesprekken georganiseerd door de FOREM. Het kan gebeuren dat de werkzoekende het gesprek zelf moet aanvragen.  

Opgelet, bij gebrek aan een nieuwe evaluatie binnen de zes maanden kan het gebeuren dat de kinderbijslag niet wordt toegekend tijdens een bepaalde periode tussen de twee evaluaties, behalve wanneer de vertraging te wijten is aan de FOREM.  

Semi-automatisch recht

Het kind geboren vanaf 1 januari 2001 heeft recht op een semi-automatisch recht op kinderbijslag tot het einde van de maand waarin hij 21 jaar oud wordt.

Toch geven onderstaande situaties geen recht op kinderbijslag:

 • De jongere die meer dan 240 uren werkt per trimester (buiten bezigheid als student, stages die nodig zijn om diploma te behalen).
 • De jongere die sociale bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep.
 • De jongere geniet van een sociale uitkering (ziekte, invaliditeit, werkongeval of beroepsziekte) die voortvloeit uit een niet-toegelaten activiteit.
 • De jongere geniet van een werkloosheidsuitkering (uitgezonderd tijdelijke werkloosheid die voortvloeit uit een toegelaten activiteit) of een onderbrekingsuitkering.
 • De jongere volgt een ondernemingsopleiding of een opleiding alternerend leren waarvan het loon het toegelaten grensbedrag (€ 715,46/maand) overschrijdt tot 31 juli 2022.

Nieuw: Vanaf 1 augustus 2022 werd de inkomensnorm volledig verwijderd voor de jongere die een ondernemingsopleiding volgt of een opleiding alternerend leren.

Na de leeftijd van 21 jaar (ten laatste op 1  februari 2022 voor de jongeren geboren in januari 2001) bestaat er nog een recht op kinderbijslag als de jongere de hoedanigheid van werkzoekende schoolverlater bezit en zich niet in één van de bovenvermelde situaties bevindt.

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!