Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Moet ik mijn kind laten vaccineren?

Voor het welzijn en de gezondheid van onze kinderen hebben wij, ouders, veel over. Steeds trachten we hen de beste zorgen toe te dienen en ons te  laten adviseren met deskundige raad. Maar soms is het niet altijd even duidelijk en makkelijk te begrijpen. De één zegt namelijk zus, de andere zo. Dit ook wat het onderwerp “vaccinaties” betreft. Wij hebben het voor jou allemaal op een rijtje gezet.

Wat is vaccineren en waaruit bestaat een vaccin?

Vaccineren is het toebrengen van een entstof (vaccin) in het lichaam. Een vaccin bestaat uit dode of sterk verzwakte ziektekiemen (virussen of bacteriën) of een vergelijkbaar eiwit (RNA vaccin). Ons immuunsysteem maakt als reactie op deze lichaamsvreemde stof antistoffen aan. Deze antistoffen blijven al dan niet tijdelijk aanwezig in ons lichaam. Soms neemt de hoeveelheid ervan af in de loop van de tijd en dient er een herhalingsvaccin te worden toegediend.

Anderzijds kan het zijn dat bepaalde antistoffen levenslang in ons lichaam aanwezig blijven. Wanneer er in ons lichaam ziektekiemen binnendringen, herkent ons immuunsysteem die sneller en kunnen de reeds aangemaakte antistoffen de indringer onmiddellijk neutraliseren.

Waarom jouw baby laten vaccineren?

Om hem persoonlijk te beschermen

Sommige van de vaccineerbare ziektes kunnen jouw baby al op heel jonge leeftijd treffen. Bepaalde  infecties kunnen zelfs levensbedreigend of een blijvend letsel veroorzaken.

Jouw pasgeborene heeft wel antistoffen meegekregen van de moeder, maar niet in die mate dat ze baby maandenlange bescherming kunnen bieden.

Om de bevolking te beschermen
Hoe beter de bevolking is gevaccineerd, hoe minder gemakkelijk een ziektekiem zich kan voort zetten.
Om besmettelijke ziekten te laten uitroeien
De pokken is de enige infectieziekte die wereldwijd is uitgeroeid. Voor polio  (kinderverlamming) is het bijna zover.
Voor de opbouw van je baby’s immuniteit
Vaccinatie is de eenvoudigste, veiligste en goedkoopste manier om afweerstoffen te krijgen. We zijn er ons echter van bewust dat niet iedereen deze mening deelt. Toch bestaat er wel degelijk wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat vaccinatie de afweermogelijkheden van je kind niet aantast. Integendeel, ze kunnen bescherming bieden tegen levensgevaarlijke infectieziekten. Bovendien zijn de huidige vaccins zuiverder dan vroeger en dient men vaak combivaccins aan de zuigeling toe.

Welke soort vaccins bestaan er voor baby’s?

Verplicht vaccin : poliovaccinatie

In België is de poliovaccinatie (inenting tegen kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt 4 vaccinaties voor de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven-of tegenwerkingen zijn. Bij de geboorte ontvangt elke mama een polioattest. Dit attest dien je na de laatste vaccinatie van jouw baby op 15 maanden terug te bezorgen aan het gemeentebestuur van je woonplaats. De arts vult het attest pas in als jouw kind de laatste dosis kreeg toegediend. Om medische redenen kan een arts beslissen om de inentingen uit te stellen en bezorgt hij je een attest van medisch uitstel dat jij op jouw beurt aan de gemeente moet bezorgen. Is jouw kind jonger dan 18 maanden en komt het van het buitenland, dan kan er volgens een ander schema worden gevaccineerd.

Wat in geval van niet-inenting poliovaccin?

Je kunt in dit geval als ouder een straf oplopen, bepaald in art. 5 van de Gezondheidswet van 1 september 1945 :“De inbreuken op de bepalingen van deze wet en op de reglementen, uitgevaardigd om de uitvoering er van te verzekeren, worden gestraft met een geldboete van 26 tot 100 frank en met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand, of met een van deze straffen.  Bij hervalling binnen de twee jaren na de laatste veroordeling, kunnen deze straffen tot het dubbel worden opgevoerd.”

Vrije vaccinaties

De Hoge Gezondheidsraad in België adviseert echter om het volledig schema van de basisvaccinaties te volgen. Om een degelijke bescherming te bekomen is het belangrijk dat bij het inenten, de leeftijden van het vaccinatieschema worden gerespecteerd. Als jouw kind naar een crèche gaat die beheerd wordt door de Franstalige Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), worden naast polio ook bovenstaande vaccinaties gevraagd.

Wie kan je kind vaccineren en wat kost het?

Kind en Gezin/ONE of jouw arts (huis-of kinderarts). Als jouw arts de vaccins via Vaccinet bestelt, zijn deze gratis en dien je enkel de consultatie van de arts om het vaccin toe te dienen, te betalen. Dit geldt eveneens als jouw baby wordt gevaccineerd in een consultatiebureau van Kind en Gezin of ONE. Uiteraard hoef je hiervoor de consulatie niet te betalen. Uitzondering op de regel betreft de vaccinatie tegen rotavirus.

  Het vaccin tegen rotavirus is niet gratis. Je moet dit zelf aankopen in de apotheek op doktersvoorschrift. Het wordt oraal toegediend en je bewaart dit vaccin best in de koelkast. Er is een gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering). Je betaalt ongeveer € 12,10 per dosis . Om deze terugbetaling te bekomen, vraag je best aan jouw apotheker een speciaal attest dat je op jouw beurt moet indienen bij de mutualiteit. Voorwaarde voor deze terugbetaling is wel dat jouw kindje jonger moet zijn dan  6 maanden.

  De meeste mutualiteiten voorzien naast het gedeelte dat terugbetaald wordt via de gewone ziekteverzekering ook de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag voor aankoop van vaccins terug te betalen in het kader van de aanvullende ziekteverzekering. Vraag hierover zeker inlichtingen bij jouw mutualiteit.

  Welke zijn de mogelijke bijwerkingen na vaccinatie?

  • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats
  • matige koorts (minder dan 38,5 °C)
  • verharding op de injectieplaats

  Voor deze nevenwerkingen is er geen behandeling nodig en de ongemakken verbeteren meestal spontaan. Wanneer je baby echter abnormaal meer huilt of je hebt een vermoeden dat hij pijn heeft, adviseren we je om de behandelende geneesheer te contacteren. Het is eveneens aangeraden om je kind na een vaccinatie 15 minuten onder medisch toezicht te laten en dit omwille van mogelijke onmiddellijke reacties.

  Bronnen:

  • de Gezondheidswet
  • Kind & Gezin
  • Laat je vaccineren
  • FOD Volksgezondheid 
  • Agentschap Zorg & Gezondheid
  • Office de la Naissance et de l'Enfance

  Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

  De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

  levensfase
  topics

  Stel je vraag online

  Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!