Ik woon in...

Ontdek onze informatie op maat van jouw gezin

Leerkrediet op? Wat nu?

Na het middelbaar onderwijs kies je om verder te studeren aan de hogeschool of de universiteit. Met volle moed start je aan een nieuw hoofdstuk.
In tegenstelling tot het Franstalig onderwijs in Wallonië of Brussel, bestaat er in de Vlaamse Gemeenschap leerkrediet waar je rekening mee moet houden in je schoolloopbaan. We overlopen wat het leerkrediet is en welke de mogelijkheden zijn als je leerkrediet op is.
Nederlandstalig onderwijs
Wat is het leerkrediet?

Als student krijg je in het Vlaamse hoger onderwijs een leerkrediet van 140 studiepunten leerkrediet. Deze 140 studiepunten heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een basisopleidingHet leerkrediet gebruik je gedurende je volledige studieloopbaan. 
​​​​​​​Wanneer je je inschrijft voor een opleidingsonderdeel van een initiële bacheloropleiding of masteropleiding opgenomen in het Hogeronderwijsregister, dan neem je studiepunten op. Slaag je voor het opleidingsonderdeel dan win je de studiepunten terug.
Ben je niet geslaagd of zet je een tolerantie in? Je verliest de studiepunten.
Je leerkrediet weerspiegelt zo je studiesucces. Een te laag leerkrediet heeft invloed op het verdere verloop van je studieloopbaan. Blijven studeren en geen resultaat boeken is dus niet mogelijk.

Voorbeeld:
Je schrijft je in voor een voltijds jaar studeren, je neemt dus 60 studiepunten op. Die 60 studiepunten worden afgetrokken van de 140 studiepunten die je krijgt bij de start. Je houdt dus 80 studiepunten over.

 • Je bent geslaagd over de hele lijn, al dan niet tijdens de 1ste examenperiode? Je krijgt je 60 opgenomen studiepunten terug en heb je dus opnieuw 140 studiepunten.
 • Je bent niet geslaagd voor elk opleidingsonderdeel? Je verliest het aantal studiepunten van het onderdeel waarvoor je geen credit behaalde tijdens je 2de examenperiode. 
Wat is het doel van het leerkrediet?

Hogescholen en universiteiten ontvangen van de overheid enkel financiering voor studenten die voldoende leerkrediet hebben.

Het leerkrediet heeft 2 doelen:

 1. Je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken​​​​​​​
 2. Je hogeschool of universiteit aansporen je studievooruitgang op te volgen
Bonus van 60 studiepunten.
De eerste 60 studiepunten die je terugwint als je ingeschreven bent met een diplomacontract (= ingeschreven voor een volledige opleiding), krijg je dubbel terug. Het maakt niet uit of je die 60 studiepunten terugwint tijdens je 1ste jaar of tijdens meerdere academiejaren.
In welke situatie is er sprake van onvoldoende leerkrediet?

In volgende situaties heb je onvoldoende leerkrediet:

 • Je hebt nog leerkrediet, maar niet genoeg om je opleiding volledig af te werken.
 • Het saldo van je leerkrediet staat op 0.
 • Je hebt een negatief saldo.

Via het studentenportaal kun je zelf in detail nakijken hoeveel leerkrediet je hebt ingezet, terugverdiend en nog staan hebt.

De hogeschool of universiteit waar je je wil inschrijven of ingeschreven bent, kan je ook meedelen hoeveel leerkrediet je over hebt.

Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat nu?

Doordat je onvoldoende leerkrediet hebt, krijgt je universiteit of hogeschool voor jou geen financiering meer van de overheid.

De onderwijsinstelling waar je je opleiding volgt bepaalt zelf wat er met studenten met onvoldoende leerkrediet gebeurt.

Volgende scenario’s zijn mogelijk:

 • Ze schrijven je gewoon in.
 • Ze schrijven je gewoon in maar vragen een verhoogd studiegeld (= inschrijvingsgeld) voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt.
 • Ze weigeren je inschrijving voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt.

Je hebt nog geen masterdiploma en je wil je inschrijven voor een masteropleiding die aansluit op je voorgaande opleiding? Je onderwijsinstelling mag je inschrijving niet weigeren maar mag wel een verhoogd studiegeld vragen.
Vraag zeker na in de hogeschool of universiteit waar je je opleiding volgt welke regels zij hanteren en welke uitzonderingen bij hen van toepassing zijn.
Je hebt te weinig leerkrediet en de onderwijsinstelling weigert je in te schrijven? Je kunt altijd een interne beroepsprocedure opstarten die je terugvindt in het onderwijsreglement en examenreglement van je instelling.

Bekom je hiermee niet het gewenste resultaat? Je kunt extern beroep instellen. Meer informatie hierover vind je bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Kan ik mijn leerkrediet weer opbouwen?
Je hebt onvoldoende leerkrediet en de instelling weigert je inschrijving? Er bestaat een systeem waarbij je later de kans krijgt om opnieuw te gaan studeren. Je kunt immers eenmalig automatisch je leerkrediet weer opbouwen tot 60 studiepunten.

In welke situaties?

 • Je behaalde je masterdiploma. Na aftrek van 140 studiepunten is je leerkrediet lager dan 60. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaalde. Per academiejaar krijg je 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.
 • Je bent gestopt met studeren, had een leerkrediet lager dan 60 en hebt nog geen masterdiploma behaald. Je schrijft je nadien minstens 1 jaar niet in voor een opleiding waar het leerkrediet geldt. De automatisch opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je geen inschrijving had. Per academiejaar krijg je 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.
 • Je behaalde een diploma in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil je opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten.

Zodra je automatische opbouw krijgt, heb je geen recht meer op de bonus voor de eerste 60 studiepunten die je terugwint.

​​​​​​​​​​​​​​Zijn je studiepunten bijna op? Overweeg 1-op-1 bijles voor hoger onderwijs om voor zoveel mogelijk opleidingsonderdelen te slagen.

Studiepunten en studiepunten leerkrediet, 1 pot nat?

Studenten krijgen wel vaker te horen hoeveel studiepunten een vak “waard” is. Maar zijn studiepunten dan hetzelfde als studiepunten leerkrediet?

Neen, beiden staan los van elkaar.

De studiepunten waaruit je opleiding bestaat, geven het ‘gewicht’ weer van je totale opleiding en van elk opleidingsonderdeel apart. Elk opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten toegekend. Per vak wordt een aantal studiepunten toegekend, per vak heb je minstens 3 studiepunten. 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren dat je besteed voor een vak: naar de les gaan, studeren, taken maken en je examen afleggen.

De 140 studiepunten leerkrediet die je krijgt van de Vlaamse Overheid zijn een ‘krediet’ dat je zorgvuldig moet inzetten en besteden

Heeft het verlies van leerkrediet invloed op het recht op het Groeipakket (Vlaanderen) of kinderbijslag (Brussel of Wallonië)?
Zolang je als student ingeschreven bent voor een opleiding met een “gewicht” van 27 studiepunten, blijf je recht hebben als student. Heb je minder dan 27 studiepunten dan verlies je je statuut als ‘student’, maar je kunt recht hebben op nog 12 maanden Groeipakket als schoolverlater in Vlaanderen.
Woon je in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië en je hebt minder dan 27 studiepunten, dan verlies je je statuut als ‘student’ en verlies je je recht op kinderbijslag. 
Franstalig onderwijs
Volg je lessen in een hoge school of universiteit van het Franstalig onderwijs?
ls student in het Franstalig hoger onderwijs kun je geen leerkrediet verliezen. Daar bepaal je als student zelf je eigen traject dat gevalideerd moet worden door een jury. Je vervolgt je opleiding tot de validatie door een jury van alle onderwijseenheden die in het cyclusprogramma zijn opgenomen.
Ieder jaar heeft 60 studiepunten die moeten behaald worden. Je behaalt je Bachelor diploma na het afwerken van 180 studiepunten.
Voor een Master diploma werk je 60 of 120 studiepunten af.
Het eerste jaar van Bachelor diploma is het enige jaar waarin je als student een blok van 60 punten wordt opgelegd. Nadien kun je de cyclus voortzetten als er minstens 45 van je 60 verplichte studiepunten zijn gevalideerd. Nadien schakel je over op het systeem van kredietopbouw.
​​​​​​​Parentia wenst aan alle studenten veel succes bij het doorlopen van hun opleiding!

Bronnen:

 • Onderwijs.be
 • Enseignement.be

Bereken het bedrag van je Groeipakket in enkele stappen. Begin met 1 kind. Je kunt later andere kinderen toevoegen.

De berekening van het Groeipakket gebeurt op basis van de geboortedatum van je kind én het adres waar je kind woont.

levensfase
topics

Stel je vraag online

Vul ons formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!